Uitroeien van webpublicaties niet eenvoudig 

Kuijpers/Harff vs. Kucharek (2)

Eerst schietenBeschuldigingen van beroving, bedreiging en kapot procederen ongefundeerd.

Wat voorafging: Kleintje Muurkrant is veroordeeld tot een zware rectificatie en boete.

Waar ging het inhoudelijk om? Toeval of niet, op rechtsspraak.nl is juist deze week het vonnis van de voorzieningenrechter in Den Bosch gepubliceerd. Weliswaar is het geanonimiseerd. Maar alleen al door de term ‘Octopussy’ voor de gewraakte publicaties is te herleiden dat het om Kleintje Muurkrant en Kuijpers (eiser1 en Harff (eiser 2) gaat.

De publicaties in Kleintje Muurkrant vermeldden over de advocaten Douglas Harff en Eric Kuijpers: “Chantage met valse sommatie; Valse meinedige dagvaarding; Meineed, rechtsmisbruik en rechtsdwaling met voorbedachten rade; volharden in meineed, rechtsmisbruik en rechtsdwaling met voorbedachten rade; Onrechtmatig beslag loon van echtgenote klager.”

Kleintje Muurkrant spitte nog in het verleden van Harff als raadsman van Eddie de Kroes, de veroordeelde zwendelaar die op miraculeuze wijze het gevang ontliep. Dan was er nog sprake van een visitekaartje waarop Kuijpers is afgebeeld met een buks met de tekst : ‘Eerst schieten dan praten’ (foto). Ook uit het dossier van de anonieme bron.

Door de publicatie van Octopussy 321 en Octopussy 322 worden de ‘verdiencapaciteit en het klantenwervingspotentieel’ van Kuijpers en Harff aangetast en beschadigd. Bovendien hebben de makers van Kleintje Muurkrant Harff en Kuijpers naar eigen zeggen ‘emotionele schade berokkend’.

Dat alles is niet mis. De rechter vindt het recht op bescherming van de advocaten veel zwaarder wegen dan het recht op vrije meningsuiting van Kleintje Muurkrant. Ter zitting bevestigt Kleintje het vermoeden van de aangevallen advocaten dat de bron de geboren Pool Gerard-Hilary Kucharek te Rotterdam is.

‘Kleintje had de bron met naam en toenaam moeten citeren en moeten vermelden dat geen nader onderzoek is gedaan. Oordeelt de voorzieningenrechter in Den Bosch. Op deze manier gepubliceerd betreft het leugens en laster aan het adres van de advocaten.

Een relatief zware straf volgt. Daarover schreven we. Ook moet Kleintje Muurkrant ervoor zorgdragen dat de publicatie geheel van internet verdwijnt. Dus ook de zoekdiensten mogen de inhoud van Octopussy 321 en Octopussy 322 op geen enkele manier meer vermelden. Ook niet in hun geheugen (cache).

Is dit gelukt? Nee, zoeken bij Google op ‘Octopussy 321’ levert nog een link op naar weblog De Vrienden van Matt die Octopussy 321 en Octopussy 322 als afbeelding aanbieden.

De afbeeldingen zijn van de site Rapidfire.nl. Die had de artikelen van Kleintje Muurkrant gekopieerd. Kleintje moest volgens het vonnis ook eisen dat Rapidfire de artikelen zou weghalen. Het hele domein Rapidfire.nl staat nu weer te koop.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen