Hofstadgroep vrijgesproken als criminele club 

Geen terroristen

HofdstadFormulering van de wet niet afdoende voor veroordeling.

Gelezen: Uitspraak Hof Hofstadzaak [‘medeverdachte 4’]

Citaat:
“In “To catch a wolf” (9) roept [medeverdachte 4] de Nederlandse islamitische jeugd op om het zwaard van La Ilaha Illa Allah tegen het leugenachtige kankergezwel – de democratie – te gebruiken en de rotte democratische rechtsgang omver te werpen.

In de “Open brief aan de islamitische Ummah” (19) legt hij de moslimgemeenschap, waaronder die in Nederland, onder meer de vragen voor: “Hoe kan het toch dat jullie nog lachen en dansen? Horen jullie soms de doodskreten en het hulpgekrijs van jullie verkrachte en mishandelde broeders en zusters niet?”, “Is het niet tijd voor wraak? Is het niet tijd voor opoffering?”, een indirecte vorm van opruiing, die neerkomt op een oproep tot Jihad.

In “Millat Ibrahim” (18) doet [medeverdachte 4] wederom een oproep om aan de Jihad tegen de uiterst verdorven democratische samenlevingen, waaronder die van Nederland, deel te nemen. In de “Open brief aan het Nederlandse volk” (13) waarschuwt hij de Nederlanders dat zij de dood en de martelingen van de moslimbroeders en moslimzusters met hun bloed zullen moeten aflossen en dat zij overal een doelwit voor de Mujahideen – de Jihadstrijders – zijn geworden.

In de “Open brief aan de wethouder van Amsterdam: Abou Taleb” (15) wordt deze door [medeverdachte 4] over zijn status in de Islam geí¯nformeerd. Hij is een Zindiq – een ketter – en een Kafir, een status die, zo is uit eerdere overwegingen in dit arrest gebleken, in [medeverdachte 4]’s ogen op grond van “de wet” de doodstraf impliceert”¦

In het internetbericht “Afvallige Ayaan Hirsi ondergedoken” (24) tenslotte is gemeld dat Hirsi Ali nooit en te nimmer aan de Muwahhidin Brigade zal ontkomen en dat de dood haar zal achterhalen, waar zij zich ook schuil mag houden.”

Hier zijn de grenzen van het recht op vrijheid van godsdienst en het recht op vrijheid van meningsuiting overschreden. Vindt het gerechtshof in Den Haag. Echter, de uitingen zijn niet openbaar gedaan. Maar tijdens huiskamerbijeenkomsten, e-mailcontacten, chatsessies, onderlignge uitwisseling van geschriften, via MSN-messenger ene telefoongesprekken. Er is geen bedreiging uitgegaan naar bijvoorbeeld Aboutaleb of Hirsi Ali. In besloten kring uiten is geen overtreding van de wet.

Maar enkele van de genoemde uitingen zijn op internet gepubliceerd en/of met een usb-stick verspreid in het openbaar. Echter, De ‘Hofstadgroep’ is geen ‘gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband’ geweest. Niet een ‘een verband waarbinnen gemeenschappelijke regels hebben gegolden en een gemeenschappelijke doelstelling heeft bestaan en waarin de leden ter verwezenlijking van die doelstelling hebben samengewerkt’.

Weliswaar onderhielden ze de MSN-groep MuwahhidinDeWareMoslims en waren er gedeelde mappen op pc’s met bedenkelijke geschriften, maar er was geen sprake van een duidelijk terroristische organisatie. De ‘Hofstadgroep’was meer een los verband, een praatgroep.

In maart 2006 oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat de Hofstadgroep wel een criminele en terroristische organisatie was en veroordeelde de verdachten tot celstraffen van één tot vijf jaar.

Jason W. is door het hof wel veroordeeld tot 15 jaar cel voor het gooien van een handgranaat naar de Politie Den Haag en het in zijn bezit hebben van meerdere handgranaten. Ismail A. is van het medeplegen van het gooien van de handgranaat vrijgesproken, maar krijgt 15 maanden celstraf voor het in zijn bezit hebben van handgranaten.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen