Vergaande rectificatie in bijzondere kwestie 

Kuijpers/Harff vs. Kucharek (1)

Eerst schietenZonder enige wederhoor zwartmaken kan niet.

________________________________________
*) Belangrijke toevoeging van juni 2011: Inmiddels is komen vast te staan dat de heren Kuijpers en Harff zich als advocaten zich hebben misdragen, wat deze kwestie met terugwerkende kracht in een ander perspectief plaatst. Zie het artikel: Eric Kuijpers gevloerd
___________________________________________

Kleintje Muurkrant is een in beperkte kring gewaardeerde uitgave. ‘Kleintje’ publiceert over (vermeende) misstanden. En heeft het dus meer dan eens aan de stok met juristen.

Een rechtszaak afgelopen najaar leidde tot onderstaande rectificatie. Die is opvallend. De naam en het adres van de (aanvankelijk anonieme) bron van Kleintje Muurkrant moesten genoemd worden. En dat in de openbare rectificatie.

Voor zover bekend was dit één keer voorgekomen. Weekend, een blad van Audax, moest na publicatie van naaktfoto’s van artiest Karin Bloemen haar de naam verstrekken van de toerist die de foto’s had genomen. Deze persoon genoot geen bronbescherming. Normaliter kunnen journalisten daar een beroep op doen.

Bekendmaking moest, maar openbaarmaking van de bron was niet nodig. Voorzieningenrechter W. Schoorlemmer van de rechtbank in Den Bosch vond in deze zaak dat het wel moest. Kleintje Muurkrant en uitgever De Stelling moesten vanwege de leugens en laster Gerard-Hilary Kucharek noemen. De advocaten Hendricus Frederik Cornelis Kuijpers van KDK Advocaten in Leiden en Douglas Arthur Harff van Harff Advocaten in Rotterdam was ernstig nadeel berokkend. De stelling moest beide heren ook 5.000 euro betalen, en uiteraard de proceskosten.

We zullen komende weken aan deze kwestie aandacht besteden op Leugens.nl.

De rectificatie luidde als volgt:
“Rectificatie inzake de advocaten Mr. H.F.C. Kuijpers en Mr. D.A. Harff

Op onze site publiceerden wij in juni 2007 op basis van een anonieme bron en zonder toepassing van hoor en wederhoor in de rubrieken Octopussy 321 en Octopussy 322 ernstige verdachtmakingen met betrekking tot de advocaten mr. H.F.C. Kuijpers te Leiden (info@kdk.nl) en mr. D.A. Harff te Rotterdam (harff-advocaten@planet.nl), waaronder de beschuldiging dat zij zich in collusie schuldig zouden hebben gemaakt aan het beroven, bedreigen en dood procederen van tientallen personen, alsmede dat mr. D.A. Harff deze anonieme bron op 11 juni 2007 in aanwezigheid van zes rechters bedreigd zou hebben.

De anonieme bron van deze verdachtmakingen is Gerard-Hilary Kucharek, met het adres ***

De voorzieningenrechter van de sector civiel van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch heeft bij vonnis van 8 oktober 2007, zaaknummer / rolnummer: 164003 / KG ZA 07-576, geoordeeld dat deze publicaties onrechtmatig zijn jegens mr. H.F.C. Kuijpers en mr. D.A. Harff, omdat de beweringen geen enkele steun vinden in het thans beschikbare feitenmateriaal, en dat mr. H.F.C. Kuijpers en mr. D.A. Harff daardoor in eer en goede naam zijn aangetast.

De voorzieningenrechter van de sector civiel van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch heeft ons veroordeeld tot het plaatsen van deze tekst.
Stichting Documentatie- en Informatiecentrum De Stelling
G.J.A.M. van Beijnum, voorzitter
P.M. van Velsen, secretaris en penningmeester.”

  • Reacties

  • Nicolette | 28/09/09 om 16:19

    “zonder toepassing van hoor en wederhoor” is hét grootste samenwerkingsgebrek in onze moderne onverschillige samenleving.

    Een samenleving die is gebaseerd op gemanipuleerde leugens , bedrog, en repressie, is gewoon gedoemd te mislukken.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen