Intermediair-onderzoek brengt vlotte bewering 

Kijken mannen recht in de ogen bij het liegen?

Janka StokerIs vragen naar leugens de weg naar de waarheid?

Gelezen Intermediair Leiderschaps Onderzoek 2008

Een uitkomst: “Ook vinden mannelijke managers het veel makkelijker om mensen recht in de ogen te kijken bij het vertellen van een leugen.” En nog eens, samengevat: “Ze liegen makkelijker en hebben een soepeler ethiek.”

Dus: “De vrouwelijke managers zetten hun eigen belang niet voorop en denken ethischer.” Toe maar. Huppeta, persberichtje en scoren. Deze uitspraken vonden weerklank in de pers in Nederland, onder meer bij Blik op Nieuws en Telegraaf. Intermediair is een respectabele bron.

De leidende onderzoekers zijn van een hoog niveau: professor doctor Janka Stoker (foto), succesvol managementadviseur en hoogleraar in Groningen en professor doctor Diederik Stapel van de Universiteit Tilburg.

Hoe kwamen ze aan hun kennis? Drieduizend jonge hoogopgeleiden zijn ondervraagd voor het onderzoek. De helft is chef. En hoe is gevraagd naar het liegen? Janka Stoker desgevraagd: “De vraag is afkomstig uit een schaal die agressieve dominantie meet, zie: Agressieve dominantie (Kalma, A.P. (1989). Dominantie en onzekerheidsreductie: twee uitingsvormen van het competentiemotief. Proefschrift.”

Da’s fraai. De stelling luidde volgens Stoker: “Ik kan iedereen in de ogen kijken bij het vertellen van een leugen.”

  • Daar hebben 3.000 jongens en meisjes antwoord op gegeven. Krijg je dan een eerlijk antwoord?
  • En als mensen denken dat ze een eerlijk antwoord geven, kennen ze dan zichzelf voldoende?
  • Zijn er wellicht subtielere methoden van liegen dan ‘glashard’ met de ogen gericht, die niet zijn gemeten maar zeker zo vals zijn?

We vermoeden dat als u één van deze vragen met ‘nee’ beantwoordt, een conclusie zoals onderzoekers doen niet gerechtvaardigd is. Bij twee of drie keer ‘nee’ blijft er weinig van over.

Enquetes leveren niet altijd betrouwbare informatie op, zeker niet over het eigen karakter, optreden en gedrag. En moet je bij vragen over liegen en leugens niet extra op je hoede zijn?

Te meer daar de enqueteurs de geenqueteerden niet recht in de ogen keken. Toch?

  • Reacties

  • Job | 03/12/12 om 03:50

    Dit klinkt ergens wel als het leugenaars paradox.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen