Vrije meningsuiting of gewoon grove belediging? 

Weblogposting overex moet weg

pug‘Gefingeerde verhalen’ over dat kreng mogen ook al niet meer.

Gelezen: New York Times

Volgens journal of health system pharmacy target=_blank”>Amerikaanse statistiek staan jaarlijks tegenover 2,2 miljoen huwelijken ruim 1 miljoen scheidingen. Dus de scheiding van William Krasnansky en Maria Garrido, na bijna negen jaar huwelijk, is geen uitzondering.

Krasnansky moet van Garrido ophouden met liegen. Ook dat is geen uitzondering. Zo’n 99 procent van de ex’en in scheiding liegt over degene op wie ze eens stapelverliefd waren. Maar Krasnansky houdt een weblog over Garrido en zijn huwelijk bij op een weblog: LookAtMyPugs Jurnull (‘Zie mijn hondjes eens veslagen’). En de rechter gebiedt hem die weg te halen.

Krasnansky (51) pretendeert niet de leugen te mijden op zijn blog. Integendeel, hij spreekt over ‘fictionalized account’, een gefingeerde stand van zaken. Garrido (38) vindt het afschuwelijk.

Haar advocaten vragen de rechter om het weblog te verbieden. Want de uitingen zijn ‘onnauwkeurig, vernederend, lasterlijk en ongepast’. Dat klopt, vindt de rechter. Vóór de volgende scheidingszitting moeten de uitingen weggehaald zijn.

Nogal rigoureus. Want ‘any and all Internet postings’ aangaande zijn vrouw en huwelijk moeten van het web. En daarna moet Krasnansky zich niet over zijn ex en huwelijk uitlaten.

De posting all she ever had to do was…talk to me van 4 december 2007: leeg. Maar op dissociative identity disorder neemt de afschrikwekkende psychische staat van de bijna-ex op de korrel. Ze wist die gehiem te houden. Zegt wat over de man ook, de sul. Het gaat ook over bedrog, verspilling en overspel. De bekende verhalen van het slachtoffer.

Mag niet meer van de rechter. En dat druist in tegen het First Amendment, het recht op vrije menings- en geloofsuiting. Vindt de man in kwestie.

En met hem een aantal deskundigen. Dit hoort niet in een scheidingszaak, maar een aparte rechtszaak. Ook als het om leugens gaat. Zeggen professoren.

Anderen menen van niet: het is een teistering van de vrouw en, weblog of niet. Familierechters proberen altijd te voorkomen dat ex’en elkaar naar het leven staan.

  • Reacties

  • P.M. Legene | 10/01/08 om 16:18

    Ook in Nederland stellen rechters het volstrekt niet op prijs indien gescheiden mannen of vrouwen een weblog aanvangen over hun eerdere partner of over de kinderen.
    De auteur wordt dan gesommeerd zijn uitingen van het web onmiddellijk te verwijderen.
    Een beroep op de vrijheid van meningsuiting sneuvelt op het recht op privacy, ook als de betrokkene(n) niet met naam en toenaam worden genoemd.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen