Hoe gelovig moet een moderne Jozef zijn? 

Geboren uit de maagd Maria

De meest verstrekkende leugen in de geschiedenis. Of niet?

“Schat, ik ben zwanger…”
“Maar ik was een half jaar in Azií«.”
“De hand van God, liefste”

Maagdelijke voorplanting, kan dat? Jazeker, ook in Nederland. De Nederlandse wetenschapper Richard Stouthamer werd vermaard met onderzoek hierover aan de Universiteit van Wageningen. Hij werkt nu bij de University of California.

Hij toonde hoe sommige sluipwespsoorten zich maagdelijk voortplanten. De ‘parthenogenese’ is bij 200 soorten parasitaire wespen bekend. Dat maakt een bacterie mogelijk. En die bacterie is zelfs overdraagbaar. Niet op mensen, overigens.

Stouthamer schetste, in 2000, in Nature een lonkend perspectief: “Zo kunnen de sluipwespen sneller in aantal toenemen en heb je geen last meer van nutteloze mannetjes.”

Ook sommige vissen, vogels en reptielen kunnen zich maagdelijk voortplanten. Voor deze dieren is seks eerder een last. “De aanwezigheid van mannetjes gaat ten koste van de overlevingskansen van vrouwtjes. Al die hofmakerij en andere seksuele bijkomstigheden die kosten vooral het vrouwtje veel tijd. Tijd die een vrouwtje ook had kunnen besteden aan voedsel zoeken.”

Kan het bij mensen ook? Ja, in theorie wel, volgens Slate. Een reeks biochemische reacties is noodzakelijk. En celsplitsing in ‘abnormale’ omvang, om het gebrek aan sperma DNA te compenseren. Dat spontaan delen komt bij eicellen van 1 op de paar duizend vrouwen voor, het noodzakelijke vervolg niet.

Met een ‘injectie’ met calcium kun je in een lab een eicel stimuleren om zich op te delen. Deze splitsing of meiose maakt dan plaats voor het DNA van het sperma. Komt dit niet, dan wordt de gedeelde cel waardeloos.

Dus moet de meiose niet worden afgerond. In ‘de natuur’betekent dit de noodzaak van een afwijking van een eicel. Kan deze cel dan volwaardig worden in maagdelijke voortplanting? In theorie wel, als het materiaal voorhanden is.

In de praktijk niet. Kort door de bocht: elke cel combineert een vrouwelijke en mannelijke inbreng van genen. Normaliter sterft een embryo binnen vijf dagen indien er geen mannelijk sperma met genen voorhanden is.

En dan nog; de diersoorten waarbij dit wel lukt brengen zonder seks vrijwel louter dochters voort.

Overigens, parthenogenese is de ‘top sex story’van 2007, volgens Slate. Bij haaien…

 • Reacties

 • stef | 27/12/07 om 17:30

  Je moet Maria er niet op aankijken als er mensen zijn die een dergelijke bewering nodig hebben voor eigen gewin.

  zie onderstaande uitleg (Wikipedia) over dogma’s en dan met name het dogma uit het concilie van 1854. Het betreft hier derhalve een menselijke afspraak en heeft overigens niets te maken de conceptie van Jezus, maar gaat over de geboorte van Maria zelf. Om haar te kunnen vereren dient/diende zij niet bevlekt te zijn met de erfzonde (die al afstamt van Adam en Eva)

  Daarnaast werd geconstateerd dat verschillende geloofswaarheden in een onderlinge hií«rarchie staan. In de strikte zin kent de Rooms-Katholieke Kerk alleen de dogma’s van 1854 Maria Onbevlekt Ontvangen, 1870 pauselijke onfeilbaarheid en 1950 Maria Tenhemelopneming. Van alle andere dogma’s, die dateren uit de tijd voor 1870 toen de term dogma niet nauw omlijnd was, moet bepaald worden of de uitspraken absolute geldigheid hebben. Niet alle uitspraken van concilies, synoden en pausen zijn immers dogma’s volgens de definitie uit 1870.

 • Wies Dijkstra | 03/01/08 om 16:56

  Als eerste wil ik u vertellen vanuit de Bijbel want door komt immers die kennis toch vandaan!!! Dat Maria geen maagd is gebleven. Zij heeft zonen en een dochters gebaard na Jezus dat kunt u vinden in Mattheus 13:53-56 De namen van haar zonen worden in dat Bijbelgedeelte genoemd. Jacobus, Jozef, en Simon leest u dat maar als u dat wilt. Dan over de bevruchting… God’s werkzame kracht heeft Jezus voortgebracht, want hij God is een dynamische energie dat staat in Jesaja 40: 26. Hij heeft Maria bevrucht. Niet moeilijk meer te geloven vandaag de dag vroeger was daar heel veel commotie over. Een zaadcel van de man is niet te zien met het blote oog en wij weten nu dat er een DNA nodig is om een kopie van een mens te maken wat allemaal in een zaadcel ligt opgesloten. Even naar de zaadbank als je niet op een normale manier een kind kan verwekken dan doen we het met de dokterswerkzame kracht.. Maar Jehovah die veel machtiger is trekken wij konstant in twijfel…. Maar die heeft met zijn werkzame kracht eertijds dit gedaan… De Bijbel zegt ook zeer terecht: Er is niets nieuws onder de zon…. Ja Maria kwam ook uit die zondeval en is daarom net zo gewoon mens als u en ik. Ook wil ik graag Prediker 8: vers 17 onder uw aandacht brengen. Daar staat: En ik zag al het werk van de ware God, hoe de mensen niet in staat zijn het werk dat onder de zon is gedaan, te doorgronden; hoezeer de mensen ook hard blijven werken om te zoeken, toch doorgronden zij het niet. En ook al zouden zij zeggen dat zij wijs genoeg zijn om het te weten, zij zouden niet in staat zijn het te doorgronden. En deze woorden zijn maar al te waar de mensen blijven maar filosoferen over het hoe en waarom. Terwijl de Bijbel de gebruiksaanwijzing voor de mens, daar staat alles in geschreven hoe wij met onzelf moeten omgaan. Als ik mijn apparatuur zonder gebruiksaanwijzing ga instrueren dan weet ik zeker dat ik daar heel kort profijt van heb.. Het g aat naar de knoppen. en als ik de wereld inkijk dan moet ik ook zeggen dat wij het zonder onze gebruiksaanwijzing ook niet zo goed doen.. Dit wilde ik u heel graag mededelen….. Alleen is het geen Leugen maar Waarheid.. Een hele vriendelijke groet van Wies Dijkstra. Ik hoop nog iets van u te horen..

 • An | 23/01/08 om 20:28

  Dit artikel is wel heel menselijk… Als je niet gelooft in Jezus is het een leugen, als je GELOOFT in Jezus is het waarheid.

  Net zoals de evolutietheorie. Als je gelooft in de Schepper is deze theorie een theorie met waarheidselementen (gebouwd op leugens of ook wel vooronderstellingen genoemd), als je GELOOFT in de evolutietheorie is het waarheid, al de al te toevallige elementen inbegrepen.

  Dus het zit allemaal op geloof vast wat waarheid is of leugen, want wetenschap is vaak niet te bewijzen en is heel vaak gebouwd op vooronderstellingen; heel wankel dus. Hoe vaak in de geschiedenis zijn vaststaande feiten uit de wetenschap weerlegd?

 • Jeroen | 24/11/16 om 06:21

  Vond de reacties op het artikel meer bij Maria passen dan het eerste ( wetenschappelijke? ) artikel.Iemand heeft kennelijk een afbeelding van Maria gebruikt op een manier ten bate van zijn eigen ( niet-gelovige ) overtuigingen.

 • G.zegers | 29/11/16 om 13:42

  Als we op zondag de klokken horen luiden,vragen wij ons af:hoe is het toch mogelijk!Dit voor ruim 2000 jaar geleden gekruisigde jood, die zei dat hij Gods zoon was.Het bewijs voor deze bewering ontbreekt terwijl men anders zo streng is bij het onderzoeken van aanspraken!Een god die bij een sterfelijke vrouw kinderen verwekt.(de onbevlekte ontvangenis) Iemand die zijn volgelingen beveelt zijn bloed te drinken.Vrees voor een hiernamaals,waartoe de dood de toegangspoort is,hoe akelig doet dit alles, als afkomstig uit het graf van een oeroud verleden,ons aan!
  Zou men geloven dat zo iets nog geloofd wordt?

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen