Charlie da Silva bepaalde politiek en media 

Mabel in de sandwich

Geplet tussen hongerige kranten en voedende politici.

Gelezen: Media en Mabel

In ‘Media en Mabel’ onderzocht de Stichting Nieuwsmonitor bijna 700 berichten in vijf landelijke dagbladen in 2003 over haar relatie met de in 1991 vermoorde crimineel Mabel Wisse Smit en Klaas Bruinsma.

Het begon met een uitzending van Peter R. de Vries op 2 oktober 2003. De als ‘Chileense ex-lijfwacht’ van Klaas Bruinsma opgevoerde Charlie da Silva beweert tegenover De Vries dat Wisse Smit eind jaren tachtig een liefdesrelatie had met Bruinsma. Tot dan was bekendgemaakt door de RVD dat zij hem had gekend.

Premier Balkenende kondigde op 3 oktober 2003 onderzoek aan en kwam al op 10 oktober met de uitkomst: Wisse Smit en prins Friso hebben ‘onvolledige en onjuiste informatie verschaft aan de regering’. Ze hebben het vertrouwen heeft geschaad. Ze krijgen geen officií«le toestemming om te trouwen. Hun huwelijk betekent dan verlies van de aanspraken op de Kroon.

Charlie da Silva was de enige bron. Maar de RVD speelde een rol met verschillende verklaringen in augustus en september 2003. De dagbladen pakten dit aanvankelijk beperkt op.

De media speelden vervolgens in oktober met buitensporige aandacht een ‘aanjagende, aanklagende en veroordelende rol’. De zaak is aangejaagd door veel berichtgeving en weinig onderzoek, vinden de onderzoekers. Eerst was er een hype-achtige mallemolen van berichten.

Mabel is vervolgens snel aangeklaagd en veroordeeld, als leugenaar en maffialiefje weggezet. Na de aankondigingen van Balkenende overheersen berichten met termen als ‘het ware verhaal’ en ‘liegen’.

Tussen 3 en 10 oktober verschenen er per dag meer artikelen waarin vooral het criminele milieu en in mindere mate de relatie Bruinsma-Wisse Smit worden genoemd. Er was een toenemend gebruik van retoriek.

Balkenende hielp mee om het vuur aan te wakkeren, vooral met zijn uitspraak na het onderzoek: “Tegen onwaarheid is geen kruid gewassen.” Vervolgens overheerst berichtgeving over het ‘liegen’ door Wisse Smit. Er komt een verdere en sterke toename in inkleuring van feiten

De brief van Balkenende van 10 oktober strookt met de reeds in gang gezette verdenking van leugens. Dus nemen media de inhoud van die brief vrijwel kritiekloos over. De relatie is dan een vaststaand feit. Over de beoordelingsmaatstaf is geen discussie.

Media en politiek creí«erden een ‘mediaschandaal’. De monitor spreekt van een ‘vermeende misstap van een publiek persoon waarvoor die persoon – volgens de aanklagers – zich zou moeten schamen’. De ‘wisselwerking tussen media en politiek’ is funest. Ze spelen samen ‘haasje-over’, vooral in de vorm van een jacht op reacties van Tweede Kamerleden, die weer jagen op publiciteit.

De monitor neemt het inhoudelijk op voor Mabel: een ernstige missstap of misstand is niet onomstotelijk vastgesteld. Dit stelt de monitor ondanks dat ze de zaak zelf niet inhoudelijk heeft onderzocht. Haar stelling is dat de uitingen van vooral Balkenende een kritische houding verdienden in plaats van volgzaam publiceren.

Na de aankondiging van de verloving op 30 juni 2003 grossierde kranten overigens nog in buitengewoon lovende bewoordingen over Mabel: Hardwerkend, bevlogen, zeer intelligent, gehaaide netwerkster (NRC Handelsblad); voorbeeldige leerling, briljante studente, een vrouw met een warm en sociaal gevoel, contactuele eigenschappen zijn legendarisch (Telegraaf); briljant, trouw, loyaal en vriendelijk (AD). Ook politici zijn lovend over het paar. Alle kranten refereren wel aan een relatie van Mabel met de oud-minister van Buitenlandse Zaken van Bosnií«, Muhammed Sacirbey, die in de VS gearresteerd is op verdenking van fraude.

(Wordt vervolgd)

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen