Partij tegen de Volkskrant

De waarheid van de krant over het bedrog van de PvdA die de krant een jokkebrok vindt.

Oktober 2006. Na uitgebreid onderzoek publiceert de Volkskrant over financií«le malversaties in Amsterdam-Zuidoost: bestuurders verstrekten subsidie aan organisaties waarin ze zelf belangen hadden; Vestzak, broekzak.

Vooral de PvdA Amsterdam-Zuidoost is verweven met maatschappelijke organisaties in de Bijlmer. Controle van subsidií«ring schiet tekort.

Een rapport van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam (persbericht) was helder met feiten:

 • In de periode 2004 tot en met 2006 hebben 20 van de 66 politici van het stadsdeel Zuidoost nevenfuncties vervuld bij instellingen die het stadsdeel subsidieert;
 • Van die 20 politici hebben er 14 hun nevenfuncties niet gemeld of hebben deelgenomen aan de besluitvorming over de subsidieverstrekking;
 • Bij 7 van deze politici is naar het oordeel van de rekenkamer sprake van belangenverstrengeling;
 • Bij 4 van hen hebben zijzelf of de instelling aantoonbaar financieel voordeel gehad.

Het kostte PvdA-raadsleden André Bhola en Egbert Doest en Mala Eckhardt de PvdA-kop. Dat wil zeggen dat het trio, geboren in Suriname, zelfstandig verder ging in de deelraad. Vandaag mochten ze wederkeren in de moederschoot.

Dat gebeurt na onderzoek van een Commissie van Goede Diensten in de PvdA, onder leiding van Dick Dolman. Ze oordeelde dat de straffen te hard waren. Ze vergeleken het onderzoek van de Rekenkamer met dat van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (Bing) in Amersfoort (ook exploitant van een corruptiemeldpunt). Plaatsvervangend directeur Peter Werkman van Bing: “Vooral onze oordelen over feiten verschilden met die van de Rekenkamer.”

Bing is mild over het begrip ‘belangenverstrengeling’ en zwakt de ernst van overtredingen af. De Amsterdamse Rekenkamer vond het onderzoek van Bing onvoldoende, in tweede instantie des te meer. Ook de Amsterdamse wethouder en PvdA-bons Lodewijk Asscher kiest de kant van de Rekenkamer.

Nick Bolte, voorzitter van de PvdA in Zuidoost verweerde zich na de publicatie van de Volkskrant het felst. Hij klaagde bij de Raad voor de Journalistiek tegen de Volkskrant en journalist Weert Schenk over de artikelen van 14 oktober 2006. Op 12 april 2007 oordeelde deze raad dat Schenk en zijn krant feitelijk juist publiceerden. Gebruik van anonieme bronnen was ook correct. Maar het achterwege laten van wederhoor bij de beschuldigden ontoelaatbaar.

Schenk sprak recent voor de club van onderzoeksjournalisten, de VVOJ. Tijdens deze bijeenkomst zei hij zeer te zijn tegengewerkt door de PvdA. Vooral Bolte zat hem dwars.

Het bestuurd van het Stadsdeel Zuidoost weerde zich ook, met onder meer: “U speelt mijn inziens in op onderbuik gevoelens door te suggereren dat met name alle PvdA-ers met een Surinaamse achtergrond een integriteitsprobleem hebben.”

Maar ook toenmalig PvdA-voorzitter Michiel van Hulten. De dag vóór de publicatie over sjoemelende politici in de Bijlmerpolitiek heeft Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Broertjes volgens Schenk “”¦een middag lang met toenmalig PvdA-voorzitter Van Hulten aan de telefoon gezeten. Die beweerde dat het stuk niet klopte en wilde het uit de krant houden.”

Michiel van Hulten zegt dat Schenk de waarheid niet spreekt: “Het gesprek heeft hooguit vijf minuten geduurd. Ik heb gevraagd om wederhoor toe te passen. Zoals dat gebruikelijk is bij ontzettend belastende feiten. De krant en de journalist zijn hiervoor later ook op de vingers getikt door de Raad voor de Journalistiek.

Ik heb absoluut niet getracht om de onthullingen tegen te houden, wel gesuggereerd om publicatie een week uit te stellen. Wij kunnen en willen dat niet tegenhouden. Onderbuikgevoelens heb ik niet genoemd, wellicht de PvdA Zuidoost wel.”

Van Hulten sprak met adjunct-hoofdredacteur Arie Elshout. Niet hij maar zijn hoofdredacteur Broertjes doet het woord, zegt de secretaresse. Maar een serie pogingen om het opperhoofd zelf te spreken heeft geen resultaat.

Vervolgens heeft de PvdA volgens Schenk nog getracht te voorkomen dat hij de prijs van de VVOJ voor het beste journalistiek onderzoek recent zou krijgen. Van Hulten zegt de Volkskrant-journalist geen strobreed in de weg gelegd te hebben. “Ik vind dat dit soort onthullingen gepubliceerd moet worden.”

Het blijkt weer om Bolte te gaan. De stadsdeelvoorzitter van de PvdA vond dat Schenk vanwege zijn veroordeling door de Raad voor de Journalistiek geen prijs verdient. Die won hij niet, maar de brief werd volgens de VVOJ terzijde gelegd.

En vandaag verliezen Schenk, de Rekenkamer en Asscher van de PvdA Amsterdam Zuidoost en Bing. Met de waarheid of de leugen?

 • Reacties

 • Marcel | 06/01/08 om 16:36

  Tja wat moet je hier nu noch op reageren. De laatste tijd hoor je toch niets anders meer dan dat PvdA figuren sich niet geheel aan de spelregels van de democratie houden (is Nederland nog een democraties land?), spreek; liegen en bedriegen, de kiezer niet meer verstand dan een gemiddelde fruitvlieg toekennend etcf. Dat wat ze ons voorhouden leven ze zelf niet na.
  Ik zou eerder verrast zijn geweest wanneer het om politicie van andere partijen zou zijn gegaan.
  Waarom zouden die politici zich ook veranderen, bij de volgende verkiezingen wordt er toch weer op die stakkers gestemt.

 • Cesar Maximus | 04/07/08 om 13:53

  Hoe noemden ze dat ook al weer bij de PvdA? Het grote graaien………?!? Feit blijft dat de bevolking van Nederland dit laat gebeuren. “We” Wouter B en de veertig rovers zelf de kansen gegeven.

 • Maurice | 06/07/08 om 08:19

  Helemaal met Frans eens. En trouwens, dit stukje is beter dan het opruiende stukje van Geenstijl.

  Oh ja, ik heb ook een ban. Al weet ik niet eens waarom!

 • Koenski | 09/01/10 om 12:41

  Ook ik heb al jaren een IP-ban van geen Stijl en ben er erg trots op!.De bijlmer moet gewoon een muur omheen, subsidies stop en lekker laten wegrotten.Vulles van het laagste soort.Enneh ,now you ´re at it, doe het Binnenhof ook maar ´n muurtje of twee..

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen