Krant en radio beschuldigd van subjectiviteit 

Vriendjes met het FD

Chipshol komt er niet in. Deloitte een betalende vriend?

Op NRC Ombudsman voert journalist en querulant Micha Kat strijd tegen NRC Handelsblad. Ook andere titels krijgen met de mattenklopper. Zoals de FD Mediagroep, exploitant van Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio.

In twee artikelen schrijft Kat dat FD en BNR Deloitte uit de wind houden. De titels zijn lief voor dit accountantskantoor, ondanks dat het onder vuur ligt zoals met Ahold. Want Deloitte is een sponsor van bijeenkomsten van het FD. Dit tart de onfhankelijkheid, meent Kat.

Zo zou ook Pieter Lakeman die strijd voert tegen Deloitte, in een uitzending van BNR ongehoord hard zijn aangepakt.

Waarom vindt de FD mediagroep het juist om nauw met Deloitte op te trekken, inderdaad ook een belangrijk – negatief – object van berichtgeving? De woordvoerster: “De vraag is suggestief en wij zijn verbijsterd over deze connectie. Het een heeft niets met het ander te maken. Onze redactie en onze commercií«le afdelingen werken totaal los van elkaar. Dat Deloitte bij FD Mediagroep adverteert staat helemaal los van of er wel of geen redactionele aandacht is voor Deloitte.

Op BNR is aandacht besteed aan de claim van Pieter Lakeman. Hierbij is zowel de advocaat van Holland van Gijzen aan het woord geweest als Pieter Lakeman zelf de dag ervoor.”

Ook een andere beschuldiging van vriendjespolitiek treft het FD. De krant weigert paginagrote advertenties van projectontwikkelaar Chipshol. Die zijn gericht tegen luchthaven Schiphol en de rechterlijke macht. De jarenlange kwestie wordt uit de doeken gedaan op Klokkenluider.nl. Ook die site is van Micha Kat. Chipshol betaalt hem.

De kwestie van de geweigerde advertentie kwam in reclameblad Adformatie. Dat suggereerde dat het FD nauwe banden heeft met Schiphol. Jacques Kuyf, directeur van FD Mediagroep, werkte met reclamebureaus FHV BBDO en They jarenlang voor Schiphol. Met Paul Luijten, pr-baas van Schiphol, bestaat nog een nauwe band. En dus houdt Kuyf Chipshol uit de krant.

Niet waar, zegt Kuyf via zijn woordvoerster. Met de advertentie van Chipshol is een heleboel mis:

  • Artikelen uit het FD worden letterlijk aangehaald. Dat wekt verwarring bij lezers;
  • Op de aangehaalde teksten van Het Financieele Dagblad rusten auteursrechten;
  • Het onderscheid tussen redactioneel en de advertentie is te gering;
  • Het FD kan niet beoordelen of de beschuldigingen aan het adres van de rechtbank, overheid en advocatenkantoren juist zijn. Dat kan strijdig zijn met ‘de goede smaak en het fatsoen’;
  • Reclame mag niet nodeloos kwetsend zijn; beschuldigingen worden geuit zonder bewijs;
  • Het vertrouwen in reclame en in het FD wordt geschaad.

Het FD beroept zich mede op de Reclame Code. die geldt ook voor de Volkskrant, die de advertenties van Chipshol wel plaatst. Dat maakt het verweer van het FD minder geloofwaardig. De directie: “In de advertentie worden artikelen uit het FD gebruikt waarmee het auteursrecht wordt geschaad. Bovendien is de lay aut van de advertentie te weinig onderscheidend.”

En de positie van Jacques Kuyf (foto) zelf? “Dit soort beslissingen is niet persoonlijk, maar zijn bedrijfsbeslissingen die worden genomen door de directie van de FD Mediagroep op basis van de algemeen geldende criteria en de Reclame Code.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen