Particuliere club veroordeelt medici 

Doofpotdokters

Schandpaal met foto’s en namen na vermeende medische fouten.

Gehoord: Kassa radio

SIN Nederland staat voor Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid. ‘Iatrogeen’ betekent letterlijk ‘veroorzaakt door medisch handelen’. SIN richt zich vooral op medische fouten die worden ontkend of miskend.

Aanpakken, dat verzwijgen en liegen in informatievoorziening aan patií«nten en in medische verslaglegging. Vindt SIN-NL. Het niet toegeven en niet willen verhelpen van de gevolgen van medische fouten, dat is het euvel. De club gaat in tegen de ‘doofpotcultuur’.

Op de homepage staan direct 22 foto’s en namen van artsen die volgens SIN-NL in de fout gingen. Een toelichting ontbreekt. Vervolgens is er een Zwarte lijst met voornamelijk ziekenhuizen en afdelingen die in de fout zijn gegaan. Met ook namen van organisaties die de doofpot in stand zouden houden, zoals artsenclub KNMG.

De motivaties van de vermeldingen op de zwarte lijst ontbreken. Waar is de wederhoor? Waar zijn klachten bij, en uitspraken van het medisch tuchtcollege? En wie vormen deze club? Waaraan ontleent ze haar autoriteit? We zien alleen een naam, Sophie Hankes (foto), als voorzitter.

Beschuldigen, ook van leugens, doe je met open vizier. En met redenen omkleed. Reden genoeg voor Leugens.nl om de komende tijd meer aandacht te besteden aan deze club en/of haar meldingen en bevindingen.

Immers, dit is een belangrijk terrein van leugens. In een recent betoog van de baas van de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor Huisartsen staan oorzaken van medische fouten. Onder meer: “Attitude, het onvoldoende erkennen en herkennen van eigen tekortkomingen en feilbaarheid, onverschilligheid.”

Juist op dit punt wil de SIN-NL actief zijn. Ze kan ook bogen op het rapport Vermijdbare schade in Ziekenhuizen, met als cijfers:

Jaarlijks lopen 30.000 patií«nten tijdens hun behandeling in het ziekenhuis schade op die mogelijk voorkomen had kunnen komen. Naar schatting 1.735 personen komen te overlijden als gevolg van vermijdbare situaties. De materií«le schade als gevolg hiervan bedraagt naar schatting 167 miljoen euro.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen