Leugensjournaal 8: 

Seks, de dominee, Depla en Lubbers

De waarheid is geen vriend van het libido.


De ontmaskering van Earl Paulk was het meest welkome onderwerp van Leugens.nl afgelopen week. Mooi menselijk voorbeeld: aan de ene kant bejubeld vanwege zijn tolerantie jegens homo’s en zwarte gelovigen; maar ook zijn christelijke geloofsregels met voeten tredend met machtsmisbruik bij verovering van vrouwen en inkomsten.

Maar hij komt er al decennia mee weg bij zijn beminde (blinde) gelovigen. Hetzelfde laken een pak voor TelSell. Het verzwijgen van diefstal van creditcardnummers leidt niet tot een kopersstaking. Maar creditcardfirma’s maken het deze tv-winkelclub wel lastig. Op de site staat dat je tijdelijk niet met de creditcard kunt afrekenen wegens een storing. Ook dat is een leugen.

Een grotere kwestie is die van de vals geproduceerde getuigenissen met reukproeven. In ongeveer 1600 zaken kunnen veroordeelden bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek indienen. Dit lijkt ons één van de grootste leugenkwesties van 2007, maar de aandacht in de pers is gering. Het is ook minder sexy dan een gepijpte wethouder of naakte tv-presentatrice.

In Wikipedia is die wethouder van Nijmegen vooralsnog eeuwig verbonden aan het onbevestigde gerucht. Zou hij proberen het weg te laten halen? Dan kan hij te rade gaan bij Ruud Lubbers.

Een lezer vond het laten bewerken van zijn Wikipedia-lemma door Ruud Lubbers geen leugen. De wijziging is volgens ons dusdanig dat er sprake is van censuur. Dat laat onverlet dat Lubbers een goed voorbeeld heeft gesteld: met juridische kracht, dus geld, kun je je online weren.

Dat geldt uiteraard ook voor het Koninklijk Huis, dat kwetsbaar is. De voorlichtingsdienst kwam in actie tegen publicatie van een foto van een winkelend prinselijk paar door GeenStijl. In het vervolg daarvan zei deskundige Schuijt tegen Leugens.nl dat de RVD te ver gaat. De foto staat er nog.

Een andere deskundige op dit terrein reageert feitelijk en juridisch. Hij zegt dat Schuijt ernaast zit en de RVD het gelijk aan haar zijde heeft. Dat soort reacties hebben we graag.

Waar blijft toch meer eigen werk? Immers, bij de start beloofden we ontmaskeringen, en nog wel samen met het publiek. Dat leidde tot enkele dossiers van zaken die ons zijn toegezonden. De meeste missen de relevantie voor Leugens.nl.

Affaires met leugens en/of ontmaskeringen elders in de pers vormen een boeiende selectie tot nu toe. We proberen wat meer armslag te krijgen om het redactiewerk uit te breiden. Want er is zo veel te doen op dit terrein. Aanstaande week brengen we nog wat leuks.

Eén dossier is spannend, nogal link en vereist een hoop uitzoekwerk. We hopen dit in een serie te kunnen gaan brengen, begin 2008.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen