Helende werking van een bisschoppelijke zaadstorting 

Seks is je redding

En maakt de schoonzus zwanger.

Gelezen: Time

Het geloof behoort tot de richting van het Pentecostalism, hier bekend als Pinksterbeweging. In het voetspoor van zijn vader ging Earl Pearly Paulk, Jr. prediken in de jaren veertig. In 1960 stichtte Paulk met zijn vrouw, zijn broer Don en diens echtgenote in Atlanta een eigen kerk. Deze Chapel Hill Harvester Church groeide als kool. Ze kon een ‘kathedraal’ bouwen. Paulk werd nationaal bekend via de religieuze zender Trinity. George Bush sr. prees de man en zijn beweging.

Paulk heeft een reputatie als leugenaar, bedrieger en overspelige. Hij beweerde bondgenoot te zijn van Martin Luther King, maar dat is nimmer hardgemaakt. Een aantal vrouwen kwam met beschuldigingen van misbruik door hem en/of zijn broer Don. De predikers hadden een ‘gift van liefde buiten de heilige kerk’ voor de vrouwen in petto.

Al zo veel (tv-)dominees kwam Paulk ermee weg, al moest hij in 2003 een zaak schikken voor 400.000 dollar om verdere vervolging voor onde rmeer kindermisbruik te voorkomen. Een zware last was dat niet, want Paulk’s kerk eist van leden jaarlijks 10 procent van hun inkomen als afdracht.

De jongste kwestie brengt hem meer in het nauw: Paulk, 80 jaar inmiddels, is de vader van Donnie Earl Paulk, de 34-jarige zoon van zijn broer Don. Dat toont een DNA-test nu aan.

De verwekte in kwestie betuigt zijn spijt voor wat hij noemt de ‘collateral damage’, per ongeluk veroorzaakte ellende. Don jr. is zelf pastor in de traditie van dezelfde kerk. Hij blijft, hoe dan ook, ‘the son of a preacher man’.

Earl Paulk komt in problemen daar hij voor een rechtbank heeft gezworen dat hij maar met één vrouw seks had buiten zijn huwelijk: met Mona Brewer. Die voert nu een rechtszaak tegen hem. Brewer wilde bewijzen van Paulk liegt. Met succes eiste ze een DNA-test voor Don jr.

Het aantal leden van de kerk daalde inmiddels van 10.000 naar 1.500. Don jr. probeert het tij te keren. Voor zijn charismatische, helende oom is het dan over. Om iets van de sfeer te beluisteren: Mycathedral.org. De tekst is opgemaakt voor slechtzienden”¦

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen