Kwistig met percentages voor spoorvervoer 

Camiel Eurlings’ wilde ambitie

Eigen onderzoekers vinden voorspelling verkeersminister ongegrond.

Gelezen: NRC en Rapport Verkeer en Waterstaat

Ingenieur Camiel Martinus Petrus Stephanus Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat, klopt heden aan de poort van Leugens.nl. Hij walst over intern onderzoek heen.

Eurlings wil 4,5 miljard euro investeren in de infrastructuur van het spoor tot 2020. De financiering is nog niet rond. Hij heeft extra geld nodig. Dat zei hij afgelopen week.

Pal daarna kwam genoemd rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM. Dit ressorteert onder de minister. Maar het onderzoekt zelfstandig.

Het maakte voor Eurlings een ‘landelijke markt- en capaciteitsanalyse’ (LMCA); met antwoorden op vragen als: hoe deed het spoorvervoer het de afgelopen jaren? Wat zijn de verwachtingen tot 2020? Waar zijn die op gebaseerd?

KiM voorziet een landelijke groei van het treingebruik tussen 19 en 36 procent over de periode 2000-2020: in en rond grote steden met 35 tot 50 procent, en daarbuiten met 10 tot 20 procent. Dat is dan gemiddeld 0,9 procent tot 1,5 procent per jaar.

De groei van het aantal reizigerskilometers was in de periode 1991-2006 maar 0,2 procent. Erger nog, gerekend met de groei van de bevolking gingen we 7 procent minder sporen.

En Eurlings rekent met 5 procent groei, samen met de NS. Dat is zijn ‘ambitite’. In de bijbel van het ministerie, de Nota Mobiliteit, staat 1 procent groei voor het spoor per jaar. De NS zet zijn kaarten op 2,3 procent.

Het is wel een beetje kip-ei: investeren NS en Eurlings volgens hun ‘ambitie’ dan is de groei hoger. Gaan ze uit van de realiteit vanuit het verleden dan groeit het personenvervoer per spoor minder.

De glazen bol; je kijkt erin zo het je uitkomt.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen