Leugensjournaal 6: 

Pittige kwesties

De meest besproken ‘waar of niet waar’ kwestie van 2007 belandde op een aardige manier op deze site.

Tsja, een zaterdagmiddag laat in het auditorium van Hanze Hogeschool te Groningen. Daar spreekt ene Steve Porter. Nooit van gehoord. Maar nu iemand om nooit meer te vergeten voor Leugens.nl. De man heeft zich bekwaamd in het ontmaskeren van leugens. Hij keek vooral naar het geuite verdriet van verwanten van vermisten die later moordenaars bleken te zijn. We verbonden dat aan de verdenking in de hype rond het vermiste Britse meisje Maddy.

Dat werd ons door een trouwe lezer niet in dank afgenomen. Hij neemt het op voor de radeloze ouders, die worden verdacht door de politie. Zij kunnen overigens ook baat hebben bij de leugendetectie van Porter.

Gedoe ook over een artikeltje over de vermeende malversaties met vastgoed rond het Philips Pensioenfonds. Het noemen van de volledige naam van een verdachte plus het plaatsen van zijn foto leidde tot een reactie van diens advocaat. Het zou nodeloos schadelijk zijn. We antwoordden dat de naam van het vrijwel gelijknamige bedrijf van de projectontwikkelaar breed is gepubliceerd. En de foto staat op een openbare website. We zullen meer van dit soort kwesties tegemoet gaan de komende jaren.

De derde botsing was meer inhoudelijk: die over de teksten van Javier Guzman: een jury beweerde dat hij een groot deel niet zelf schrijft en namen van de leveranciers van teksten moet noemen. Zelf ontkent hij dat het om een substantieel deel gaat dat anderen schrijven. De genoemde bron kregen we nog steeds niet te pakken.

Deze drie sprongen er, wat ons betreft, uit in de serie leugens van afgelopen week. ‘Eigen’ nieuws.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen