Naam 'Zeilschool Optimax' mag niet in beeld 

De Vries wint van pedo

Programma over pedozeiler kan doorgaan met lichte aanpassingen.


Gelezen: vonnis gerechtshof Amsterdam

Peter Rudolf de Vries, Endemol en SBS Broadcasting winnen hun zaak in hoger beroep tegen de eerder veroordeelde pedoseksuele zeilschoolhouder en zijn raadsman Peter Plasman.

Op 19 oktober verbood de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam de uitzending over de zeilschool. Die schaadde de privacy van de veroordeelde. Het Hof ging nog eens in op het wankele evenwicht tussen de belangen van privacy en openbaarmaking van misstanden. Dit keer sloeg de weegschaal uit in het voordeel van De Vries cs.

De zeilleraar is strafrechtelijk veroordeeld wegens ontucht met een minderjarige, en overtrad de voorwaarden tijdens zijn proefverlof. De Vries wil aan de kaak stellen dat de man wederom met kinderen aan de slag gaat.

Het Hof vindt dat het De Vries cs vrijstaat om de gestelde misstanden onder de aandacht van het publiek te brengen. Uitgangspunt daartegenover: X heeft recht op bescherming van eer en goede naam en van de persoonlijke levenssfeer. Dus zijn naam en die van de zeilschool moeten buiten beeld blijven. De Vries geeft de man en zijn advocaat in het programma wederhoor.

In een artikel in het Leidsch Dagblad is deze week de naam genoemd van de zeilschool in de Wijde Aa bij Hoogmade/Woubrugge: Optimax. De website Zeilschooloptimax.nl is heden afgesloten met een wachtwoord.Bijgaande foto is van de site.

De meest bijzonder passage: “Journalistieke vorm in beginsel vrij. De wijze waarop X onverhoeds wordt geconfronteerd met De Vries en zijn cameraploeg levert een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van X op. Inbreuk niet zó ernstig dat het tonen van het resultaat ervan de grenzen van de aanvaardbaarheid overschrijdt. De kijker kan zich zelf over de methode een oordeel vormen en het verkregen resultaat dienovereenkomstig relativeren.”

In een reactie zegt De Vries blij te zijn dat persvrijheid wint van privacy in dit geval.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen