Ga niet langs af, direct naar de Blunderput 

Rotterdamse wethouders fout

Pastors jokte en Baljeu was twee beetjes dom.


Gelezen: Rapport Enquíªtecommissie Rotterdam

Twee Rotterdammers dragen de eer weg van de eerste van een lange rij wethouders op Leugens.nl. Welkom in onze analen: Marco Pastors (Leefbaar Rotterdam) en Jeannette Baljeu (VVD).

De tot nu toe enige enquíªtecommissie van de gemeente Rotterdam boog zich over de bouw van de Museumparkgarage. Dit is een beoogde parkeergarage van 1.150 plaatsen, tussen museum Boymans van Beuningen en het Erasmus Medisch Centrum beter bekend als Dijkzigt.

In 2006 is de bouw van de garage annex regenwaterput stilgelegd wegens constructiefouten. Kosten verdubbelden al, tot ruim 100 miljoen euro. Er ging van alles mis, men leze het rapport over de ‘Blunderput’. Vooral het Grondbedrijf maakte er een potje van, met de bouwers van Strukton. En bleek een koninkrijk op zichzelf, zoals in veel gemeenten. (Wat zien we niet?)

Marco Pastors, verantwoordelijk wethouder tussen 2002 en 2005, heeft zelf willens en wetens de Gemeenteraad niet op de hoogte gebracht van ondermeer kostenoverschrijdingen. Ofwel gelogen. Pim, draai je om in je graf!

Het citaat uit het rapport over sores met de ‘Blunderput’ in 2005: “Op 2 mei 2005 werd met een brief van de wethouder Fysieke Infrastructuur aan de raadscommissie FIV en de raadscommissie Middelen het kredietvoorstel voorgelegd. In de begeleidende brief wordt ondermeer gesteld dat het aanbestedingsresultaat past binnen de kredietaanvraag en binnen het exploitatiemodel. Later zou blijken dat dit onjuiste informatie is.”

En ook: “De wethouder Fysieke Infrastructuur heeft later in het proces van nadere informatieverstrekking aan de raadscommissie geen melding gemaakt aan de raadscommissie. Hij was hiervan toen echter wel op de hoogte en heeft weloverwogen geen mededeling gedaan. De raadscommissie en de Raad zijn zodoende onvolledig en ook onjuist geí¯nformeerd”¦”

Jeanette Baljeu treft blaam vanwege onbenul met feiten en cijfers met cijfers, mede als gevolg van bedenkelijk werk van ambtenaren. Ze heeft de gemeenteraad onjuist en onvolledig geí¯nformeerd in juli 2007. De belastende citaten voor deze vaardige spreekster:

“De Raad is op dit punt onvolledig en onjuist geí¯nformeerd. De Commissie heeft vastgesteld dat de verantwoordelijke wethouder zelf ook niet op de hoogte was van de aard en achtergrond van de aanpassingen aan het ontwerp in februari 2007.”

“De verantwoordelijk wethouder was in juni/juli 2007 wel op de hoogte van aanpassingen aan het ontwerp, maar de precieze aard en achtergrond daarvan was haar niet bekend. Zij had hiervan wel op de hoogte moeten zijn…

De Commissie heeft moeten constateren dat over het ontwerp zowel op het moment van de go/no-go beslissing als op het moment van het afsluiten van de openbare verhoren nog volop discussies liepen. De Raad is hierover in de besluitvorming rond de go/no-go beslissing niet geí¯nformeerd.

Het stel slaapkoppen in de gemeenteraad ontbeerde ook de nodige argwaan. het ging akkoord met hervatting van de bouw.

Pastors ging al af door de zijdeur, Baljeu wacht op het laatste zetje.

  • Reacties

  • RH | 18/10/07 om 20:55

    Als je hier leugens van politici gaat neerzetten krijg je t nog drukker dan als je alleen de media volgt :-)

  • Michel | 19/10/07 om 00:40

    Ja en de media zijn slechts een spreekbuis van de politici, en de politici zijn op hun beurt weer een spreekbuis van de ware machthebbers achter de schermen.

  • Baron van Mí¼nchhausen | 19/10/07 om 08:31

    Vandaar de keuze van deze site voor leugens door en in de media. Meer en meer vallen boodschap en boodschapper samen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen