Witte flesje van Buitenlandse Zaken 

Niet knippen maar ‘weglakken’

Maxime VerhagenAmbtsberichten van het ministerie gecensureerd.

Gelezen: NRC; Telegraaf; rapport Ombudsman.

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) maakt bij beoordeling van asielverzoeken gebruik van ambtsberichten van Buitenlandse Zaken. Daarin geven ambassades na onderzoek een oordeel gegeven over zaken rond de persoon in kwestie. De inhoud van een ambtsbericht is vaak doorslaggevend bij het besluit voor een verblijfsvergunning.

In twee opzichten zijn de ambtsberichten leugenachtig:

 • Buitenlandse Zaken wil fouten nooit rectificeren omdat het meent daarmee het gezag van ambtsberichten ook in andere gevallen aan te tasten;
 • Doorgaans zijn grote delen van de tekst onzichtbaar gemaakt. Ofwel: er vindt ‘weglakken’ plaats. De beslisambtenaren bij de IND krijgen de stukken louter gecensureerd te zien, en personen in kwestie ook niet.

Het leugenachtig rapporteren leidt tot vooringenomenheid en partijdigheid, zegt de Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Beroep bij de rechter is nauwelijks mogelijk, ook al gezien vaak te laat inzage in de stukken.De verantwoordelijke minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, tart met dit gedrag de rechtsstaat aan.

Dat kan niet anders, zegt Buitenlandse Zaken. Het doet aan ‘weglakken’ om vertrouwelijke bronnen en methodes om informatie te vergaren, te beschermen.

 • Reacties

 • fran | 08/10/07 om 14:06

  Misschien een goed idee, om de weglakker weg te lakken ??

 • M. Tan | 09/10/07 om 09:28

  Ambtsberichten van Buiza schilderen fundamenteel de politieke situatie in de diverse landen van herkomst te rooskleurig af.
  Vervolgens worden op grond van de onjuiste/ onvolledige info van Buitenlandse zaken mensen met gevaar voor hun leven teruggestuurd naar hun land van herkomst.
  Pro forma worden de teruggestuurde mensen zgn gemonitoord, een eufemisme voor het checken of zij inderdaad aankomen in het land van herkomst! In feite kan het Buitenlandse Zaken niets schelen hoe het die mensen verder vergaat.
  Deze praktijk bestaat al sedert de jaren ’80 en 25 jaar later is er nog niet verandert!
  M. Tan, ex-beleidsmedewerker (1988-1994) IND.

 • Gast | 09/10/07 om 23:02

  Het is triest dat een overheidsorgaan niet wil instaan noch haar fouten wil rectificeren of procesverbetering wil toepassen. Uiteindelijk hebben wij met mensen te doen, maar dat lijkt zo makkelijk vergeten te worden.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen