Boze bruine man blijft buiten beeld

Peilen met de EtnoBarometer

Het vlees is zwak, de verleiding sterk. Meer dan ooit spraken de zogenaamde kwaliteitsmedia zich in de aanloop van de Kamerverkiezingen uit voor terughoudendheid. Voorzichtig en met mate omgaan met opiniepeilingen, in het besef van beperkingen ervan. Lees meer »

Brieven per ongeluk gesmokkeld?

Stijn Franken versus De Telegraaf

Advocaat bezorgde brieven bij Willem Holleeder. Per ongeluk, zegt hij en begint een proces voor rectificatie van een  beschuldiging in De Telegraaf.

Gelezen: Vraaggesprek NRC,  11 maart 2017

John van den Heuvel publiceerde op 23 februari 2017 onder de kop Advocaat Holleeder ‘postbode van penoze’ op de voorpagina van De Telegraaf:

‘Politie en Openbaar Ministerie (OM) hebben ontdekt hoe meervoudig moordverdachte Willem Holleeder ondanks strenge veiligheidsmaatregelen toch contact onderhoudt met de buitenwereld. Volgens het OM heeft zijn vorige advocaat mr. Stijn Franken geheime brieven aan Holleeder de EBI in Vught binnengesmokkeld. Het OM houdt er rekening mee dat hij zo ook post verstuurde.’

Gevolgd door het artikel Geheime boodschap voor Holleeder en de column van John van den Heuvel: De verboden briefjes van meester Franken. Hert oordeel ‘postduif’ van Holleeder komt van Peter R. de Vries.

Nu zegt Franken in een interview met NRC:

‘Brieven van juli en augustus 2015, moet ik constateren, zijn door mij naar binnen gebracht en aan Holleeder bezorgd. Die twee brieven, die niet relevant zijn voor de strafzaak, zijn eenmalig en per ongeluk, kort na de verhuizing van mijn kantoor, samen terecht gekomen in een enveloppe waarin ik kopieën stop van bijvoorbeeld dossierstukken. Een fout waar ik voor verantwoordelijk ben. Het ging niet om brieven met geheime gecodeerde boodschappen of zoiets. Het waren twee brieven van een vrouw die heel regelmatig brieven voor Holleeder naar ons kantoor stuurde. Het was een slordigheid die ook bij de controle kennelijk niet is opgemerkt. Geen kwaadwillende smokkel, daar leen ik me niet voor.’

Een derde brief van dezelfde vrouw die door Franken zou zijn binnengesmokkeld, is volgens de advocaat door de vrouw rechtstreeks verstuurd naar Holleeder toen hij nog in een andere strafinrichting zat.

De deken van de Amsterdamse orde van advocaten Pieter van Regteren Altena ging akkoord met de verklaring. Nu eist Franken een schadevergoeding en een rectificatie op de voorpagina in dezelfde kapitale letters als de originele publicatie. Stijn Franken wordt bijgestaan door Matthijs Kaaks en Otto Volgenant van Boekx Advocaten. Veelal verdedigen ze juist journalisten en media die worden vervolgd.

Nu Franken de bezorging van twee van de drie brieven toegeeft is de vraag of de rechter zich kan buigen over de vraag of dit al dan niet opzettelijk gebeurde. Oftewel in onze termen: liegen John van de Heuvel en Peter de Vries of liegt Stijn Franken? Wat denkt u?

‘Een ongelooflijke mensenmassa’ voor Geert Wilders

Michiel Breedveld weer in de fout met PVV-leider, na eerder slap vraaggesprek. Lees meer »

Grote RTL-debat in Carré van zondag 5 maart 2017

Roemer, Thieme en Buma

Waren de drie jokkebrokken volgens NRC. Maar het overgrote deel van de feitelijke beweringen was juist.

 

Gelezen: NRC.nl, 6 maart 2017

1. Emile Roemer (SP) beweerde:

‘Het draagvlak voor Europa loopt terug’

De Eurobarometer van het najaar van 2016 toont dat 53 procent van de Nederlanders EU-lidmaatschap een goede zaak vindt, het hoogste percentage sinds 2012. Een kwartaal eerder was dat nog 46 procent, een kwartaal daarvoor 39 procent.

Dus een forse leugen

2. Sybrand Buma (CDA) beweerde:

‘90 procent vindt verval van normen het grootste probleem van nu’

In het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Burgerperspectieven, noemde 20 procent ‘immigratie en integratie’ als grootste probleem. En met ongeveer 18 procent volgt ‘samenleven’, dat wil zeggen normen en waarden.

Dus een kleine leugen

3. Marianne Thieme (Partij voor de Beesten)

‘In de rest van Europa worden verkiezingsprogramma’s helemaal niet doorgerekend

Onjuist, ook in Engeland gebeurt dit en in België is dat zelfs wettelijk geregeld.

Dus een flinke leugen.

VNL-lijsttrekker

Jan Roos

Stemming maken met leugens. Lees meer »

En direct ontstaat er heibel

NRC en Wilders telden de moslimemigranten niet mee

Netto 30.000 en geen 100.000 moslims erbij over vijf jaar. Lees meer »

Moed van verzetstoespraak miskend

Rosanne Hertzberger over professor Cleveringa

Uithaal even onkies als onjuist. Lees meer »

Ami Horowitz en Fox News

Verspreidden nepnieuws over aantal en geweld van immigranten in Zweden Lees meer »

De prettige leugen van Buienradar

‘Het blijft de komende drie uur droog, op een buitje na.’ En dan ga je anderhalf uur fietsen en regent toch vrijwel aanhoudend. Lees meer »

Calvinistische huichelarij

Bert Wagendorp en de Volkskrant

Voelen ‘zich een beetje ongemakkelijk’ bij schaamteloze publiciteit voor een nieuw boek in de redactiekolommen en met een commerciële bijlage. Zorgvuldig geregisseerd drie keer op de wagen door het dorp gereden. Lees meer »

Trump vertelt ook waarheid, maar onoprecht

Ook ‘neutrale’ media zijn sterk ideologisch gekleurd

Willem SchinkelMedia leggen ten onrechte vooral de nadruk op leugens van president Donald Trump. Lees meer »

Strategie van misleiding

De trumpistische leugen valt in vruchtbare bodem

Heerlijk, heerlijk, gouden tijden voor liefhebbers van leugens. Lees meer »

Manipuleren is een vak

Henk Krol

Lijsttrekker van ouderenpartij 50Plus, ontpopt zich als kampioen van de alternatieve feiten. Lees meer »

In haar boek The Origins of Totalitarianism

Hannah Arendt over liegen

Treffende analyse mooie bijdrage aan het actuele debat.
Gelezen: Tim de Gier bij NRC, 10 februari 2017

Filosofe Hannah Arendt is met de The Origins of Totalitarianism (1951) opvallend. Het is online in te zien.

Arendt begon het boek in 1941, kort na haar vlucht naar de Verenigde Staten, aanvankelijk over het Nazidom. Maar ze wilde er, gezien het stalinisme, een meer algemene theorie van maken.

Tim de Gier citeert haar over liegen:

‘In een steeds veranderde, onbegrijpelijk wereld, bereikte de massa een punt waarop ze, op hetzelfde moment, alles geloofde en niks, dat alles mogelijk was en niets nog waarachtig. De propagandisten ontdekten dat het publiek klaar was om het slechtste scenario te geloven, hoe absurd dit ook was, want het publiek maakte het niet meer uit dat er tegen ze gelogen werd. Al het andere was immers ook een leugen…

…Het ideale object van het totalitaire bewind is niet de overtuigde nazi of de toegewijde communist, maar de mensen voor wie het onderscheid tussen feiten en fictie, waar en niet waar, niet langer bestaat.’

Kortom, Arendt legt het accent bij het publiek, bij de ontvangers van boodschappen. En niet, zoals zo veel analisten momenteel, bij de heren Trump en Poetin.

Accent ligt onterecht eenzijdig op de leugenaar

Publiek ontvankelijk voor onjuiste interpretatie

Harald MerckelbachHarald Merckelbach begrijpt het tenminste: er is gewoon een markt voor verzinsels en verdraaiingen. Lees meer »