Knoeie3n met handteningen

Rechtbank Den Haag en Edwin de Roy van Zuydewijn

Edwin de Roy van Zuydewijn daagt prinses Margarita de Bourbon de Parme voor het verkrijgen van alimentatie. Mevrouw zou geen geld hebben, op zich al goed voor een vermelding op Leugens.nl. Lees meer »

Vrouw (74): Topkaliber

Ze is nog vrij voor de uiteraard ‘authentieke’ man Lees meer »

Trust = vertrouwen

Dennis Sickman

Hilarische wederhoor in uitstekend artikel over Nederlandse trustboeven van Esther Rosenberg en Jeroen Wester in NRC. Lees meer »

Harald Merckelbach, ontmaskeraar

Sterke verhalen overtuigen ons

Gage‘Goede verhalen zijn zelden waar – waarom we ze toch vaak geloven (en doorvertellen)’ is een even vermakelijk en leerzaam boek in deze tijd met een vruchtbare bodem voor verzinsels.

Gelezen: Goede verhalen zijn zelden waar

Phineas Gage was in september 1848 bij de aanleg van een spoorweg in Vermont (VS) een springlading aan het monteren, toen die vroegtijdig afging. Een ijzeren stang schoot letterlijk door zijn hersenen waarna de beschadigde prefrontale cortex (pfc) geleid zou hebben tot asociaal gedrag.

Dat schrijft althans neurowetenschapper Dick Swaab in zijn veel geprezen bestseller Wij zijn ons brein (2010): ‘Hoewel er een halve theekop hersenweefsel van hem op de grond lekte, overleefde hij dit, en bleef zelfs bij bewustzijn. Maar hij onderging sterke persoonlijkheidsveranderingen. Hij werd grof en grillig, wars van conventies, werd een vechtersbaas, verloor zijn sterke verantwoordelijkheidsgevoel en werd ontslagen. Gage was Gage niet meer, want de pfc zorgt ervoor dat je je als een sociaal aangepast persoon gedraagt.’

Harald Merckelbach stuitte op de ontmaskering van deze wetenschappelijke opvatting door een Australische psycholoog die in zestig leerboeken psychologie analyseerde wat ze schreven over Phineas Gage (foto). Het merendeel maakte inderdaad melding van het geval. Bijna altijd werd het verschil tussen de Gage van voor en die van na het ongeval zwaar aangezet met de doorboring van de hersenpan als oorzaak. Echter, in de opgeschreven bevindingen van de behandelend arts van Gage is weinig tot niets te vinden over gewelddadig of ander asociaal gedrag en gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Een andere arts beschreef Gage als een man zonder ‘psychisch mankement’. Broodje aap dus.

‘Overtuigende’ Swaab

Merckelbach over Dick Swaab: ‘Zijn verhaal over Phineas Gage is zo levendig dat je bijna zou denken dat Swaab diens persoonlijkheidsverandering met eigen ogen heeft waargenomen. Dat verleent grote overtuigingskracht aan zijn verhaal. Zo ga je als vanzelf geloven dat Phineas Gage een aanschouwelijk voorbeeld is van hoe schade aan de voorste hersendelen kan leiden tot persoonlijkheidsveranderingen die zo ingrijpend zijn dat ze de patiënt aan de rand van de maatschappelijke afgrond brengen…

…Een goed verhaal vergt stilering en daarin schuilt een gevaar, namelijk dat de gevalsbeschrijving gefictionaliseerd raakt. Dat is wat er gebeurde met het geval van Phineas Gage. We weten niet of er een theekopje hersenweefsel weglekte uit het brein van Gage, zoals Swaab beweert. Evenmin is er enige reden om te veronderstellen dat Gage zich ontwikkelde tot een querulant, beroepsoplichter, vechtersbaas, drankorgel en/of bordeelsluiper, zoals Swaab en andere auteurs – ieder zo met hun eigen accenten – hebben gesuggereerd.’

Exit Swaab, in wat wellicht het beste verhaal uit genoemd boek is; in elk geval een ontmaskering die ik niet snel zal vergeten. Wel jammer dat Merckelbach zijn bron niet even noemt in het verhaal. Dat was Malcolm Macmillan en zijn bevindingen werden mondiaal bekend via Slate en dat haal ik van een uitstekende website over het geval-Gage. Merckelbach noemt zijn bronnen pas achterin het boek, wat er mede toe bijdraagt dat de verhalen zelf soms niet meer dan anekdotes lijken.

Ironie of sarcasme

Ook vraag ik me af hij er goed aan doet om onderwerpen als de persoonlijkheid van Adolf Hitler, complexe kwesties waarover boeken vol geschreven, in een paar pagina’s af te doen. Soms zijn kwesties, zoals de hinder van laagfrequent geluid die sommige mensen zeggen te ondervinden, nog beperkt onderzocht.

Ook zit zijn natuurlijke sarcasme hem in de weg, maar met het klimmen der jaren wint ironie als stijlvorm. Dat leest prettiger dan de snoeiharde oordelen die hij zijn dwalende slachtoffers vaak gunt. Ofschoon namen van de fantaserende en dwalende boosdoeners dan helaas weer ontbreken, zo nieuwsgierig ben ik ook wel.

Dit zijn mineure punten van kritiek op een wederom fantastisch boek van Harald Merckelbach, een van m’n favoriete Nederlandse wetenschappers. Hij verdient met zijn scherpe observaties een groter podium dan een maandelijkse column in NRC, waarvan er overigens een aantal in het boek staat.

Parapsychologie, bijgeloof (‘quirkologie’ volgens Richard Wiseman, zie ook YouTube-kanaal), valse diagnostiek, mentale valkuilen, medische fantasiewetenschap, ‘DNA-cowboys’ en onterecht ingezette voorspellende psychologie moeten eraan geloven. Het sterkst is rechtspsycholoog Merckelbach op zijn eigen terrein, met een overtuigende serie over juridische dwaalwegen. Die hij besluit met de prachtige verhaaltitel ‘Liever rechters zonder overtuiging’. Merckelbach biedt verplicht leesvoer voor elk beroepsgroep die pretendeert de waarheid te zoeken of deze zelfs te bezorgen.

Kinderen mediawijs maken

Sterk vind ik dat Merckelbach, met weinig anderen helaas nog, goed onderkent dat er onder het volk een grote behoefte bestaat aan nepnieuws. We zwelgen erin. Zijn even bondige als krachtige slotpleidooi voor het onderwijzen van kinderen in het onderscheid tussen waarheid en verzinsel is me uit het hart gegrepen.

Je moet het probleem van nepnieuws aanpakken aan de vraagzijde, al zou het kunnen zijn dat ook het kennen van de waarheid het verschil niet maakt. Zo heeft de aanhang van de Amerikaanse president weet van zijn veelvuldige leugens, het is wel ‘hun leugenaar’ en ze voelt elke ontmaskering zo ongeveer als een persoonlijke aanval. Daar zou ik met Harald Merckelbach nog wel eens over in debat willen: hoe moet journalistiek daarmee omgaan? Biedt het verplichten van Twitter en Facebook om te filteren, zoals hij ook voorstelt, werkelijk soelaas?

Kees Akerboom en Gerrit van de Kamp

Aanhoudend liegen over cijfers over geweld jegens politieagenten in een campagne om een stroomstootwapen of taser binnen te halen. Journalistiek liet zich in de luren leggen. Lees meer »

Walter Lippmann

Tijd om de scherpe observator aan de vergetelheid te ontrukken. Lees meer »

Filosofen en programmeur proberen het te maken

Software om drogredeneringen te onderkennen

Een argumentatiemachine die valse redeneringen herkent in toespraken, hoe mooi zou dat zijn? Lees meer »

Perfecte mens maar nog alleen: 21

Extreem succesvol en bescheiden

GorillaDaar is er weer een, vol zelfoverschatting maar loopt niet naast zijn schoenen. Laten we het geloven. Lees meer »

De wapenindustrie was er blij mee

Kunduz

Het eerste dat sneuvelt in een oorlog is de waarheid. Dus het liegen van de Nederlandse regering over de missie in Afghanistan was nix bijzonders. Lees meer »

Wijze woorden van Michael Blastland

Wetenschapssysteem voedt missers

De Britse Wetenschapsjournalist Michael Blastland vertelde in een goed vraaggesprek met Bas Heijne waarom we ook in wetenschap de fout in gaan en daarop ook te veel baseren. Want veel weten we gewoon niet. Lees meer »

Schadevergoeding 1,4 miljoen

Wij betalen voor bedrog Hans Westenberg

Liegende en bedriegende rechter Hans Westenberg is veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 1,4 miljoen euro aan advocaat Hugo Smit wegens het aanbrengen van reputatieschade.

Gelezen: NRC, 21 januari 2020

Dit heeft het gerechtshof in Den Bosch beslist. Echter, de Raad voor de Rechtspraak betaalt de schadevergoeding. die oud-rechter Hans Westenberg moet betalen omdat hij dinsdag bekendgemaakt. Westenberg is door zijn werkgever de Haagse rechtbank destijds gevrijwaard van kosten die het gevolg zijn van deze procedure omdat hij juridisch werd aangesproken als rechter in functie.

Zie verder ons archief over Westenberg.

Niet bestaande personen opgevoerd

Nepwoordvoerders CVster deskundig via NOS, AD, RTL Metronieuws en Nieuwsblad

Het onovertroffen Nieuwscheckers.nl van de Universiteit Leiden had vorige maand een van de  mooiste fopberichten van 2019 bij de horens. Lees meer »

Volkskrant versus NRC

Dymph van den Boom plagieerde niet, maar slordig

Dymph van den BoomDymph van den Boom, ex-rector van de Universiteit van Amsterdam, pleegde geen plagiaat in haar proefschrift of haar diestoespraken, maar er was een ‘patroon van slordigheden’ met bronvermelding. Lees meer »

Leidse psychologiewetenschapper is stout geweest

Lorenza Colzato

Carrièretijger over de rug van anderen. Lees meer »

Peter Pomerantsev

Desinformatie als censuur van deze tijd

Geen ander dan de Russische onderzoeker aan de London School of Economics and Political Science kan de rol van de leugen zo goed historisch en maatschappelijk duiden. Lees meer »