Martin Luther King misbruikt 

Asha ten Broeke

Wederom neemt een columnist het niet zo nauw met de feiten.

Gelezen: Ingezonden brief Volkskrant 6 mei 2019

Paul Brill mag dan weg zijn als gewaardeerde buitenlandredacteur bij de Volkskrant, hij klimt gelukkig in de pen als een ex-collega het al te gortig maakt met de feiten:

‘Een beproefd middel in de polemiek is het opvoeren van een Achtenswaardig Persoon als getuige à charge. Zoals Asha ten Broeke doet in haar jongste column (O&D, 3 mei). Zij heeft alle begrip voor de beslissing van Mona Eltahawy om een voorgenomen optreden in De Balie af te zeggen vanwege abjecte uitspraken die daar tijdens een bijeenkomst in 2017 zijn gedaan. En tegen degenen die menen dat het onzinnig is om een pluriform debatcentrum verantwoordelijk te stellen voor alles wat daar wordt uitgekraamd, brengt Ten Broeke de beroemde brief van Martin Luther King uit de gevangenis van Birmingham in stelling. Daarin kapittelt hij gematigde blanke critici, die zich meer bekommeren om ‘orde’ dan om rechtvaardigheid.

Gemakshalve vermeldt Ten Broeke niet tot wie King zich in zijn brief richtte. Dat was een groep van blanke dominees, die wel de doelstellingen van de burgerrechtenbeweging onderschreven, maar marsen en straatprotesten ongepast vonden of in elk geval tactisch verkeerd.

Dat is natuurlijk van een totaal andere orde dan de vraag of je een platform de rug moet toekeren vanwege het feit dat er wel eens een ongepaste mening is verkondigd. King wenste niet te worden beperkt tot een louter juridisch gevecht voor gelijke rechten en betoogde dat tegen een fundamenteel onrecht geweldloos verzet gerechtvaardigd en geboden was.

De voorman van de burgerrechtenbeweging aarzelde niet om deze boodschap uit te dragen op platforms waar ook verklaarde tegenstanders hun zegje deden – een zegje dat meer dan eens een racistische (onder)toon had. Zou ik een zelfde vorm van demagogie bedrijven als Ten Broeke, dan zou ik rustig kunnen poneren: Martin Luther King zou Mona Eltahawy ongetwijfeld hebben aangeraden om volgens plan naar Amsterdam af te reizen.

Paul Brill, Haarlem’

 

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen