Effectbejag boven juiste feiten 

Joris Luyendijk

Joris effectbejagHoe erg kun je het maken? Een theatertour over onbetrouwbaarheid van journalisten aanprijzen met een aperte leugen.

Gelezen: NRC 30 oktober 2018

In de promotietekst voor het theatercollege ‘Het zijn net mensen 2.0’ kapittelt journalist Joris Luyendijk andermaal nieuwsmedia en journalistiek. Organisator Haagsch College meldde: ‘In het hele Westen [ligt] het vertrouwen in de journalistiek op een historisch dieptepunt.’

NRC checkte met zes grootschalige, vaak geciteerde onderzoeken naar vertrouwen in instituties in binnen- en buitenland. Historisch laag is het wantrouwen niet. In de geraadpleegde onderzoeken stijgt of stabiliseert het vertrouwen in de pers dit jaar ten opzichte van vorig jaar.

In de Trust Barometer van p.r.-bureau Edelman heeft 59 procent van de wereldbevolking vertrouwen in traditionele journalistiek, de hoogste score in zeven jaar. Ook meldt de Eurobarometer dat sinds 2012 het vertrouwen in radio, televisie en geschreven pers in de meeste Europese lidstaten is gestegen.

Nadat NRC hem benaderde, heeft Luyendijk zijn leugen van de website laten halen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen