Ivo Opstelten en topambtenaren vervalsen uitkomsten onderzoek 

WODC onder Frans Leeuw

Weer slaat onderzoeksjournalist Bas Haan toe bij Veiligheid en Justitie.

Gezien: Nieuwsuur 5 december 2017

Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) heet een onafhankelijke club van Justitie en Veiligheid te zijn. Maar nu blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur dat de onafhankelijkheid met voeten getreden is. Belangrijke besluiten, zoals over het coffeeshopbeleid in Nederland, zijn politiek gestuurd tot op het hoogste niveau: door toenmalig minister van wat nog ‘Veiligheid en Justitie’ heette, Ivo Opstelten.

Geholpen door de chefs van het WODC die zich de invloeden van topambtenaren en ministers liet welgevallen: directeur professor Frans Leeuw en plaatsvervangend directeur Annelies Daalder. Ze noemen zich wetenschapper en verdienen een plek op deze site.

WODC-onderzoeken worden gewijzigd onder politieke druk en de wetenschappelijke begeleidingscommissies zijn niet altijd zo objectief als zou moeten, zo blijkt uit interne stukken en e-mails.

‘Zo spreekt een WODC-onderzoekster en projectleider in een interne klacht over de sturende invloed van beleidsambtenaren op rapporten van het WODC. Ze heeft Nieuwsuur laten weten dat de klacht nog altijd staat.

In haar klacht schrijft de onderzoekster: “Ik werk al sinds 1981 in het beleidsonderzoek, maar zaken als onder druk van beleid en zelfs van je eigen directeur bevindingen weghalen uit rapporten of slechtere offertes kiezen boven betere, dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Het document van zeven pagina’s plus bijlagen is een opsomming van diverse vormen van beïnvloeding. Van directe invloed van het ministerie op onderzoeksrapporten op vraagstelling en onderzoeksmethoden, tot het woordelijk redigeren van teksten en zelfs het achteraf herschrijven van conclusies.

De onderzoekster beschrijft hoe de onafhankelijkheid onder druk kwam te staan. “Een lastig proces, waarbij vanuit de beleidsdirectie veel kritiek kwam en druk werd gezet om bevindingen aan te passen. De kritiek leek vooral ingegeven door eigen belangen.”’

In een column in de Volkskrant van 9 december 2017 schrijft columnist Bert Wagendorp: ‘De directeur van het WODC, Frans Leeuw, noemde dat ‘contextualiseren’ en de destijds verantwoordelijke minister, Ivo Opstelten, sprak van ‘sturing’. Maar het was gewoon manipulatie, liegen en bedriegen, de ongegeneerde productie van bestelde waarheden, het vals voorlichten van het parlement en daarmee de burger.

Uit de onthulde documenten komt de socioloog Leeuw naar voren als een sjoemelaar die maar al te graag zijn opdrachtgevers plezierde en die daarvoor graag bereid was zijn ondergeschikten te intimideren en te overrulen.’

Te vergelijken met Diederik Stapel, maar gezien de invloed van het WODC ernstiger.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen