Te gretig feiten checken Volkskrant

Feiten checken tot alternatieve feiten.

Gelezen: Volkskrant Ombudsvrouw, 1 april 2017

1. Een artikel in het AD waarin de Stichting Lezen en Schrijven alarm slaat over laaggeletterdheid onder scholieren: toename van 11,5 procent van de 15-jarigen in 2003 tot bijna 18 procent in 2015. Alermerend, zo staat in het onderliggende rapport het Preventie door interventie.

2. De Volkskrant gaat de cijfers na in haar factcheck van 25 maart 2017 in bijlage Sir Edmund en op de site: concludeert dat de berichtgeving niet juist is: ‘De stijging in laaggeletterdheid die Stichting Lezen en Schrijven ziet, bestaat niet.’

Gevolgd door een sneer naar de bron: ‘Zonder laaggeletterdheid te bagatelliseren: de Stichting Lezen en Schrijven heeft natuurlijk wél een belang bij onrust over leesvaardigheid onder scholieren.’

3. In de krant van woensdag 29 maart volgt een correctie: Het oordeel de conclusie: ‘De stijging in laaggeletterdheid die Stichting Lezen en Schrijven ziet, bestaat niet’ is te stellig. Er moet staan: ‘de stijging in laaggeletterdheid die Stichting Lezen en Schrijven ziet, kan ook een schommeling zijn’.

Het stuk is inmiddels gecorrigeerd, met nog een tweede correctie niet in dekrant kwam: de sneer naar de stichting. Nog steeds corrigeren kranten niet grootmoedig op dezelfde plek en in dezelfde omvang en met excuses.

Wel schenkt de Ombudsvrouw Annieke Kranenberg (foto) nu zo veel aandacht aan de zaak dat dit rechtgezet wordt.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen