Argwaan vaak oorzaak foutieve interpretatie 

Getuigenverhoren en recherche

Rechercheurs onderschatten informatie uit getuigenverklaringen, vooral in tweede latere instantie. Argwaan is de oorzaak.

Gelezen: Volkskrant, Universiteit Maastricht

Dat concludeert Alana Krix, onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht, die op het onderwerp promoveert.

In haar onderzoek legden 84 proefpersonen twee keer een getuigenverklaring af op basis van een film met een fictieve misdaadsituatie.

In de tweede verklaring bleek 86 procent van de informatie bruikbaar, terwijl rechercheurs bij slechts 29 procent die informatie als bruikbaar schatten.

Volgens Krix denken rechercheurs vaak dat de informatie uit het tweede verhoor minder waardevol is, terwijl kennis van het geheugen leert dat belangrijke informatie pas later terug komt.

Het zou beter zijn als de rechercheurs getuigen zouden ondervragen aan de hand van zelfrapportage, waarmee getuigen gestimuleerd worden om zich een misdrijf te herinneren. Op die manier worden ze niet gestuurd door de vragen van een rechercheur.

Het is de tweede keer in korte tijd dat vraagtekens worden gezet bij de politieverhoren. Vorige maand bleek dat de processen-verbaal van het politieverhoor van verdachten vaak incorrect zijn en veel te beperkt samengevat.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen