Bij rapport over dreiging na brand Vodafone 

Openbaar ministerie

Leugentje om bestwil

Gelezen: NRC Handelsblad, Agentschap[ Telecom rapportage

Het Openbaar Ministerie heeft in 2012 de gevolgen van een brand in een aftapcentrum van Vodafone bewust kleiner voorgesteld. Het OM had daarvoor ‘tactische redenen’, zegt een woordvoerder nu.

In april 2012 brandde een Vodafonegebouw in Rotterdam af, waarin naast afluisterfaciliteiten ook een database met belgegevens van ruim vijf miljoen klanten was opgeslagen. Zowel dat bestand als de backup raakten onbruikbaar.

In een rapport van toezichthouder Agentschap Telecom stond op voorspraak van het OM dat de brand en bestrijding geen problemen gaven voor speurders:

“Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat de database voor de verkeersgegevens en de back-up daarvan in dezelfde ruimte stonden. Deze beide installaties zijn door rook- en waterschade verloren gegaan. Hierdoor is Vodafone niet in staat gebleken alle benodigde verkeers- en locatiegegevens te verstrekken over de wettelijk vereiste periode van twaalf maanden voorafgaand aan de brand. Het Openbaar Ministerie en de politie zijn hier meteen over geïnformeerd.
Door een tijdelijke wijziging kan Vodafone een beperkte set gegevens voor vorderingen aanleveren. Navraag bij politie en Openbaar Ministerie heeft naar voren gebracht dat dit geen grote problemen bij hen heeft opgeleverd.”

Bits of Freedom noemt dit ‘voorliegen’ en ‘onaccceptabel’. Maar de privacyclub zou ook kunnen lezen: die verplichte opslag van data was dus niet nodig. Ze is immers tegen opslag van telefoniegegevens en verstrekking aan Justitie

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen