Drukte om beetje omkopen 

KPMG en Ballast Nedam

Schikt met Justitie na beschuldiging ‘witwassen en valsheid in geschrifte’ en pakt fraudeurs aan.

Gelezen Bericht OM, NRC Handelsblad, Financiële Telegraaf

Sjoemelende accountants, geen nieuws. Accountants die het erkennen begint al nieuws te worden en accountants die maatregelen treffen al helemaal. Bekende gevallen: tien jaar geleden openbaring van de rol van Deloitte bij het boekhoudschandaal van Ahold. In 2012 KPMG bij het derivatengedoe bij woningcorporatie Vestia. Recent EY in het bankroet van ICT-bedrijf Landis en recent PwC in het faillissement van energiebedrijf Econcern. Nu is nummer vier van het kwartet grote accountants aan de beurt.

Bij projecten van Ballast Nedam in Saoedi-Arabië speelde KPMG een spelletje mee. “Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft”, schreef KPMG in elk van zijn verklaringen over de jaarrekeningen van bouwbedrijf Ballast Nedam van de jaren 2000 tot en met 2003.

Leugen. KPMG moet een schikking treffen van 7 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM) over de controle van deze jaarrekeningen, vanwege “betalingen van Ballast Nedam aan buitenlandse tussenpersonen en de daarbij horende schaduwadministratie” die werden verhuld.

KPMG-bestuursvoorzitter Jurgen van Breukelen blijft aan ondanks dat onder zijn verantwoordelijkheid KPMG lang gelogen heeft. “Die situatie is de afgelopen twee weken veranderd.”

Medewerkers van Ballast Nedam betaalden honderden miljoenen euro’s steekpenningen aan hoge functionarissen in Saudi-Arabië, teneinde grote bouwprojecten binnen te halen. Tot zover de gangbare praktijk anders kom je dar niet aan het werk. Edoch, KPMG werkte aan de smeergeldaffaire mee door een schaduwboekhouding van Ballast, waarin de steekpenningen werden geadministreerd, actief te verhullen.

KPMG verbreekt de overeenkomst één van de drie door justitie als verdachte aangemerkte partners die actief waren bij Ballast Nedam’s smeergeldverhulling. Twee anderen gingen al met pensioen. Bestuurder Jaap van Everdingen (foto) mag ook gaan.

Om strafzaken te voorkomen, schikte Ballast Nedam een jaar geleden met het OM in dezelfde zaak voor 17,5 miljoen euro. BM heeft tussen 1996 en 2003 betalingen gedaan aan buitenlandse tussenpersonen ofwel omkoping.

Ballast Nedam heeft een reputatie op te houden, met ondermeer de bouwfraude met schaduwboekhoudingen, prijsafspraken en kartelvorming, het bitumenkartel bestraft door de Europese Commissie en oud-bestuurder Peter Franssen verdacht van oplichting en creativiteit: prostitueebezoeken gedeclareerd als ‘juridisch advies’.

O ja, en natuurlijk een poortje naar Ton Hooijmaijers, ex-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen