Wat is dat systeem toch lekker efficiënt 

Ongezien factureren in de zorg

Tot u per ongeluk inzage krijgt in de verzonden rekening

Gelezen: Nederlandse Zorgautoriteit,
Volkskrant, Artsennet

Waarom zijn zorgkosten in Nederland zo hoog? Simpel: er is geen vraagbeperking. Hoe meer, des te beter voor veel betrokkenen

De introductie van de basisverzekering brengt veel efficiency met zich mee. Zo worden patiënten niet meer lastig gevallen met de rekening van zorginstanties en artsen.

Het is lekker makkelijk. Zo worden in de zorg facturen zonder tussenkomst van de patiënt betaald, terwijl alleen die kan weten of de gedeclareerde verrichtingen zijn uitgevoerd.

We lezen in het rapport over de uitvoering van de AWBZ in 2011 de volgende volzin:

“De NZa concludeert op basis van een review van de werkzaamheden van de externe accountants dat de bedrijfsopbrengsten AWBZ exclusief subsidies (€ 22.884.630.000) en de schaden AWBZ exclusief subsidies (€ 22.734.016.000) over 2011 met inachtneming van de tolerantie-eisen en de door de NZa geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden over de rechtmatigheid (zie paragrafen 4.2.4.1. en 4.2.4.2), rechtmatig zijn.

Je mag als zorginstantie zonder bezwaren 3 procent sjoemelen. En het percentage ligt daar ver onder, officieel dan: “Het totaalbedrag aan onrechtmatigheden bedraagt € 446.000 (0,002% van het totaal van de schaden AWBZ). Bij één concessiehouder (Stichting Zorgkantoor Menzis) is een bedrag van circa € 152.000 onrechtmatig dat bijna geheel betrekking heeft op cliënten die niet verzekerd zijn.”

Bij Achmea Zorgkantoor was voor 8,5 miljoen aan ‘onzekerheden’ vastgesteld, best een aardig bedrag. Dat hoeft geen gesjoemel te zijn, maar fraai is het ook niet.

Peanuts, maar we zien niet wat er onder de radar zich afspeelt in het declareren en aangaan van contracten tussen zorgverzekeraars en -verleners. Dus stelt de NZA vast over de zorgkantoren: “Zo controleren zij niet genoeg of de zorg daadwerkelijk geleverd is. Ook pakken nog niet alle zorgkantoren misbruik en oneigenlijk gebruik van zorggelden goed aan.”

Te hoge rekeningen indienen, vooral met ‘upcoden’ – een code meegeven die meer oplevert dan wat er daadwerkelijk is verricht – moet tot staan worden gebracht.

De oplossing: de patiënt krijgt de nota om die te controleren. Natuurlijk is het voor veel patiënten niet allemaal zo helder, of zijn te ziek om het te controleren. Dan zijn er wel familieleden en vrienden.

Het volgende zou ook helpen: alle ontdekte bedragen die te veel in rekening zijn gebracht krijg je voor de helft als korting op de verzekeringspremie van het komende jaar. Werkt dat?

altijd eerst naar de patiënt. Deze controleert de verrichtingen. Hiermee worden fouten en – erger nog – fraude voorkomen.

Vertrouwen is goed, controle beter. En voorkomen is weer beter dan genezen. Ook in de zorg.

 • Reacties

 • nora van delft | 04/02/13 om 20:13

  Ik heb upcoden (te veel geld binnenhalen door een ziekenhuis) meer dan één keer meegemaakt. Het ging om het wegsnijden van kleine moedervlekjes. Preventief. Het waren geen verdachte vlekjes. Het wegsnijden gebeurt poliklinisch. Na 15 minuten sta je weer buiten en loop je de deur uit. De ene huisarts doet zoiets zelf voor circa 80 Euro. Een andere huisarts doet zoiets liever niet zelf. De keuze van de huisarts moet je respecteren. Daar kun je als zorgclient toch weinig tegen inbrengen. Dus als je een huisarts treft, die het zelf niet doet, dan verwijst hij / zij je door naar een ziekenhuis. En wat werd er gedeclareerd door het ziekenhuis? …voor dezelfde inspanning als een huisarts levert voor 80 euro? Ze haalden 600 Euro binnen en een keer meer dan 1100 Euro.
  Ik heb de NZA hierover ingelicht. Die is er nu mee bezig gelukkig. En dit was niet in Zeeland en ook niet in Amsterdam.
  Ik heb de verzekeraar ingelicht. Die stelde zich op het standpunt dat het ziekenhuis zichzelf wel zal corrigeren als het niet klopt.
  Ik heb het ziekenhuis ingelicht en daar praten ze eromheen. Enig blijk van zelfcorrectie werd niet getoond.
  Daarom heb ik de NZA ingelicht.

 • Zorgmedewerker | 12/03/13 om 09:22

  @ Nora van Delft: Het upcoden gebeurt zeker, maar het is maar de vraag of daar in uw voorbeeld sprake van is. U stelt dat het ziekenhuis dezelfde zorg levert als de huisarts, maar voor veel meer geld. Deze aanname is onjuist, maar wel begrijpelijk vanuit het perspectief van de patiënt. Er wordt een moedervlek weggehaald en weg is weg wat betreft de patiënt.
  Een ziekenhuis is echter een veel grotere en complexere organisatie dan een huisartspraktijk en heeft daardoor veel meer overhead (onkosten) te vergoeden. Daardoor is ziekenhuiszorg per definitie veel duurder dan huisartszorg. Er dient dan ook alleen voor ziekenhuiszorg te worden gekosen wanneer dit bewezen beter is dan huisartszorg.
  Dat de zorg in ziekenhuizen duurder is, valt nu eenmaal niet te veranderen. Ziekenhuizen zijn allemaal bezig om hun kosten continu te verlagen zonder daarbij kwaliteit van zorg te verliezen. Dit gaat met grote gevolgen voor bijvoorbeeld het personeel gepaard en af en toe haalt het de media wanneer de kwaliteit toch wel in het gedrang blijkt te komen.

  Bij upcoden worden zorgactiviteiten gedeclareerd die feitelijk niet geleverd zijn, bijvoorbeeld een dagopname terwijl er een poliklinische verrichting is uitgevoerd of een te grote verrichting voor de werkelijk geleverde zorg. Een strengere controle hierop zou geld kunnen opleveren, hoewel het natuurlijk ook veel geld zou kosten om dit allemaal te controleren. De winst hiervan kan tegenvallen, maar het loont de moeite om dit te onderzoeken.
  Een grote besparing die patiënten zelf zouden kunnen beïnvloeden, is door niet meer voor elk wissewasje naar de Eerste Hulp van het ziekenhuis te gaan. Deze zorg is namelijk erg duur en is in 80% van de gevallen niet noodzakelijk. Mensen vergeten vaak dat er een goed en goedkoper alternatief is in de vorm van de huisartsenpost.
  Als iedereen, patiënt en zorgverlener, zijn verantwoordelijkheid en verstand zou gebruiken, zijn de kosten voor zorg in Nederland waarschijnlijk beter in de hand te houden.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen