Coen Verbraak over 

Jan Kuitenbrouwer

Jan KuitenbrouwerDubbele pet als SP-fluisteraar en criticaster van SP-documentaire.

Gelezen: Ingezonden brief Coen Verbraak in NRC Handelsblad van 31 december 2012

Hé, Jan Kuitenbrouwer? Ja, precies, die!

Jan Kuitenbrouwer vraagt zich in zijn column af of ik als documentairemaker wel overal bij mocht zijn bij het maken van mijn film over Emile Roemer. Het antwoord luidt volmondig: ja.

Op één uitzondering na: er mocht nadrukkelijk niet gedraaid worden toen er in het SP-campagneteam gebrainstormd werd met… Jan Kuitenbrouwer. Hé? Jan Kuitenbrouwer? De NRC-columnist?

Ja, precies, die! Dus die Kuitenbrouwer schrijft over politiek, maar geeft achter de schermen ook advies aan politieke partijen? Ja, blijkbaar wel.

Op zondag 2 september – in het heetst van de campagnestrijd – schoof hij een middag aan bij het SP-campagneteam. Maar dat moest toch maar liever niet naar buiten komen.

En dan later wel in je column schrijven dat Verbraak heus niet overal toegang toe had. Ach ja….

Coen Verbraak”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen