Sjekkie draaien met Jan Kees 

Tabakslobby

Beschikt over vertrouwelijke informatie en is beter toegerust dan de Tweede Kamer.

Nu.nl, Rapport rekenkamer ‘Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak’

Uit het rapport:

`2.1.4 Actieve lobby tabaksfabrikanten

Uit onze bestudering van de onderhandelingsdossiers is naar voren gekomen dat verschillende actoren invloed kunnen uitoefenen op de onderhandelingen. Een voorbeeld daarvan is de tabaksbranche tijdens de onderhandeling over de richtlijn tabaksaccijnzen.

Tussen september 2008 en april 2009 pleitte een tabaksfabrikant er minimaal negen keer bij de Nederlandse onderhandelaars voor om een neutraal standpunt over minimumprijzen voor sigaretten in te nemen. Ook vond er in maart 2009 een gesprek plaats tussen de staatssecretaris van Financiën en vertegenwoordigers van deze fabrikant.

Nederland was aanvankelijk net als de Europese Commissie en de juridische dienst van de Raad van de EU tegen minimumprijzen voor sigaretten, omdat dit tegen de interne marktregels ingaat en resulteert in concurrentievervalsing doordat het duurdere sigaretten beschermt. In maart 2009 veranderde Nederland zijn standpunt van «sceptisch» naar «neutraal».

Uit ons onderzoek is verder gebleken dat de tabaksbranche toegang heeft tot informatie over de posities van de verschillende lidstaten en de vertrouwelijke uitkomsten van lopende onderhandelingen. De informatiepositie en beïnvloedingsmogelijkheden van (delen van) de tabaksbranche is daarmee beter dan die van het Nederlandse parlement, omdat die geen inzicht heeft in posities van andere landen.”

Destijds was Jan Kees de Jager (CDA) staatssecretaris van Financiën, Is hij gezwicht voor de lobby? Jan Kees ontkent. Twee prominente CDA’ers en partijgenoten van De Jager werkten voor de industrie: demissionair minister van Defensie Hans Hillen was lobbyist voor British American Tobacco. Elco Brinkman, voorzitter in de Eerste Kamer voor het CDA, liet zich betalen door Philip Morris.

Volgens Nu.nl is hij de meest waarschijnlijke persoon die De Jager hierover sprak.

 • Reacties

 • ayem | 06/06/12 om 10:16

  ieder bedrijf heeft lobbyisten, de vraag is of politicie zich er moeten inlaten. (betalen)

 • Jack | 06/06/12 om 12:05

  Jan Kees de Jager is dus een kastvent met hele slappe knieeen. En dat zelfde karakter heeft hij ook getoond bij de Europese financiele onderhandelingen.
  Goed dat die vent nooit meer terugkomt op een dergelijke verantwoordelijke bestuurs positie

 • Eric | 08/06/12 om 20:25

  Het is heel simpel: geld spreekt. Waarom denk je dat de lobbyisten figuren als Hillen en Brinkman inschakelen? Omdat ze zo’n aardige glimlach hebben? Denk je dat ze het doen vanwege de nobele standpunten of het geld? Het is simpelweg een soort politieke prostitutie. En het cynische is: Dingen die er echt toe doen, maar niet in het belang van een industrie zijn krijgen geen lobbyisten die het verdient,maar industrieen die het niet verdienen juist wel.
  En het systeem is natuurlijk wederkerig, en dat is de reden waarom het succesvol is. Want iedere politicus die op dit soort lobby acties van vriendjes ingaat weet dat hij later diezelfde gunsten kan verwachten van de vriendjes die dan aan de macht zijn. Dat zijn natuurlijk anderen, maar wel partij-genoten. Ze zorgen natuurlijk wel dat deze motor van extra fondsen aan blijft.

  Moraliteit: ik doe er maar geen uitspraak over, maar ik heb wel zo mijn ideeen.

 • Kritische Drent | 04/09/12 om 19:47

  Dit soort lieden hebben bloed aan hun handen en kennen geen moraal.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen