Weg, over en sluiten 

Fraude medisch onderzoek Radboud

Data bij elkaar gejokt over pijn.

Bericht Radboud Universiteit

De commissie, die op verzoek van de Raad van Bestuur van het Uuniversiteit Medisch Centrum St Radboud de mogelijke fraude bij het PainDETECT-project (artikel Radboud) heeft geconcludeerd dat een onderzoeker gefingeerde data aanleverde:

“Het PainDETECT-project heeft tot doel de Nederlandse versie van enkele pijnscorelijsten te valideren.

Een huisarts die destijds als parttime onderzoeker in dienst was van het UMC St Radboud, heeft een deel van de informatie gefingeerd.

Na de ontdekking van deze schending van de wetenschappelijke integriteit heeft betrokkene ontslag genomen bij het UMC St Radboud en spijt betuigd.

De opzet van PainDETECT is dat twee artsen, onafhankelijk van elkaar, met behulp van een scorelijst de klachten van patiënten met chronische pijn beoordelen.

De betrokkene vulde niet alleen zijn eigen scorelijst in, maar ook die van de tweede arts. Dit incident heeft geen schade berokkend aan patiënten en de veiligheid van patiënten is niet in het geding geweest.

De commissie twijfelt niet aan de geldigheid van de andere data, die verzameld zijn in Nederlandse pijncentra. De gefingeerde data zijn vernietigd. Het PainDETECT-project kan worden voortgezet.

Het is zeer onwaarschijnlijk, dat er data zijn vervalst bij andere onderzoeken waarbij deze persoon betrokken was, aldus de eindrapportage. Voor zover dat empirisch onderzoek betrof, waren de data verzameld door collega-onderzoekers.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen