Liegende kerk en moordpastoor?

Godelieve Kessels (71) weet zeker dat pastoor George van Zinnicq Bergmann Marietje Kessels verkrachtte en vermoordde, maar de zaak ging de doofpot in.

Gelezen: Volkskrant, Telegraaf

Marietje Kessels werd in 1900 misbruikt en vermoord. De dader is nooit gepakt of veroordeeld. Het verhaal staat helder beschreven in Wikipedia:

Zij was woensdag 22 augustus 1900 op weg om een brief te posten en om de pianoles af te zeggen. Getuigen zeggen dat ze de Heilig Hart-kerk werd ingelokt. Daar werd na twee dagen haar lichaam gevonden in het gewelf van de kerk, met sporen van verkrachting.

Er waren verdachten: de schilder in de kerk en de koster. De eerste had enkele kleren en een kerkboekje van Marietje in zijn bezit, nar zeggen gekregen van de laatste. De schilder kwam voor, maar werd vrijgesproken in hoger beroep.

De pastoor heeft het gedaan, zo concludeerde Ed Schilders in een boek uit 1988. Dat wordt nu bevestigd met een boek van Godelieve Kessels (71): ‘De Moord op Marietje Kessels – Waarom de ouders moesten zwijgen’. De R.K. kerk zou onder leiding van het Vaticaan de zaak in de doofpot hebben gestopt, met hulp van vader Kessels die vreesde voor de nering van zijn fabriek in muziekinstrumenten en de werkgelegenheid van zijn mensen.

In 2000 probeerden advocaten met gerechtsstukken de zaak op te lossen. Ze kwamen er niet uit maar pleitten de pastoor niettemin vrij. Ze bestudeerden de strafdossiers van het gerechtshof in Den Bosch en speelden er een toneelstuk in Tilburg over om hun uitkomst publiek te maken. Het ANP toen: “Daarin werd de rechtszaak tegen August Mutsaers nagespeeld. Raadsman Pieter van Dun wilde zaterdag de ontknoping nog niet verklappen. “Maar op basis van ons onderzoek kunnen we niet zeggen dat het OM de plank destijds volledig misgeslagen heeft”, stelt Van Dun.

Probleem bij de studie was dat er een map met talloze processtukken ontbrak. “Daarom kunnen en willen we ook geen dader aanwijzen. We moeten ons baseren op feiten en niet op incomplete verklaringen. Eén ding is wel duidelijk en dat is toch een nieuw element in de zaak, pastoor Van Zinnicq Bergmann heeft het zeker niet gedaan”, aldus Van Dun.”

Vorig jaar zijn bij toeval drie negatieven opgedoken met daarop het lichaam van Marietje. Ze kreeg een indrukwekkend grafmonument op de begraafplaats aan de Bredaseweg. De Noordhoekkerk, in 1975 afgebroken, heette in de volksmond Moordhoekkerk.

 • Reacties

 • Christiaan W. Lustig | 04/10/11 om 22:00

  Met alle respect, en zonder te willen bagatelliseren, maar dit voorval is maar liefst honderdelf (!) jaar geleden.

 • Peter Olsthoorn | 05/10/11 om 09:05

  U heeft gelijk, maar er is deze week een boek over uitgekomen.

  Bovenal wordt, voor je het weet, als gevolg van alle publiciteit rondom dat boek vergeten dat er gewoon rechtszaken zijn gevoerd en dat er eerder twee keer intensief ondezoek is gepleegd, in 1988 en in 2000.
  De moordpastoor, de doofpot, de leugen, het is heel plausibel maar tot op heden ontbreekt bewijs.

 • Faber | 07/10/11 om 22:50

  De 2 scribenten hierboven zullen wel weer van roomse huize zijn.Al is het vijfhonderd jaar geleden,wat is voor God tijd?

  En dan de reactie,elk bewijs ontbreekt.Tuurlijk, moet je vooral zeggen,zulke uitspraken spreken voor zichzelf.Het zegt iets over degene die dit schrijft.

 • Hans van Brakel | 08/10/11 om 15:46

  Heb zowel het boek “Moordhoek” en het door Godelieve gesigneerde boek ” de Moord op Marietje Kessels” gelezen. Helaas heeft de kerk in 111 jaar nog steeds niets geleerd en is er vanuit de kerk nog immer sprake van puur machtsmisbruik. Dat er mensen zijn die zich graag in deze leer schikken, is eenieder zijn goed recht. Dat respecteer ik zeer. Blijf echter wel onderscheid maken tussen de leer en het geloof. In deze moderne tijd staan deze zaken haaks op elkaar zoals overigens ook 111 jaar geleden! Omdat de katholieke leer nog steeds normen en waarden hanteert die niets met respect, eerbied en naastenliefde te maken hebben, hebben wij ons als gezin uitgeschreven uit het register van de katholieke kerk. Helaas kan ik vanuit overlevering en vanuit het lezen van de twee hierboven genoemde boeken niet anders concluderen dan dat de pastoor de schuldige is. Voor nog meer bewijs is het nu de beurt aan Deetman.

 • Ton Biesemaat | 10/10/11 om 18:19

  Wat is dat nou voor argument dat iets 111 jaar geleden is gebeurd? Mag je er daarom dan geen aandacht meer aan besteden? De waan van de dag is belangrijker?

 • sandra harbers | 01/11/11 om 11:17

  vraag aan Hans van Brakel: Ik heb het boek de moord op marietje kessels gelezen en zou ook graag Moordhoek willen lezen. Weet u hoe ik daar aan kan komen?

 • ppm.geurts | 10/01/12 om 05:17

  In mijn rkk-familie gebeurde eea analoog, een broer was op het seminarie en werd herhaald door de dir. van het seminarie misbruikt, pleegde vv suicide, toen werden de ouders gemanipuleerd door de rkk, de doofpot begon, zelfs het huis werd verkocht om alles aan de “biddende-pastoor” te geven voor het zieleheil van de dode-zoon. Tot heden is alles t/m politie onder de pet gehouden.—
  1962-2012=50jaar, mooi rkk-jubileum in Conciliejaar, ik zag zondag jl.de Kruispunt-praatjes van KRO-Fijen. Schone-schijn, dat wel,maar heeft niks met Jezus te maken.

 • ppm.geurts | 11/01/12 om 06:11

  RKK-leugenkerk, bericht van een misdienaar, die vragen stelde en klappen kreeg “wat kan jij nu weten…napraten, vaste tekst oplepelen, niet zelf nadenken, daar zijn wij(rkk) niet voor.Broer in opleiding priester, verkracht door directie, suicide op rails, mooir weer spelen en ouders geld aftroggelen, opdat afgekocht zou worden. Suicide-leer rkk is Alles stil en stiekem, Kerk van stiekeme-zaken…nu beer-los. deze nazi-kerk loopt ten einde, had/heeft nils met essentie-leer van Jezus te maken, ook Jezus is verkracht door RKK, doch staat OP en er komt een Nieuwe-Impuls van Boven, een Nieuwe-Hemel, Nieuwe-Aarde, Nieuwe kerk zonder gebouwen, kerk van het Hart. Onze daad van opruimen en eerlijk-worden is dringend nodig. Jezus wilde geen clerus, alleen: ”…volg MIJ na, heb de vader(Geest) en de Zoon Christus in allen en alles, lief, dh.AGAPE-LIEFDE. clerus levert wierook-verhulling-schone-schijn-lege-huls. Daaruit is een perverse-kerk gegroeid, die instort.

  mvg, ppm.geurts,

 • Harrie | 05/04/12 om 12:03

  Het is al weer een paar maanden geleden dat de laatste reactie werd geplaatst hier.
  Gisteren liep ik tegen het boek van Godelieve Kessels aan. Hoewel ik bijna 50 jaar na de moord ben geboren, werd er bij mij thuis nog steeds gesproken over de moord op Marietje Kessels. Om even aan te geven wat een diepe indruk deze laffe moord heeft gemaakt op de inwoners van Tilburg. Ik heb het boek gekocht en heb het bijna in een adem uitgelezen. Het leest echt makkelijk. Het nodigt uit, om meer te zoeken over deze zaak en de familie Kessels. Een familie, die net als de Roothaert familie in Tilburg kapot is gemaakt door de RKK. Gewoon omdat de RKK angst had voor de waarheid. Mensen die in de vorige eeuw anders dachten of deden werden gewoon onder druk gezet door de clerus. Mensen die niet precies deden wat de pastoor voorschreef, werden kapot gemaakt. Wee je gebeente, als de pastoor een persoon in de ban had gedaan en je sprak nog met hem of haar. Dan onderging je het zelfde lot. Dat had de vader van Marietje Kessels goed begrepen. Ook ik heb van nabij mogen meemaken, hoe in de jaren 50 en 60 de geestelijkheid trachtte misdrijven te verdoezelen, door de betrokken familie door de pastoor onder druk te laten zetten.

  Denk niet dat het in andere geloofsrichtingen anders aan toe gaat. Nog steeds worden in Nederland geloofsgemeenschappen onder druk gezet door de kerkelijk leiders, om vooral hun kerk niet af te vallen. Ook in geval van kindermisbruik en of incest. Uitsluiten en individuen of families isoleren van de rest van de gemeenschap gebeurt niet alleen door sekten. Ook de “erkende” kerken, maken daar gewoon gebruik van. 
  Triest, als je gelovig bent, dat je dan gedwongen kunt worden, alles waarvoor je denkt dat het geloof staat, naastenliefde, door de kerk zelf met voeten getreden ziet worden. De waarheid mag nooit bekend worden. 
  Alles en iedereen, die het instituut kerk, hoger acht dan de integriteit van elke mens, is niet waard op deze aarde rond te lopen. Hij of zij steunt de kliek, die ten koste van de arme mens voor zichzelf een hemel op aarde creëren.

 • Hans van Brakel | 15/08/12 om 11:15

  Aan Sandra Harbers: boek is niet meer te koop

 • PPM.GEURTS | 22/12/12 om 22:02

  Kerst-2012,moord op kinderen door clerus-rkk,hoe lang nog kindermoord door schijnheiligen? ook PC-mensen lusten er pap van, essentie steeds hetzelfde-patroon.
  Doofpot olv ad Simonis, ich habe nichts gewusst, nichts gesehen, und mein-Chef, papa-nostra, weiss auch nichts, wir haben eine WA-versichering bei kinderschendung….
  Jesus zei “Ihr Heuchler…ihc Kinderschender…es waere besser, dass ihr nicht geeboren waeret…het zou beter zijn, dat jullie een steen om jullie-hals kregen… en in zee verdwenen…dat gebeure met kinderschenders…

  RKK loopt af, de laatste dagen van een demon-kerk.
  die de naam van Jesus in het slijk trekt en ermee op de loop wil gaan ook nog…

  mvg, God met alle goedwillende mensen, wereldwijd….

  PPM.GEURTS

 • PPM.GEURTS | 22/12/12 om 22:19

  Kindermoord door hedendaagse clerus?
  hoever is het gekomen, hoelang nog tot het stopt?
  De keizers olv Constantijn, de moordenaar, rond 325 nChr. heeft de RKK mogelijk gemaakt om pol.redenen…en alles is gemanipuleerd, de mensen DOM gehouden en angstig gemaakt, helledood…eeuwig brand in de rkk-hel.

  Karma geldt eeuwig, niemand komt ermee weg, de paus en zijn tarwanten smoren in de rkk-hel naast elkaar, ze zitten er ”warmpjes bij” ook Pacelli-pius12 doet vroljk mee…

  Toch meoeten allen ooit het Licht zien en berouwen…
  Alle clerus-mannen moeten daar ook heen, berouwen,en ”wieder-gut-machen” de hele-kosmos moet door de rkk-reiniging heen…

  Mensen, dieren, planten, mineralen, alles is deel van God, de hele-schepping is deel van God…gen enkel dogma is deel van God, maar van de rkk-leugen-kerk.

  Johannes “er komt een nieuwe hemel en een nieuwe-aarde…en een kerkloze kerk van Liefde….”

  llk-holland.nl
  ppm.geurts,

 • j.hoekstra | 26/01/14 om 17:19

  de boeken van kessels en schilders geven m.i. een behoorlijk complementair beeld.de neutralisering middels het advocatentrio m.b.t. de heer pastoor is zeker op basis van ontbrekend materiaal niet aannemelijk gemaakt.dat er geen heropening en herziening van gang van zaken en proces is geweest,nadat pels rijcken ondubbelzinnig aantoonde dat Mutsaers niet de schuldige kon zijn,is tekenend voor de kennelijk van meet af aan gaande versluiering,tekenend ook voor de mentaliteit van de heren rechters in een blijkbaar bedompte roomse atmosfeer.j.hoekstra

 • Rick | 10/09/16 om 02:50

  Het celibaat… Naar mijn mening zou dit moeten worden afgeschaft. Er zijn volgens mij maar weinig “geroepenen” die zich volledig aan het werk van God kunnen wijden zonder een partner aan hun zijde. Wat mij betreft een zeer kostbare fout van de RK-kerk, met talloze slachtoffers van (voornamelijk) seksueel misbruik tot gevolg. Uiteraard goed dat dit nu allemaal openbaar wordt.

  Ik kom zelf uit protestantse kring, waar men het celibaat niet kent, maar het zou mij niet verbazen als binnenkort in protestantse kring ook een beerput wordt opengetrokken. Het is namelijk (helaas) zo dat overal waar kinderen in een kwetsbare positie komen (kinderdagverblijf, school, sportvereniging, kerk) pedofielen op de loer liggen, zowel van buiten als van binnenuit.

  Maar wat betreft het boek van Godelieve Kessels: laat ik er even van uitgaan dat haar verhaal klopt en dat er in 1908 inderdaad een Vaticaanse delegatie was afgereisd naar Tilburg, om bij het gezin Kessels het nieuws te komen brengen dat pastoor Van Zinnicq Bergmann de verkrachter en moordenaar van hun dochter was, met het verzoek dit onder de pet te houden. In dit licht valt het mij op dat de pastoor in 1910, twee jaar later, op 59-jarige leeftijd is overleden. Op internet lees ik nergens iets over de doodsoorzaak van de pastoor. Ik houd normaal totaal niet van complottheorieën, maar ik heb in dit geval toch wel mijn bedenkingen over het overlijden van deze geestelijke. Ik weet dat er in die tijd wel vaker mensen op niet-bejaarde leeftijd overleden (trouwens: dat gebeurt nog steeds), maar ik vind het gegeven dat er in theorie maar twee jaar zit tussen de ‘bekentenis’ en het overlijden wel een beetje verdacht.

  Daarom: iedereen die dit leest en mij iets kan vertellen over de omstandigheden waarin pastoor Van Zinnicq Bergmann is overleden, roep ik op te reageren.

Reageer op dit artikel:

*

*

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen