Lesje voor Mariko Peter en Harry van Bommel 

Nieuwe Beeldenstorm contra ‘slavernij’?

Een rake ingezonden brief van Paul Bröker in de Volkskrant van 20 september 2011:


“De afbeelding van halfnaakte zwarte mannen en vrouwen die de Oranjes geschenken aanbieden en die naar het slavernijverleden van Nederland verwijst, moet van Mariko Peters (GroenLinks) en Harry van Bommel (SP) van de Gouden Koets af. (Binnenland, 17 september)

Realiseren de geachte Kamerleden zich wel dat ze hiermee oproepen tot een nieuwe Beeldenstorm?

Wat bijvoorbeeld te denken van de enorme voorstellingen van Artus Quellinus aan de bovenzijde van het Koninklijk Paleis in Amsterdam? Het beeldhouwwerk toont Nederlandse handelaren die geboeide slaven naar de stedenmaagd van Amsterdam voeren. Andere slaven werken in de mijnen en van de andere zijde nadert een halfnaakte zwarte vrouw met de schatten uit Afrika om die aan Amsterdam aan te bieden.

Het reliëf laat haarfijn zien waar de Nederlandse welvaart van de Gouden Eeuw voor een groot deel op berust: internationale slavenhandel. Ook meteen weghalen natuurlijk, deze openbare lofrede op slavernij.

Maar: het is geschiedenis, beste volksvertegenwoordigers. Daar komt nog bij dat vrijwel iedereen heel goed in staat is er geen verheerlijking meer in te zien.”

Paul Bröker, Utrecht

 • Reacties

 • Niquote | 23/09/11 om 12:35

  Uit een nalatenschap ben ik in bezit gekomen van de “Medische encyclopedie voor gezin & verpleging”. Een uitgave uit 1974 van Allert de Lange met als auteur Dr. P. J. De Bruine Ploos van Amstel. Dus niet eens zo erg oud en op het internet nog veel over te vinden en te lezen en bij antiquariaten voor gemiddeld € 6,00 te koop. Interessant is het hoofdstukje homoseksualiteit en ben zo vrij dat volledig te citeren:
  “Homosexualiteit (uranismus) is het geslachtelijke verkeer tussen dezelfde sexen. Het is een sexuele ontaarding, die bij vrouwen ook amor lesbicus of tribadismus genoemd wordt. Men vat tegenwoordig de homosexualiteit minder op als een aangeboren afwijking dan wel als een in de vroege jeugd ontstane ontsporing van de geslachtsdrift, die zich op het eigen geslacht richt. Een bijzondere vorm van de homosexualiteit is de paederastie, de liefde voor kleine jongens. De behandeling van de homosexualiteit is dikwijls zeer moeilijk en kan slechts door een psychiater geschieden.”
  Bij lesbische liefde tref ik nog meer aan en citeer gedeeltelijk:
  “ziekelijke vorm van geslachtelijke aantrekkingskracht van vrouw tot vrouw. De beweegredenen die in psychisch opzicht tot de ontwikkeling van deze perversiteit leiden, zijn nog nagenoeg onbekend”
  Tot zover citaten uit dit nog immer verkrijgbaar boekwerkje. Wellicht nog in menig huishouden in enclaves in dit land aanwezig. Oproepen tot verbranding? Natuurlijk niet, het laat zien dat een samenleving afstand kan nemen van eerdere denkbeelden, maar dat dit niet overal tegelijk lukt en kan. Mevrouw Bachmann, mogelijk presidentskandidaat voor de Republikeinen in de VS, heeft een kliniek alwaar men van homoseksualiteit kan genezen. Althans dat beweert zij en doet zij als welhaast vanzelfsprekend met de hulp van god. Dezelfde hulp welke wordt ingeroepen na het uitspreken van de troonrede, dat weer wel.

 • Drs. Bakker | 23/09/11 om 16:42

  @Niquote

  Mooie bijdrage en laat maar weer eens zien hoe relatief alles is. Ben zeer benieuwd, maar zal dat nooit weten, hoe ons verre nageslacht zal denken over het huidig denken. Aannemende dat er dan ondanks Wilders nog mensen zijn en nog zoiets als samenleving. Zou mij niet verbazen als alles weer terug is in de jungle, maar is zinloos speculeren. Wat mij zeer verbaast en wat u al enigszins aankaart, het overeind blijven staan van religie. Alle wetenschap ten spijt, het geloof in wat dan ook woekert maar voort en brengt zo ontzettend veel verdriet, dat de enkelen die daar vrede in vinden al lang niet meer tegen de ellende opwegen. Wilders, bestrijder van de Islam, maar blind verdediger van Israel (en dus misdaad en niets uitstaande met antisemitisme) en het christendom. Niet uit overtuiging denk ik, maar uit strategie en bevrediging van zijn financiers. Bij CERN is nu ontdekt dat deeltjes wel sneller kunnen reizen dan het licht. Ze heten daar geen Vonk, dus laten ze deze enorme ontdekking nog checken door de hele wetenschappelijke wereld. Indien ze gelijk hebben, zal dat het bewijs zijn dat er geen god bestaat (zover nog nodig) en dat ook Einstein ongelijk had. Een hele revolutie waar ik nauwelijks van verneem. Tja, hoe zullen ze over een paar honderd jaar denken over deze imbecielen die menen het gelijk zo aan hun kant te hebben. Zouden er nog beelden bestaan van Kees van der Staaij van de SGP, de op een na grootste idioot van dit parlement? Voor hem geldt hetzelfde als voor Wilders, het gelijk vanuit geloof. Is er werkelijk iets meer onbetrouwbaar mogelijk? Kijk ook het hier gepubliceerde “Het morele beest’ er nog eens op na zou ik willen aanbevelen.

 • Darm | 24/09/11 om 04:05

  @Niquote en @Drs. Bakker

  Mooi allemaal, ik loof € 250,- uit voor degene met het meest originele idee over wat men laten we zeggen anderhalve eeuw zal vinden van ons huidig denken dan wel doen en laten. Een zelfde tijdspanne dus waarin de slavernij is afgeschaft en de mensch over veel zaken volstrekt anders is gaan denken. Zal het de idioterie van religie zijn, het leegroven van de aarde, het achterlijk denken over de noodzakelijke, maar evenzeer onmogelijke jaarlijkse groei van de economie, Wilders, Bush jr. 9/11, oorlog, seks, niemand die het weet, maar zeer aardig om de geest te slijpen. Vraag bij deze de redactie van deze site dit in vorm te gieten. Mijn aanbod staat in ieder geval, vind dat zeer boeiend. Zal men ons als smet in de evolutie zien welke volgende generaties heeft opgezadeld met onmogelijkheden of is er iets positiefs uit deze samenleving te halen. Het is mijn geld, dus ik ben de jury, maar als de redactie mede die rol wil, ook goed.

 • Niquote | 25/09/11 om 11:54

  @Darm

  Leuk initiatief, zal daar zeker het hoofd over gaan breken. Maar even tussendoor andersom denken is ook wel interessant. Zou het huidig kabinet de
  slavernij hebben afgeschaft? Ik hoor Rutte al het volgende zeggen;
  “Meneer Pechtold, van uw morele bezwaren heeft het kabinet kennis genomen, echter mag ik u er op wijzen dat de slavenhandel een grote bron van inkomsten voor
  ons land is, Rotterdam de belangrijkste doorvoerhaven is, dus voor onze export van levensbelang en dat wij ons als handelsnatie in deze tijd van bezuinigingen een dergelijke ingreep niet kunnen permitteren. Daarnaast zou
  het afschaffen geen enkele zin hebben want ik wijs u er op dat er een toestroom zal komen van vrijwel gratis arbeid door vluchtelingen uit het noorden van Afrika en landen als Polen, Roemenie enz. Moeten wij daarnaast
  als overheid Henk en Ingrid in deze tijd ook nog eens hun slaaf afnemen?
  Zegt u nu zelf meneer Pechtold, dit zou ons toch in een nog diepere crisis storten, moeten wij niet aan beginnen. Wie moet er voor onze ouderen zorgen, hoe komt uw tomaat nog op uw bord? Het is aan de burger zelf
  of zij slaven wil houden of verhandelen en verdient geen overheidsingrijpen. Mag ik u er tevens op wijzen dat wij de leeftijd waarop een slaaf nog arbeid mag verrichten al verlaagd hebben naar 75, hetgeen een behoorlijke financiële tegenvaller is voor allen die in slaven hebben geïnvesteerd. Het exacte bedrag zal nog doorgerekend moeten worden.
  Het is daarom veel beter dit aan de markt over te laten want als u gelijk hebt meneer Pechtold, en er inderdaad morele bezwaren in de samenleving zouden bestaan, zal de vraag naar slaven vanzelf afnemen, waarmee het principe van marktwerking zijn waarde maar weer eens bewijst. Dat wij zowel het BTW tarief als de accijns
  op slaven hebben verlaagd moet u absoluut niet zien als een stimulans voor deze branche, het is infaam dat te suggereren, maar is slechts bedoeld om
  ook voor de laagste inkomensgroepen toegang tot deze markt mogelijk te maken”.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen