Test met vervalste artikelen toont aan: 

Blind vertrouwen in Wikipedia

Ook experts gaan af op onbetrouwbare informatie

Gelezen: Scientias.nl

Teun Lucassen vond het al eerder, met professor Jan Maarten Schragen: Wikipedia wordt blind vertrouwd.

Trust in wikipedia: how users trust information from an unknown source verscheen in 2010.

Lucassen heeft ook een online test om dat vertrouwen te toetsen. Hij noteert de uitkomsten die je invult. Overigens weet ik niet of Lucassen de uitkomsten van dit soort vrijblijvende testen zelf vertrouwt, maar goed.

Binnenkort publiceert hij nadere bevindingen in het Journal of the American Society for Information Science and Technology. (Even mopperen: met ons belastinggeld wordt onderzoek gedaan en vervolgens mogen we het resultaat kopen in de VS.)

Lucassen veranderde de inhoud van enkele artikelen over automotoren. Hij plaatste er opzettelijk grote inhoudelijk fouten in. De leken hadden sowieso een groot vertrouwen in de teksten.

Bij de experts daalde het vertrouwen als er fouten in de tekst stond. Maar niet zo sterk als gedacht, maar minder dan gedacht: 80 procent vertrouwen in het juiste artikel, in de teksten met fouten las had nog 65 procent vertrouwen.

Het geloof in Wikipedia is groot vanwege het imago. Dat bepaalt grotendeels het oordeel.

Wellicht moet je ook vaststellen dat wat tegenwoordig voor ‘deskundig’ doorgaat, dat veelal niet is.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen