Vals beschuldigden raken het nooit meer kwijt 

Meisjes verzinnen vaak seksueel misbruik

Na ex’en blijken ook meisjes er vaak een levendige fantasie op na te houden.

Gelezen: Volkskrant

Een op de vijf aangiften door minderjarige meisjes van aanranding of verkrachting blijkt na politieonderzoek niet te kloppen. Het percentage meisjes dat met een dubieuze beschuldiging naar de politie gaat, is nog groter: cirrca 50 procent van hen besluit ziet af van de aangifte na het eerste gesprek met de politie die vertelt dat een valse aangifte strafbaar is.

Dit blijkt uit het verkennende onderzoek Lastige Verhalen van het Arnhemse Bureau Beke, naar valse aangiften van zedenmisdrijven door meisjes van 12 tot 18 jaar, op basis van onder andere politiecijfers. De samenvatting:

“Het is bekend dat een valse aangifte van een zedendelict vaak door volwassen vrouwen wordt gedaan. Zij beschuldigen bijvoorbeeld hun ex-partner van seksueel misbruik van hun kind om zo de voogdij te verkrijgen.

De laatste jaren komen ook minderjarige meisjes in de politiepraktijk naar voren als een groep die valse aangiften doet van zedendelicten. Naar deze specifieke groep aangeefsters is nog geen onderzoek gedaan. Dit exploratieve onderzoek is een eerste stap om in die lacune te voorzien.

Er is onderzocht wat de omvang is van het aantal valse aangiften van zedenmisdrijven door minderjarige meisjes. Verder is er onderzoek gedaan naar de achtergronden van die meisjes, de kenmerken van hun aangiften en de mate waarin die verschillen van meisjes die een ‘echte’ aangifte hebben gedaan.

Daartoe is een literatuurstudie uitgevoerd, een vragenlijst gestuurd naar alle zedenafdelingen van de politie en er zijn processen-verbaal bestudeerd. Het blijkt dat met name twijfelachtige aangiften door minderjarige meisjes regelmatig voorkomen.

Hun motieven zijn divers. Zij kunnen bijvoorbeeld een eerder vrijwillig contact als onvrijwillig bestempelen uit angst voor een ongewenste zwangerschap. Het onderzoek maakt duidelijk dat het in de praktijk voor de politie lastige verhalen zijn om te beoordelen.

De politie kwalificeert een aangifte niet snel als ‘vals’, mede omdat de aangeefsters vaak bij hun (verzonnen) verhaal blijven. Het onderzoek maakt duidelijk dat de politie dergelijke verhalen goed moet uitrechercheren én registreren.”

Het forse percentage vermoedelijk valse zedenaangiften is tragisch voor de vals beschuldigden die met onderzoek te maken krijgen. Ze zitten er hun hele verdere leven mee. In Nederland geldt gemakkelijk: waar rook is, is vuur.

Maar een leugen is een leugen, geen rook, geen vuur

Bovendien is het nadelig voor echte slachtoffers van zedenmisdrijven die meer moeten doen om politie en recherche te overtuigen.

De Volkskrant interviewde Yet van Mastrigt, teamchef van de Zedenpolitie Hollands Midden en haar collega Peter Huisman. “Huisman herinnert zich de helikopter die werd ingezet nadat een vrouw valselijk had verklaard dat ze was verkracht in de duinen. Of de vrouw die aanvankelijk vertelde dat ze was verkracht door een boomlange, negroí¯de man, maar later een Aziatische man omschreef, die opvallend veel gelijkenis vertoonde met de gynaecoloog die haar had onderzocht.

…Er zijn bijvoorbeeld gescheiden vrouwen die hun ex-man ten onrechte beschuldigen van misbruik van hun kinderen. En er is de opvallende groep van minderjarige meiden tussen de 12 en 18 jaar die met een onwaar verhaal naar de politie gaat. ‘Omdat ze boos zijn op hun verkering, omdat ze te laat thuis zijn gekomen of een ander vriendje hebben’, zegt Van Mastrigt.”

In 1997 verscheen al Valse Zeden van advocaat Chris Veraart. Zijn boek werd toen weggehoond, nog de naweeí«n van de softe jaren toen Jeugdzorgmaffia en feministen grenzeloos en straffeloos om zich heen mochten slaan.

Veraart kreeg de wind van voren in het tv-programma Barend & Witteman van de Vara van Sonja Barend, nooit te beroerd om een links vooroordeel aan te dikken.

De Besturenraad zoekt schoolleiders die te maken hadden met een valse beschuldiging van seksueel misbruik.

 • Reacties

 • Nessa | 15/03/11 om 13:28

  Wanneer is een aangifte vals?
  Het artikel lijkt te suggereren dat een aangifte vals is als het verhaal niet klopt, of als meisjes na het eerste gesprek afzien van aangifte.
  Wat betreft het niet kloppen van het verhaal: veel meisjes zijn erg in de war na seksueel misbruikt te zijn. Ze zijn waarschijnlijk erg bang geweest en halen de feiten en de angsten door elkaar. Dus maken ze het verhaal erger (zijn bang geweest voor meer, wat ze óók vertellen), of juist minder erg (omdat ze een bepaald gedeelte van het misbruik geblokt hebben of zelf niet geloven dat dat echt gebeurd is…). In beide gevallen zal het meisje zich waarschijnlijk later de echte feiten herinneren, maar dan is het verhaal niet meer betrouwbaar. En dus ‘vals’. Terwijl er wel degelijk echt seksueel misbruik heeft plaatsgevonden!
  Ook een meisje dat afziet van aangifte na het eerste gesprek doet dat echt niet altijd omdat bij het eerste gesprek wordt verteld dat valse aangiften strafbaar zijn. Er wordt namelijk óók verteld dat het heel moeilijk zal zijn om de dader te pakken, omdat er meestal geen enkel bewijs is. Vaak ziet een meisje dan af van de aangifte. Waarom opnieuw alles moeten vertellen en herbeleven, terwijl het waarschijnlijk nergens toe leidt?
  Natuurlijk zijn er ook meisjes die werkelijk een valse aangifte doen. Maar ik geloof van dat percentage van 1 op de 5 helemaal niets.

 • Ad Kuip | 25/06/11 om 02:25

  “Maar ik geloof van dat percentage van 1 op de 5 helemaal niets.”

  Wauw ! Dat is nog eens een stevige onderbouwing ! Dat staat als een huis en valt echt niet door heen te prikken….

  Geloof maar meer kapot dan je (en ook anderen!) lief is.
  Lees het verhaal svp nog eens en zie dat jouw aannames tussen JOUW oren zitten

 • harry | 14/11/11 om 02:11

  Jaloerse vrouw elektrocuteert echtgenoot
  Uitgegeven: 17 november 2008 22:45
  Laatst gewijzigd: 17 november 2008 22:46

  CAIRO – Een Egyptische vrouw heeft haar man geëlektrocuteerd, omdat hij volgens haar altijd naar vrouwen keek en affaires had. Dat heeft de politie van Caïro maandag bekendgemaakt.

  De 23-jarige vrouw zette haar 32-jarige man met een kabel onder stroom en sloeg hem vervolgens dood. Na de moord deed ze geld in een portemonnee, gooide de beurs uit het raam en gaf zichzelf twee klappen.
  Daarop belde ze een ambulance en zei dat haar man door twee dieven was vermoord, die haar ook aangevallen hadden. Naar eigen zeggen was ze krankzinnig toen ze de moord pleegde.

  —————————————————–

  Valse beschuldiging verkrachting kost vrouw twee miljoen

  Londen- De Engelse Lynn Walker moet haar collega, die ze ten onrechte van verkrachting heeft beschuldigd, een schadevergoeding betalen van 400.000 pond.(€ 457.000) Ook moet ze de kosten van het proces (Ruim € 227.000, -) betalen, meldt de Britse krant The Times. Een jury kwam tot de conclusie dat de 33-jarige Walker haar collega Martin Garfoot ten onrechte heeft beschuldigd. Rechter Hooper van het hooggerechtshof stelde vervolgens de hoogte van de schadevergoeding vast. Bovendien nam hij de in verkrachtingszaken hoogst ongebruikelijke stap om de naam van de vrouw bekend te maken. Walker en Garfoot werkten bij een chemisch bedrijf in de buurt van Gateshead in het noordwesten van Engeland. Zij konden het aanvankelijk goed met elkaar vinden, maar in november 1996 schreef Walker aan twee directeuren van het bedrijf dat Garfoot zich op een zaterdag in de lunchruimte van de stafmedewerkers aan haar had vergrepen. Garfoot werd geschorst. Na een intern bedrijfsonderzoek besloot het bedrijf geen disciplinaire maatregelen tegen de man te nemen, maar hem wel naar een andere fabriek te plaatsen. Toen er allerlei geruchten begonnen te gonzen, besloot Garfoot de zaak bij de rechter aanhangig te maken. Hij beschuldigde Walker van laster. In de tijd dat zij haar collega beschuldigde, ging ze gebukt onder huwelijksproblemen. Zij was slechts zes weken getrouwd, toen haar man wegens diefstal in de winkel waar hij werkte werd ontslagen. Bovendien betrapte zij hem met een andere vrouw in bed.
  Garfoot heeft Walker voorgesteld de zaak buiten de rechter om af te wikkelen. Zij zou publiekelijk moeten erkennen dat zij hem vals had beschuldigd. Bovendien zou zij hem 25000 pond schadevergoeding moeten betalen. Walker sloeg het voorstel in de wind en vreest nu failliet te gaan.

 • Janna | 05/03/12 om 12:20

  Heb echt meegemaakt dat een veertien jarig meisje aan een meisje uit haar klas schreef via hyves inbox dat ze misbruikt wordt door de vriend en ook de buurman van haar moeder. Dit is doorgegeven aan de school waar de meiden samen op zitten. Blijkt dus dat er niets van waar is. Gaf toe dat ze dit had verzonnen omdat ze graag vriendinnen wilde in de klas. Na een gesprek met de politie is lentis ingeschakeld. Blijkt dat ze nu weer verhalen verzint dat ze wordt misbruikt door nu haar gymleraar en een gymleraar in opleiding. Ze wordt ook gedrogeerd in haar verhalen en is misschien zwanger van de gymleraar. Ze geven elkaar ook 20 euro als zij is misbruikt. Heb dit weer doorgegeven aan lentis en gevraagd of het verstandig dat de computer alleen beneden wordt gebruikt. Krijg je als antwoord alleen als ze dat zelf wil. Vind dit allemaal zo soft. Zij veroorzaakt alle problemen op dit gebied en je mag dus niet zelf bepalen dat er toezicht komt. Dat mag de puber zelf bepalen……Zie de bui alweer hangen dat de politie weer ingeschakeld gaat worden. Heb echt te doen met de gymleraren.

 • pio | 12/08/12 om 08:51

  Janna, je hebt helemaal gelijk !! zulke meisjes met dergelijke valselijke beschuldigingen moeten hard aangepakt worden, daarbij benadelen ze meisjes die wèl echt iets zijn overkomen. De overheid moet de politie verplicht stellen om de LEBZ altijd bij aangiften van zedenmisdrijven in te schakelen, deze afdeling heeft in de afgelopen jaren maar liefst 87% van de onderzochte zaken waarbij de LEBZ werd ingeschakeld eruit gefilterd als valselijk!

 • Dirk | 03/06/13 om 12:01

  in 1998 kwam er eindelijk naar buiten dat mijn dochter “verkracht”was. Een periode van 1,5 jaar er voor waarbij hysterie, verkeerde focus in een gezin, bemoeizucht van familieleden en ontkrachting van mijn vaderschap hadden geleid tot een wanhoop-ellende-woede-verdrietsituatie binnen mijn gezin waarbij mij duidelijk werd dat er krachten bezig waren mijn gezin kapot aan het maken waren. Ik heb mij daar zeer tegen verzet en heb keihard gevochten ook en vooral ten behoeve van het belang, het leven en de gezondheid van mijn oudste dochter.Daarnaast kwam er een verhaal al ware zij aangerand door een leraar. Dus na de verkrachting. Ik werd compleet gek en vocht als een leeuw tegen die “smeerlap”leraar heet. Advocaten , schoolbsturen, directies en noem maar op…gemeente,ambtenaren ..god mag weten wie i kallemaal heb ingezet voor mijn dochter. Het werd zelfs nog erger. Ik werd ontboden op het gemeentehuis en werd daar beschuldigd van sexueel misbruik van mijn dochter.een pedofiel dus!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Mijn wereld stortte volledig in en wist ook dat mijn huwelijk voorbij was. U weet niet wat er met je gebeurt na zo een beschuldiging. Ik zat notabene in de gemeenteraad. Mijn leven werd een hel, in diep stilzwijgen gehuld omdat ik na 50.000 keer mishandelingen en diepe structurele vernietiging in de vorm van vernederingen , af-en uitstoting, alles wat ik deed of wilde werd stelselmatig afgebroken. Volkomen gedirigeerd door ene A. van D. en toegegeven. Het had geen zin meer voor mij te praten. Geestelijk ben ik totaal, maar dan ook totaal geisoleerd en kon geen enkele invloed op mijn kinderen meer hebben .Ook die werden in rap tempo bij mij weggemanipuleerd onder leiding van een ongelooflijk domme, ongeschoolde (alleen lagere school, waar ze wegens treiterijen is afgegooid). Op zondagen werd ik geisoleerd, niemand sprak tegen mij want het verhaal van mijn misbruik ging als een vuurtje door heel Noordwijk.
  Nu na 16 jaren komt er ineens een mailtje dat het allemaal verzonnen was, omdat zij had liggen rotzooien en hij te ver ging. Daarna heeft ze de verkrachting verzonnen en werd duidelijk dat ik mijn leven kwijt was. 16 jaren is zij tot in het idiote voor gegaan, financieel, sociaal, geestelijk ..ja zelfs voor op alle kinderen. Thans wordt ik door deze jongedame op een schandalig wijze met de nek aangekeken, met een meer dan idiote arrogantie van bovenaf bekeken, mijn bezoekjes aan de kleinzoon zijn een recht voor hem en niet voor mij en een excuuss??? Dat had je gedacht, de terruer duurt voort want ze heeft ook een zeer sterke machtpositie gegrepen mogleijk gemaakt door een heel zwakke ex, met een kinderlijke instelling. En daarnaast een zwakbegaafd dochtertje. Zo kon mijn oudste haar leven inrichten zoals zij het wilde, niet gestuurd en ik mocht en kon niet bijsturen. Een oudste zoon is duidelijk autistisch en ook daar ben ik vanaf geslagen. Nu is alles kapot door een leugen..maar de leugen duurt voort, want zelfs de leugen kreeg ik in mijn ziel gedrukt als Jezus aan het kruis die de speer in zijn hart kreeg. Dus eerst in mijn jeugd tussen de 50.000 en de 80.000 keer zwaar mishandeld, vernederd, volledig karaktermoord, gepijnigd, slavernij, diepe beledigingen, ontkenning van mijn bestaan als mens en van mijn rechten. Daarna werd dit door een volkomen sociopatische schoonmoeder, stijf van d eangsten en complexen en met genetische krankzinnigheid in de familie met graagte nog eens vet over gedaan. Ik kreeg verkering met een meisje met een kindercomplex, lief maar o zo dom en naief, verslaafd aan haar moeder. Dus d emoeder kon ongestraft treiteren samen met haar zwager en mijn twee zwagers. Jarenlang en mijn ex zei niks..Zelfs toen mijn kinderen op scholen werden getreiterd en kapot gemaakt mocht ik niks doen. Ik was geen vader maar was er wel degelijk een , een hele beste.Maar de leugen ontnam mij alles, mijn leven en dat van mijn kinderen e nvooral mijn toekomst. Dit is echt geen woord verzonnen.
  Zelfs houden van mijn kinderen is verboden en wordt gedirigieerd door de oudste.ïk hou niet van mijn kinderen zoals ze zijn:. En dat zegt er een na 16 jaren van accepteren dor mij en keihard vechten voor haar leven en toekomst. Een schande en dat is het. Maar als je denkt dat mijn liefde voor de kinderen weg gaat.Neen die is zelfs sterker dan van mijn ex, degelijker en sterker. Maar een excuus, gemeend en met gevoel??? Neen, ik mag met geen woord reppen over de gevolgen voor mij als mens.empathie?? Echt honderd procent nul.Thans wordt ik voor de derde keer als minderwaardig vreten behandeld en bekeken en besproken. het is mooi geweest. Als ze iemand willen vermoorden dan springen zelf maar van het dak af.

 • daniel | 06/06/13 om 13:49

  en daartegen over miljoenen meisjes die dagelijks wel misbruikt worden en niet gehoord worden. Kindslaven die voor westerse toeristen in thailand dagelijks verkracht worden. hier in nederland gaat het over individuen terwijl men er als toerist honderden verkracht dagelijks,
  Zullen we ons daar DRUKKER om maken.
  Bankiers liegen ten koste van ons leven, Regering liegt ten kosten van ons leven de hele wereld inclusief religie is 1 grote leugen, dus laten we niet meisjes als groep apart gaan zetten over wat ze wel of niet liegen. SanderV, loog ook, dus alle politie agenten liegen over wat ze hun buurmeisjes aan doen.1+1=2

  (dit is een reaktie op het artikel, niet op enig persoonlijk verhaal van de reageerders. wat je meemaakt en kwijt wil in de reaktie mag jezelf weten ik wens iedereen die er ellende over gehad heeft veel sterkte. maar pas op dat jullie niet alle meisjes die roepen ik ben verkracht, over 1 leugenachtige kam scheren, want daarmee geven we mensen als bennoL sanderV robertM enzovoort een vrijbriefje. Er zijn genoeg meisjes en jongens die worden misbruikt, met de mededeling, niemand gaat je geloven.en artikelen als deze helpen deze Beesten in de kaart spelen)

 • Wicc | 21/06/13 om 01:27

  @Daniel

  Deze verhalen mogen verteld worden want er is wel degelijk een slachtoffer. De persoon die beschuldigd wordt. We leven in een samenleving die beschuldiging van verkrachting als veroordeling beoordeeld.
  Personen die valselijk worden beschuldigd en waarvan dat publiek bekend word geraken nooit meer van dat stigma af.
  Die verhalen worden al vaker weggestoken onder het motto: “Maar ocharme de mensen die wel echt verkracht worden.”
  Inderdaad, die verhalen verminderen de geloofwaardigheid van de verkrachte meisjes, maar waarom worden daarom daders niet aangepakt, de verhalen verstopt, de misdaad aangepakt. Het is een misdaad en hoe erg het ook is, dat het de geloofwaardigheid van verkrachte mensen aantast is geen reden om die misdaad links te laten liggen.

 • Vincent | 28/07/13 om 16:27

  Op een uitgangavond, dit een 2tal maanden geleden, ben ik op de toiletten van een café benaderd (al bepotelend)geweest door een knappe meid en wij hebben seks gehad op de toiletten. Ze had mij wijsgemaakt dat ze meerderjarig was, zo zag ze er ook wel uit, en daagde mij uit om het “hier en nu” te doen. Ikzelf ben 36 en dacht het even leuk te hebben. Na mijn breuk met mijn ex vriendin een zestal maanden hiervoor………… Een aantal weken geleden kreeg ik in de bus een brief van de politie dat ik op verhoor moest komen omwille van het verkrachten van een minderjarige van 17,.. Mijn leven is nu een ware hel! Breuken met familieleden, vrienden, plaatsen waar ik kwam, kijken naar knappe vrouwen is ook al niet meer het zelfde…etc… Het moet nog voorkomen op het parket en ik hoop dat het geseponeerd wordt. Zelf denk ik een aangifte te laten opmaken van valse beschuldiging. Het enige daglicht dat ik hierin zie is dat de vriendin waar ze mee op stap was in mijn voordeel heeft getuigd. Als ik dit althans allemaal nog mag geloven…

 • Jan | 16/08/16 om 20:27

  Ik ben verkracht door mijn vrouw tijdens mijn huwelijk. Dit is de derde keer totaal in mijn leven.
  Heb er aangifte van gedaan en werd weggewimpeld met, “maar er heeft toch penetratie plaatsgevonden?” Ja, antwoordde ik. Wel dan is er geen sprake van verkrachting. Ik werd heen gezonden met het advies, “zoek maar psycholoog. Nu na een jaar heeft mijn ex-vrouw aangifte gedaan dat ik haar stelselmatig zoud hebben verkracht.
  2 dagen vast gezeten voor verhoor en nu maar afwachten. Dit doet zo’n pijn. Zoveel onrecht! Gelukkig geloven de mensen die ik ken haar verhaal niet.

 • Stijn | 11/03/17 om 19:26

  nessa je leest niet goed, 1 op de 5 klopt niet zeggen ze in dit verhaal, het is zelfs 50%, wel goed lezen he voordat je met feiten gaat komen, dus ja het zijn er nog meer dus, maar ben het wel met je eens, Ik denk zelfs dat als je sexueel misbruikt bent dat je niet naar de politie durft. 50% van de aangifte is fals, maar dat komt alleen maar om dat 9 op de 10 geen aangifte durft te doen nadat ze sexueel misbruikt zijn.

 • Aldert P. van Duin | 08/11/17 om 18:02

  Er is natuurlijk een vrij eenvoudige oplossing voor het probleem van de valse aangifte betreffende sexueel misbruik.
  Bestraf degene die de valse aangifte doet conform de straf die
  de ‘dader’ zou hebben gekregen indien de aangifte terecht was, en bewezen. En behandel al degenen die doelbewust hebben meegewerkt aan het doen van deze valse aangiften
  als medeplichtigen, zodat ook zij de gevolgen van hun daden hebben te dragen.
  Want laten we eerlijk zijn; iemand die niet schroomt om willens en wetens het leven van een ander te vernietigen hoeft,
  wat mij betreft, niet te rekenen op enige sympathie, of begrip.
  Neem bovendien geen zaken in behandeling waarbij, om wat voor reden dan ook, geen fysiek bewijs voorhanden is, dat de aantijgingen kan bevestigen, of ontkrachten.
  Het zit namelijk zo.
  Iemand die aangifte doet van een misdrijf verlangt van de maatschappij waarin hij, of zij, die aangifte doet, gepaste maatregelen neemt tegen een derde die de afspraken, gemaakt in die maatschappij, in meer of mindere mate schendt.
  Daar gaat een hoop tijd en moeite in zitten, nog los van alle persoonlijke kommer en kwel die er bij komt kijken.
  Om die reden mag de maatschappij verlangen dat men niet
  komt aanzetten met valse voorwendselen, die geen ander doel hebben dan die maatschappij te gebruiken ten eigen bate.

 • Hilde Veraart-Maas | 09/12/17 om 12:00

  “Een op de vijf aangiften door minderjarige meisjes van aanranding of verkrachting blijkt na politieonderzoek niet te kloppen.”
  Ik kom dit getal vaker tegen in de media, maar het is niet correct. Hoe vaak een aangifte of een beschuldiging onterecht is, is niet met zekerheid te zeggen. We kennen alleen maar het topje van de ijsberg aan bewezen onterechte aangiftes. Wat we zeker weten is dat van alle aangiften van verkrachting 5% bewezen vals is: vijf keer zo hoog als in andere strafzaken. Dit percentage geeft de omvang niet correct weer: verkrachting is namelijk maar één vorm van seksuele agressie en dan hebben we het nog niet over seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten. Daar staat tegenover dat alleen al bij de politie regio Limburg Noord en –Midden (januari – september 2011) 450 meldingen van zedendelicten binnenkwamen, uiteindelijk resulterend in 96 aangiften (21%). Het merendeel van deze meldingen is niet doorgezet, wat niet betekent dat de melding onjuist was. Meld(st)ers kunnen om verschillende redenen afhaken na de melding, bijvoorbeeld omdat zij opzien tegen de lange en pijnlijke juridische procedure waarin zij alles weer expliciet herbeleven, de zgn. ´tweede verkrachting´. De 5% bewezen valse aangiften van verkrachting zegt te weinig over alle zedenzaken. Dat 79% van de meldingen niet in aangifte wordt omgezet is ook geen goede indicatie voor onterechte aangifte.

  De Vrije Universiteit heeft hier, i.s.m. de Universiteit Maastricht, veel onderzoek naar gedaan:
  https://www.researchgate.net/profile/Andre_De_Zutter

 • Frans | 26/04/18 om 15:58

  Niet iedereen die een zeer lange tijd dagelijks verkracht is zal er mee naar opsporingsinstanties stappen. Ik heb het tussen mijn 13e en 15e meegemaakt dat ik door 2 mannen dagelijks gebruikt ben voor seks en door sommige van hen vrienden geregeld. Ik zal hier nooit aangifte van doen. Ik heb het verwerkt en heb hen vergeven en daarmee is het klaar. Natuurlijk zou ik een ander persoon geworden zijn indien ik dit niet had meegemaakt. Ik weet vrijwel zeker dat mijn onderdanige houding in homoseksuele seksrelaties en mijn vele homoseksuele avontuurtjes te maken hebben met mijn verleden.

Reageer op dit artikel:

*

*

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen