Beleggingsbedrijf terecht in kwaad daglicht 

De Pers pakt Quality Investments aan

In een rechtszaak eiste Quality Investments rectificatie, verwijdering van artikelen op de website van De Pers en een vergoeding van 250.000 euro. De opkoper van verzekeringen verloor de zaak.

Gelezen:

Quality Investments koopt levensverzekeringen op van Amerikaanse bejaarden. Voor een klein deel van de uiteindelijke waarde neemt het bedrijf de verzekering van de oude bezitter over en verwerft zo het recht op uitkering op het moment van overlijden. Dat is gegarandeerd verdienen voor de belegger, Quality Investments belooft rendementen tussen de 8 en 11 procent. En hoe sneller het Amerikaanse oudje overlijdt, des te voordeliger.

Het bedrijf van Frank Laan komt bovendien met een unique selling point: De herverzekeraar waar Quality Investments mee werkt staat garant op het moment dat de verzekerde langer blijft leven dan verwacht. De herverzekeraar keert het uiteindelijke bedrag uit na een vastgestelde periode en neemt vanaf die datum de premiekosten over. Met deze unieke formule wist Laan naar eigen zeggen al 350 miljoen dollar op te halen bij beleggers.

Journalist Mathijs Rotteveel schreef tussen mei 2007 en juli 2010 in De Pers verschillende stukken over Quality Investments en eigenaar Frank Laan, waarin hij vraagtekens zette bij de betrouwbaarheid van beleggingen in levensverzekeringen bij het bedrijf.

Laan wilde niet openbaren wie de herverzekeraar was, maar in juni 2010 ineens wel: PCI. Dit is een Costaricaanse herverzekeraar die in de VS verschillende keren op de vingers getikt werd voor het overtreden van de effectenwetgeving. Het bedrijf was tevens als leverancier betrokken bij het faillissement van A&O, waardoor de daaraan verbonden beleggers naar hun geld konden fluiten.

De Amerikaanse financieel toezichthouder Security and Exchange Commission (SEC) zette daarom grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van PCI. Volgens een klachtenrapport van de SEC uit maart 2010 heeft PCI geen vergunning om verzekeringen aan de bieden in Amerika. SEC beschikt over overtuigend bewijs dat de herverzekering niet betrouwbaar is. Dit is reden voor de Nederlandse AFM om het bedrijf op haar waarschuwingslijst te zetten.

Quality Investments verwijst naar een verklaring van PCI van 30 september 2010: een derde partij heeft onrechtmatig gebruik gemaakt van de merknaam van PCI: “PCI en de financií«le autoriteiten zijn hard bezig dit misverstand recht te zetten.”

Quality Investments is ook boos dat de verklaring van PCI niet wordt opgepakt door De Pers. Rotteveel hecht weinig waarde aan het bericht van PCI: “Die verklaring is het woord van de PCI tegenover dat van belangrijke Amerikaanse en Nederlandse financií«le autoriteiten.”

Volgens een woordvoerster van Quality Investments heeft haar bedrijf geen problemen met de AFM. “De AFM heeft ons gemeld dat wij thans voldoen aan de eisen”, zegt zij. “De uitspraken van AFM die Rotteveel in zijn artikelen aanhaalt zijn bij ons niet bekend.” PCI staat volgens Quality Investments nog steeds op haar zwarte lijst omdat de AFM haar informatie rechtstreeks overneemt van de SEC. “Zodra de SEC die informatie rectificeert zal de AFM dat ook doen.”

Toch sommeerde de AFM Quality Investments een fout en verschillende onduidelijkheden in beleggingscontracten recht te zetten. Zo moet Laan bekendmaken dat de polissen niet in handen waren van het Nederlandse beleggingsbedrijf, maar van een Amerikaanse trust. De opdrachtgever van deze trust is Watershed LLC, geregistreerd in de Emiraten. De eigenaar is onbekend.

De Pers meldde dat oud-werknemers van Quality Investments Laan ervan verdenken achter Watershed te zitten. Hij zou er geld mee wegsluizen. Quality Investments ontkent in De Pers de betrokkenheid van Laan bij Watershed LLC.

Rotteveel zag genoeg reden om lezers van De Pers te waarschuwen voor de onbetrouwbaarheid van Quality Investments. “PCI staat bekend om zijn smerige cocktail van fraude en misleiding”, schreef hij. De artikelen gingen ook in op het duistere verleden van eigenaar Laan en wezen op diens ”˜CV vol inktzwarte vlekken.’

Quality Investments reageerde met een ingezonden brief in De Pers van 28 juni 2010 waarin het bedrijf stelde dat de artikelen suggestief, op punten onjuist en onnodig negatief waren.

De Pers had volgens Quality Investments niet of onvoldoende hoor en wederhoor toegepast, want stuurde de artikelen niet compleet of zo kort voor publicatie naar het bedrijf dat ze niet meer gecorrigeerd konden worden. “Vaak kregen wij alleen maar oneliners toegestuurd”, zegt de woordvoerster, “of we kregen een klein deel van een artikel, waardoor de strekking van het verhaal uit zijn verband werd gerukt.”

De rechter oordeelde daar anders over, er was voldoende hoor en wederhoor toegepast. Ook Rotteveel zegt dat Quality Investments altijd de kans heeft gehad om te reageren. “Ik kreeg vaak nietszeggende of ontwijkende antwoorden terug, toch heb ik daar altijd de kern van overgenomen. Ze hebben ook weleens te laat gereageerd, dan kon ik er niks meer mee.” Bovendien kreeg Laan zowel in de artikelen als in de ingezonden brief de kans om zijn kant van het verhaal te vertellen.

Volgens het vonnis heeft De Pers haar beschuldigingen aan het adres van Quality Investments voldoende onderbouwd met bewijsmateriaal. Het recht op vrijheid van meningsuiting weegt in dit geval zwaarder dan de geleden reputatieschade.

De rechter stelde daarbij dat Rotteveel weliswaar ”˜nogal forse bewoordingen’ had gebruikt, maar niet ”˜onnodig grievend’ was geweest. Het beginsel van hoor en wederhoor is overigens geen absoluut principe en staat hierbij niet in de weg
Quality Investments vindt de uitspraak van de rechter onnavolgbaar. Het bedrijf verklaart nog steeds op haar website dat te weinig hoor en wederhoor is toegepast, waardoor feitelijke onjuistheden zijn gepubliceerd.

Rotteveel is verbaasd over die verklaring. “De website van Quality Investments vermeldt precies het tegenovergestelde van wat er in het vonnis staat!”

Maar Quality Investments laat het er nog niet bij zitten. “Op dit moment wordt nog beraad over eventueel te nemen nadere stappen”, meldt de site. En of dat een hoger beroep betekent horen we waarschijnlijk de komende weken.

 • Reacties

 • MB | 10/11/10 om 22:21

  Ach.. Life Settlements een mooi investeringsproduct (dit meen ik).

  Jammer dat, zoals dat bij vele mooie producten gaat, zoveel onbetrouwbare partijen aantrekt (naast quality investments, ben ik easy life nog niet vergeten).

 • Mijnheer Vereenooghe | 12/11/10 om 15:30

  Ik ben zelf klant bij Quality Investments en ben ondertussen zelf netjes uitgekeerd door de herverzekeraar. Ben al lang thuis in deze markt. Bij senior life settlements is er inderdaad veel fraude gemoeid, maar na een grondige due dilligence via mijn juristen kan ik enkel maar constateren dat er geen onregelmatigheden te vinden zijn op vlak van contracten en geldstromen bij Quality Investments. Ik durf wedden dat de Heer Rotteveel zelf ook geen van dergelijke onregelmatigheden heeft kunnen constateren.
  Wat je zelf onderzoekt weet je beter. Misschien een leuk credo voor journalisten die zomaar “onderzoekspers” overnemen van andere journalisten of publicaties.

  Beste groeten

 • Pietje Puk | 28/01/11 om 19:26

  Dan zou ik toch maar gauw nieuwe juristen gaan zoeken meneer Vereenooghe (ervan uitgaande dat u echt bestaat en niet werkzaam bent bij QI). De kredietwaardigheid van de herverzekeraar is namelijk een 5A3, Dat betekent dat het een groot bedrijf is (5A), men neemt het echter niet zo nauw voor wat betreft kredietwaardigheid, de 3 staat namelijk voor, en ik citeer: Condition bellow the average, risk slightly above the average (proceed with transaction, but monitor closely). Maar als u minimaal € 50.000 wil leggen in de handen van mensen die vroeger op school een 5,5 voldoende vonden, dan is dat natuurlijk uw goed recht. Mijn advies is, speel niet te lang met vuur, u zou uw handen wel eens kunnen branden…

 • Wassermann | 06/09/11 om 12:08

  @Pietje Puk. “50.000 wil leggen in de handen van mensen die vroeger op school een 5,5 voldoende vonden”

  Afgunst en jaloezie?

 • Petrus van dem Odekerue | 28/09/11 om 11:39

  @Wasserman. Van uw mooie bedrijf is de hele top vastgezet zo betrouwbaar zijn ze. @Mijnheer Vereenooghe en voor u hoop ik dat u uw geld niet kwijt bent. Maar aan de andere kant, gratis geld bestaat niet.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen