1,5 jaar cel wegens oplichting voor maîtresses 

Heer Albert schopte het tot KPN-directeur

Mythomaan babbelde zich ook naar binnen als directeur bij V&D en Dixons.

Gelezen: Vonnis rechtbank Zutphen

Persbericht rechtbank: “De 50 jarige A.B. is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden. Hij heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan oplichting en verduistering, aan het witwassen van geld en aan het doen van onjuiste aangifte van omzetbelasting.

Hij heeft vrienden en bekenden op geraffineerde wijze benadeeld en hen grote hoeveelheden geld (ruim EUR 1.000.000.00) afhandig gemaakt. Dat geld heeft hij gebruikt om zijn eigen financií«le problemen op te lossen die het gevolg waren van zijn veel te hoge uitgavenpatroon en het onderhouden van buitenechtelijke relaties. Hij heeft daarbij berekenend en doordacht gehandeld. In het voordeel van de verdachte weegt de rechtbank mee dat hij alle betrokkenen zelf heeft geí¯nformeerd over de door hem gepleegde misdrijven en zijn volledige medewerking heeft verleend aan het strafrechtelijk onderzoek.”

Uit het vonnis over het ‘China project’ vanuit Lochem:

“Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige vormen van oplichting en verduistering. Hij heeft vrienden en bekenden op een geraffineerde wijze benadeeld en hen grote hoeveelheden geld afhandig gemaakt. De rechtbank rekent het de verdachte zeer zwaar aan dat hij hierbij – zeer – ernstig misbruik heeft gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen.

Het door misdrijf verkregen geld heeft verdachte vervolgens gebruikt om zijn eigen financií«le problemen op te lossen. Verdachte heeft de grote sommen geld, totaal ongeveer één miljoen euro, geheel afkomstig van vrienden en bekenden, enkel en alleen besteed aan het handhaven van een voor hem en zijn gezin veel te hoge levensstandaard, en het onderhouden van buitenechtelijke relaties.

Uit het omtrent verdachte opgemaakte psychiatrische rapport blijkt dat verdachte weinig empathie richting de slachtoffers toont. Verdachte is vooral egocentrisch gericht. Hij laat de morele betekenis van het plegen van oplichting buiten beschouwing en ziet vooral de schande voor hemzelf.
Mede gelet op zijn houding ter terechtzitting is de rechtbank van oordeel dat verdachte niet impulsief, doch berekenend en doordacht heeft gehandeld en onvoldoende inzicht heeft welke gevolgen, naast enkel de financií«le gevolgen, zijn gedragingen hebben veroorzaakt.

Verdachte heeft zich met zijn handelen in totaal een bedrag van zo’n één miljoen euro wederrechtelijk toegeí«igend, hetgeen begrijpelijkerwijs tot publieke verontwaardiging heeft geleid. De – negatieve – publiciteit die verdachte heeft ervaren ziet de rechtbank, mede vanwege zijn toenmalige maatschappelijke positie, als een logisch gevolg van zijn eigen handelen. Hoewel het uitkomen van de oplichting en verduistering ook voor verdachte zowel in financií«le als in relationele zin, gevolgen heeft gehad is dit aan zijn eigen handelen te wijten.

Anderzijds weegt de rechtbank bij de bepaling van de straf ten voordele van verdachte mee dat hij alle betrokkenen zelf heeft geí¯nformeerd over de door hem gepleegde misdrijven. Verdachte heeft volledig meegewerkt aan het (strafrechtelijke) onderzoek en hierbij inzicht gegeven in zijn handelwijze. Wel houdt de rechtbank er rekening mee dat verdachte deze openheid van zaken pas heeft gegeven, nadat hij geen uitweg meer zag uit de door hem veroorzaakte situatie.”

Tussen 2000 en 2007 bekleedde B. directiefuncties bij Dixons, V&D en KPN. Een jaar geleden werd hij failliet verklaard: “Albert Balvers, voormalig leidinggevende van KPN Retail en Dixons is persoonlijk failliet verklaard. Ook is het doek van Balvers advieskantoor Inahoeve Consult gevallen.”

  • Reacties

  • Herr Flick | 14/09/14 om 09:48

    Hij woon nu in Hamburg volgens zijn facebookpagina en is hertrouwd met een russin

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen