Ernst & Young

Misleiding met gewezen IT-bedrijf Landis.

Gelezen: FD

Landis was een ict-bedrijf van Paul Kuiken dat in 2002 ten onder ging aan ondermeer grootheidswaanzin en malversaties.

Ook de accountant is gestraft, naar aanleiding van een tuchtklacht die is ingediend door de curatoren van Landis wegens ‘stelselmatige misleiding’ met hulp van Ernst & Young.

Accountant Henk Smits keurde de jaarrekeningen van 1999 en 2000 van Landis goed en onderschreef het ‘Compliance Certificate’ waarop tien banken vlak voor het omvallen van Landis 175 miljoen euro stortten

“De Raad van Tucht heeft accountant Henk Smits van Ernst & Young voor een halfjaar geschorst…De tuchtraad spreekt zelf van ‘een zware maatregel’. Smits krijgt de straf opgelegd ‘gelet op de aard en de ernst van de begane overtredingen’, aldus het vonnis.

Schorsing van de beroepsuitoefening is de zwaarste maatregel die de tuchtraad accountants kan opleggen….”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen