‘Man made global warming’ 

Klimaatleugen II

Fouten en twijfelachtige bronnen in het IPCC rapport doen het broeikaseffect wankelen. Wat is er meer verziekt: het klimaat of de klimaatwetenschap?

Er slopen onjuistheden in de rapportage van het klimaatpanel IPCC. Ondergraaft dit de conclusies? De verhitte discussie over Global Warming is afgelopen week opgelaaid, nadat verschillende fouten in het rapport van het klimaatpanel van de VN, het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), zijn ontdekt.

Voor alsnog gaat het om de volgende fouten en aantijgingen:

1. Allereerst het IPCC-rapport: “Glaciers in the Himalaya are receding faster than in any other part of the World (see Table 10.9) and, if the present rate continues, the likelihood of them disappearing by the year 2035 and perhaps sooner is very high if the Earth keeps warming at the current rate.”

Niet waar; dit moest het jaar 2350 zijn. De bron was een onbezonnen uitspraak van een Indiase wetenschapper uit 1999. (Volkskrant en EénVandaag).

2. Een tweede fout in het rapport, in het deel over Europa, had betrekking op de grootte van het gedeelte van Nederland dat onder de zeespiegel zou verdwijnen als deze in eenzelfde lijn door zal stijgen. In plaats van de 55 procent wat het rapport stelde, moet dat slechts 26 procent zijn (Vrij Nederland).

3/6 Het gebruik van dubieuze bronnen voor ondermeer beweringen over snel smeltend ijs in de Andes, de Alpen en Afrika, de extreme gevoeligheid voor neerslagschommelingen van het Amazonewoud, sterke teruggang van Afrikaanse oogstopbrengsten en de hoogte van de economische kosten van extreme weergebeurtenissen (Sunday Times, Telegraph en Vrij Nederland)

7. Cijfers over daadwerkelijke opwarming komen deels tot stand omdat meetstations op een groot aantal kouder gelegen plekken sinds 1990 niet meer meetellen.

8. IPCC-voorzitter Rajenda Pachauri (foto), directeur van het Onderzoeksinstituut Energie TERI in India, heeft belangen in bedrijven die handelen in emissierechten, en hij kreeg subsidie van ondermeer de EU om gevolgen van opwarming – juist in de Himalaya vanwege het snelle smelten van het ijs – te onderzoeken.

Deze fouten en aantijgingen versterken de twijfel die werd veroorzaakt door de zogenoemde climate gate; het schandaal in november 2009 waarbij e-mailverkeer tussen klimaatwetenschappers en –onderzoekers als Phil Jones, Michael Mann en Kevin Trenberth was gehackt. Daaruit bleek dat de cijfers waren gemanipuleerd zodat daarin nog steeds het zogenaamde ”˜hockeystickmodel’, dat duidt op het opwarmen van de aarde, te zien was.

NRC Handelsblad stelt vast “dat tot op heden niet, helemaal niets is aangevoerd dat de conclusies van werkgroep I over broeikaseffect en klimaatverandering aantast”. Het rapport van werkgroep I, dat nagaat of de aarde opwarmt, hoe en waarom dat gebeurt en hoe zich dat zal voortzetten, blijkt tot dusver geen fouten te bevatten. De fouten zaten alleen in het rapport van werkgroep II, dat de gevolgen van de klimaatverandering in beeld brengt.

Nederlandse media boden weinig aandacht sceptici onder wie Bas van Geel, paleo-ecoloog in Amsterdam. Hij twijfelt aan de menselijke invloed op de opwarming. Wisselende zonneactiviteit wordt onderschat.

Simon Rozendaal blogt dat de oceanen al 12.000 jaar stijgen en wijst op de torenhoge subsidies die o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving en het KNMI ontvangen voor het doen van klimaatonderzoek en het bevestigen van de man made global warming.

Niet minder dan 53 hoogleraren ondertekenen een petitie waarin ze het IPCC en haar conclusies verdedigen. Ze erkennen zwakheden in het wetenschappelijk proces:

“In de Tweede Kamer zijn klimaatwetenschappers onlangs zelfs neergezet als ‘bedriegers’ en ‘klimaatmaffia’. Zulke kwalificaties missen grond in de feiten en zijn daarom misplaatst. Dat het IPCC niet onfeilbaar is, maakt haar hoofdconclusies nog niet onwaar of gekleurd. Wel zou het IPCC grootmoediger moeten worden in het snel en openlijk erkennen en corrigeren van fouten.”

Vrij Nederland stelt vast dat het wetenschappelijk klimaat is verziekt. Tot dusver is, volgens klimaatwetenschapper Hans Oerlemans, het grootste hekelpunt de ”˜grijze literatuur’. Er moet een gescheiden evaluatie door wetenschappers en beleidsmakers komen.

Minister Cramer van Milieu reageerde woedend op de fouten in het rapport en wil eerst duidelijkheid over de stand van zaken voordat onnodig miljoenen worden geí¯nvesteerd in het ophogen van dijken. Nu laat ze echter Planbureau voor de Leefomgeving, ook afhankelijk van klimaatzorgen voor haar inkomsten, de zaak uitzoeken.

Cramer eiste ook foutloze klimaatwetenschap. Dat is een van deze doctor een volstrekte misvatting.

  • Reacties

  • keuleniscool | 01/04/12 om 17:43

    Milieu is het meest misbruikte woord , vooral op internet .

  • Remco van Ek | 09/04/14 om 07:05

    Opmerking in dit artikel over climategate is onjuist. Er is helemaal niets gebleken van stiekeme manipulatie. De hockey stick is door vele andere onderzoeksgroepen bevestigd. Zie ook http://www.skepticalscience.com/Climategate-CRU-emails-hacked.htm

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen