Stap te ver met bericht malversaties 

Tweede rectificatie Telegraaf over Partrust

Nog rectificeren ook in zaak van verdacht beleggingsfonds.

De Telegraaf moest in september 2008 rectificeren inzake Partrust. Toen schreef de krant over de grote problemen met Partrust. De krant had gelijk: het fonds ging onderuit en de chefs staan voor de reachtbank.

Maar vandaag in De Telegraaf: Mededeling artikel Partrust)

“Op 25 november jl. is in deze krant het artikel ’Partrust-top betaald via Costa Rica’ gepubliceerd. In dit artikel was ten onrechte opgenomen dat de extra inkomsten van de Partrust-top in 2008 naar schatting opliepen tot anderhalf miljoen dollar. Dit volgt niet uit het eerste verslag van de curator over het faillissement van Partrust. Daarin is namelijk opgenomen dat op de balans per 30 september 2008 van de aan Partrust gelieerde Costa Ricaanse vennootschap Ecogarant S.A. een bedrag van ruim USD 1,6 miljoen aan ’professional fees’ staat vermeld, waarvan de curator schat dat een belangrijk gedeelte bestaat uit management fees die betaald zijn aan de Partrust-top.

De Hoofdredactie”

Twee pagina’s verder gaat De Telegraaf door met verslaggeving over het bedenkelijk handelen van Partrust: Justitie financiert Partrust-zaak

“Curator Leo Luchtman van het failliete Partrust krijgt financií«le steun van Justitie bij het procederen tegen de ex-top van het omstreden beleggingsfonds uit Breda.

Dit bleek gisteren tijdens een kort geding dat de bekende curator had aangespannen tegen Partrust-topmannen Paul S. en Willem W..

Luchtman stelt dat er €30 miljoen van beleggers is verdwenen bij Partrust. De weinige overgebleven vermogensbestanddelen worden volgens hem nu óók nog eens afgeroomd door de ex-top, vandaar het kort geding tegen de twee.

Bovendien houdt de ex-directie informatie achter, waardoor de curator niet kan achterhalen waar het geld gebleven is. Luchtman heeft om die reden via de rechter-commissaris om gijzeling van S. en W. verzocht. Ook het openbaar ministerie acht het van groot maatschappelijk belang dat de zaak wordt opgehelderd. ”žDeze hele procedure wordt daarom gefinancierd door het ministerie Justitie”, meldde de curator tijdens de zitting.

Eerder bestempelde beurswaakhond AFM het bedrijf Partrust als een piramidefonds en deed het aangifte tegen de directie.

Volgens de advocaat van Paul S. is het juist hij die als een ”žreddende engel” heeft opgetreden voor de beleggers van Partrust, door eerder dit jaar financiering te regelen voor het overeind houden van een houtconcessie in Guyana. Deze concessie is de kurk waarop de honderden beleggers van Partrust hun hoop hebben gericht. Maar Boudewijn Cremers, advocaat van de curator, noemde S. een ”žwolf in schaapskleren” omdat hij de houtconcessie buiten de failliete boedel probeert te manoeuvreren.

Uitspraak op 14 januari.”

Wie het laatst lacht…

Video’s over Partrust

 • Reacties

 • belegger | 19/01/10 om 17:45

  Curator wint kort geding van Partrust-bestuurders

  Breda, 14 januari 2010 – De voorzieningenrechter van de rechtbank Breda heeft in kort geding de vorderingen van curator mr. Luchtman vrijwel integraal toegewezen. Bestuurders S. en W. van beleggingsfonds Partrust moeten hun bestuursfunctie bij vennootschappen Ecogarant en Forest Enterprises Ltd (FEL) neerleggen. Beleggingsfonds Partrust wordt verdacht van beleggingsfraude en is in mei 2009 failliet verklaard. De rechter acht deze maatregel passend, in afwachting van een definitieve rechterlijke uitspraak over de overdracht van aandelen van S. en W. in Ecogarant aan de curator.

  Ook moeten de bestuurders een in juli 2009 gesloten financieringsovereenkomst ongedaan maken, waarbij de aandelen in Ecogarant aan een derde in pand zijn gegeven. Bij deze overeenkomst waren ook een bestuurder van FEL, Van R., en het bedrijf Vistra Netherlands BV betrokken. Verder gebiedt de rechter S. en W. om deze Van R. te ontslaan, mee te werken aan het benoemen van nieuwe door de curator aan te wijzen bestuurders, en mee te werken aan de levering van de door de derde bestuurder van Partrust, P., aan de curator verkochte aandelen.

  De curator van Partrust had om deze maatregelen verzocht in het belang van de beleggers. Hij wil zo veilig stellen dat het belang dat Ecogarant in FEL heeft ten goede komt aan de benadeelde beleggers in Partrust. Dit is het enige nog traceerbare belang dat is opgebouwd met geld dat beleggers in Partrust geí¯nvesteerd hebben. Doel van FEL is het exploiteren van een houtwinningsproject in Guyana.

  De bestuurders van Partrust hebben volgens de rechter in april 2009 een bindende toezegging aan de beleggers gedaan om hun belang in Ecogarant over te doen aan Partrust Beheer BV, aan welke toezegging de curator hen kan vasthouden. De derde bestuurder P. heeft zijn aandeel in Ecogarant op grond van die toezegging inmiddels aan de curator verkocht. Ook acht de rechter aannemelijk dat de bestuurders aansprakelijk zijn voor het tekort in de boedel, dat zij zich onrechtmatig hebben verrijkt ten koste van de beleggers en dat de gevorderde maatregelen passende voorzieningen zijn om de daardoor geleden schade te verminderen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen