Onder hoede van het ministerie van WWI 

Pieter Winsemius ontmaskerd

Ministerie lakte een passage weg uit een rapport. En nu blijkt de reden: verdoezelen van feiten. Geheimhouding was van begin af aan de opzet, met een ‘non-commissie’.

Gelezen: Binnenlands Bestuur

Het aantal inburgeringsplichtigen ligt zo’n 40 procent lager dan wat officieel wordt aangehouden.
Het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie weet dat al geruime tijd, maar heeft die informatie achtergehouden. Dat blijkt uit documenten die vakblad Binnenlands Bestuur heeft verkregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Medio 2008 nam oud-minister Pieter Winsemius (VVD) op verzoek van toenmalig PvdA-minister Hella Vogelaar de knelpunten rond inburgering door.

In een bijlage van zijn – nu door minister Van der Laan openbaar gemaakte – rapport schrijft Winsemius dat ”˜de groep inburgeringsplichtigen veel kleiner lijkt dan uit het BPI (Bestand Potentieel Inburgeringsplichtigen, red.) wordt verondersteld.

Mensen blijken al een gewenst taalniveau te hebben en over diploma’s te beschikken. Inschatting is dat uiteindelijk slechts 3/5 van de mensen feitelijk inburgeringsplichtig is. Sommige gemeentes zijn al door hun bestand heen’, aldus Winsemius in juli 2008….

In een brief aan de Kamer op 25 augustus erkent Van der Laan dat de helft van de mensen in het BPI niet hoeft in te burgeren. Het bestand telt op dit moment 250 duizend mensen.”

Binnenlands Bestuur haalde ook boven tafel dat de commissie van Winsemius doelbewust uit de openbaarheid is gehouden en hij en het minsiterie logen over de rapportage:

“In de Tweede Kamer werd begin 2008 gemeld dat oud-minister Winsemius (VVD) was gevraagd advies uit te brengen over de inburgering. Binnenlands Bestuur verzocht op 13 oktober 2008 om inzage in het advies, maar kreeg – telefonisch – te horen dat er geen schriftelijke stukken waren.

Ook Winsemius zelf verklaarde kort daarna tegenover Binnenlands Bestuur dat hij niets op papier had gezet en dat alles mondeling was afgehandeld. Dat bleek niet conform de waarheid: na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verstrekte het ministerie begin 2009 alsnog een door Winsemius opgesteld rapport.”

Samenvattend: “Winsemius bleek een ”˜non-commissie’ te hebben voorgezeten. Hij had ook gerapporteerd, maar de conclusies en aanbevelingen waren weggelakt. Bovendien bleken bijlagen met verrassende cijfers te ontbreken. Als klap op de vuurpijl kwam boven tafel dat de opdrachtverlening na afronding van de werkzaamheden had plaatsgevonden.”

Dit gebeurt gewoon in Nederland. Er zijn kamervragen gesteld door Sadet Karabulut (SP) en Tofik Dibi (GroenLinks)

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen