Jan Peter Balkenende: 

‘Mijn naam is genoemd, en er is geen lobby gevoerd’

Absoluut geen lobby gevoerd voor de functie van president van de Europese ministerraad

Gelezen: Handelingen van de Tweede Kamer, 1 december 2009

NRC Handelsblad, 6 november 2009: “Medewerkers van premier Balkenende voeren in Europese hoofdsteden campagne voor zijn benoeming tot eerste ”˜president’ van de Europese Unie. Dat heeft de Poolse EU-ambassadeur in Brussel, Jan Tombinski, gisteren gezegd in een gesprek met journalisten.”

NRC Handelsblad, 21 november 2009: “Premier Jan Peter Balkenende heeft deze week nog actief gelobbyd om president van de Europese Unie te worden. Hij was officieel geen kandidaat, maar wel beschikbaar. Dat blijkt uit een reconstructie van NRC Handelsblad.

Nog begin deze week ging er een telefoontje vanuit Den Haag naar het kantoor van de premier van Estland. Om te praten over de nieuw te benoemen president van de Europese Unie. Meer in het bijzonder over de naam van premier Balkenende, die daarvoor genoemd werd.”

Tweede Kamerdebat 1 december 2009

Premier Jan Peter Balkenende: “Ik blijf herhalen: ik was geen kandidaat, ik ben niet gevraagd en ik ben er ook niet mee bezig geweest. Ik zal uitleggen hoe dat is gekomen. In de zomerperiode was niet bekend of het referendum in Ierland tot een “ja” zou leiden. Het was dus hoog hypothetisch; dat heb ik een- en andermaal gezegd…

…Er is over namen gesproken. Natuurlijk is er over namen gesproken, maar dat is geen lobbyen… Iedereen weet hoe deze processen lopen en dat is heel wat anders dan het voeren van een lobby.

Kamerlid Pechtold (D66): “Mijn cruciale vraag was: ontkent u nu, minister-president, hier in het parlement, dat er Nederlandse ambtenaren en vertegenwoordigers waren die met uw naam — u bezigt het woord “lobbyen”, laat ik het dan omschrijven — de mogelijkheid hebben voorgehouden aan de andere 26 lidstaten dat u misschien wel bereid zou zijn, indien u gevraagd zou worden als kandidaat?”

Premier Balkenende: “In het diplomatieke verkeer wordt over namen gesproken, maar ik wil niet het beeld hebben dat er gelobbyd zou zijn. Iedereen wist dat de namen die in de zomer zijn genoemd, niet relevant waren, omdat toen nog niet helder was of Ierland ja zou zeggen…

Dat er gesproken is over namen — ik hoef ze hier niet te herhalen — is allemaal waar, maar dat is geen lobbyen. Dat is de vraag die hier aan de orde is.”

Pechtold: “Zijn er Nederlandse ambtenaren — en hierop zou ik toch heel graag een helder antwoord van u krijgen, dit zeg ik ook met klem tegen de voorzitter — met uw naam bezig geweest of hebt u de diensten heel duidelijk laten weten: jongens, begin er niet aan en als ze vragen of ik kandidaat wil worden: absoluut niet.

U staat hier wel in het Nederlandse parlement, dus ik zou heel graag weten, ook om er terugkijkend van te kunnen leren, wat de positie was van de Nederlandse ambtenaren. Hebben zij uw naam kunnen gebruiken, ja of nee?”

Premier Balkenende: “Wanneer mijn naam wordt genoemd, is dat net zoals andere namen iets wat onder diplomaten aan de orde is. Natuurlijk, daar wordt over gesproken. Dat is echter iets anders dan dat je zegt: onze premier komt in aanmerking voor die functie. Dat is feitelijk niet aan de orde geweest.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen