Hoogleraar verwerpt leugen, maar geen wetenschappelijke vondst 

Ontdekking? Eerste Bijbelzin foutief vertaald

Ellen van WoldeGod heeft de aarde niet geschapen, maar ‘scheidde’ hemel en aarde’. Is dit wel een ontdekking, zoals hoogleraar Ellen van Wolde beweert?

Gelezen: Oratie, Trouw, Friesch Dagblad, Volkskrant

De Bijbel gaat door voor de best gelezen non-fictie, maar is grotendeels fictie ten behoeve van symboliek, zo is inmiddels genoegzaam bekend.

Ook is er een vertaalprobleem: de Hebreeuwse teksten van het Oude Testament zijn vertaald naar het Grieks en vervolgens naar het Latijn, dat de basis vormt voor onze teksten.

De Eerste zinnen luiden: “In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: ”˜Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis. het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. God zei: ”˜Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.”

Volgens mevrouw Van Wolde, hoogleraar Exegese van het Oude Testament en Bronteksten van het Jodendom aan de faculteiten Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, leren we met de eerste zin ook een fout: Ze concludeert na bestudering van de Hebreeuwse grondtekst en de context daarvan, dat er geen sprake is van een creatio ex nihilo, een schepping uit het niets, maar van een scheiding van de hemel en de aarde in een uitgestrekte watermassa.

Dat die eerste zin in de vertaling een onbekende leugen is, schendt op zich de waarheid weer. Bijvoorbeeld al in 1934 schreef dr. Oepke Noordmans (1871-1956) in zijn boek Herschepping: “Scheppen is geen vormen maar scheiden”.

We weten het al 150 jaar, en moeten de ‘ontdekking’ niet al te serieus nemen volgens Ernst Talstra, hoogleraar Oude Testament aan de Vrije Universiteit en een concurrent van Van Wolde in de sprookjeskunde.

Ook zijn Utrechtse collega Becking, rabbijn Raphael Evers en andere theologen ofwel godgeleerden dichten de Here een scheiding toe.

 • Reacties

 • Geus | 28/10/09 om 09:29

  Septuagint vertalen?
  Volgens eerlijke en kwalitieve beginselen, behoort the Torah en de Tenach gewoon vanuit het Hebreeuws vertaald te worden, niet uit de Grieks van de Septaguagint. Scheiding inplaats van schepping is juist, zoals we zien als een kind geboren wordt, waarbij een lichaam wordt gescheiden van de moeder van het kind. Deze scheiding is echter geen gerichtte lijn, maar een woord gebruikt om de gecompliceerde realiteit van het scheppen weer te geven. Een plant begint ook met de scheiding van zaad van een moeder plant, maar gezien het formaat verschil, maar ook het verschil van vorm van een Eikeboom met een Eikeltje, of de Paddestoel en haar sporen, is scheiding hier toch op te vatten weer in een bepaalde betekenis.

  Meer significant is het verschil tussen het woord Gemeente en Kerk. God in het Gemeentehuis, of God in een tempel gebouw, dat is nogal een verschil!

 • herodus | 29/10/09 om 02:22

  http://airvd.wordpress.com/2008/11/23/crimineel-pedonetwerk-in-nederland/

 • Aleks Donskij | 18/02/10 om 12:20

  Het woord “baren” is modern Nederlands, en helemaal geen uroud “Hebreeuws”. Dat betekent: het Oude Testament was eerst in het Nederlands geschreven en pas dan in het “Hebreeuws” vertaald.
  Bij de geboorte komt van alles van pas. Ook wizigheid wordt uitgeschijden en uitgestoten “aarde”, veel “water” en na lang gezucht dus “lucht” en bij het persen “hemel”.
  Weg met de leugens! “Hebreeuwse” God is fictie, een theorie!
  In de “Genesis” is gewoon een bevalling beschreven.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen