Toch niet wederrechtelijk in de partijkas gegraaid 

Verdonk herroept beschuldiging fraude

Het blazoen van Ed Sinke is ‘daarmee weer gezuiverd.

Gelezen: Verklaring Trots op Nederland

De voorgeschiedenis: De leugen regeert in Trots op Nederland. Daarop deed Sinke op zijn beurt nog aangifte tegen Rita Verdonk met de beschuldiging van fraude.

Nu de verklaring van Verdonk dat ze met de beschuldiging de waarheid geweld aandeed. Sinke reageert positief. Die verklaringen nemen we voor de zekerheid maar in zijn geheel over:

“Einde slepende kwestie met Ed Sinke
TrotsopNederland is een groeiende, ambitieuze organisatie waarin iedereen keihard werkt. Het is in het belang van deze mensen maar ook mijzelf dat er een eind wordt gemaakt aan de slepende kwestie met Ed Sinke. Daarom heb ik Ed uitgenodigd voor een gesprek.
Het was de eerste keer dat we elkaar spraken sinds juni 2008 en ik kijk terug op een open en constructief gesprek.

Ed en ik hebben in alle rust de oorzaak van onze problemen besproken. Met deze informatie heb ik de verschillende rapporten nog eens grondig bestudeerd en concludeer ik dat ik op basis van een verkeerde interpretatie van de informatie Ed Sinke ten onrechte heb beschuldigd. Ed en ik hebben de strijdbijl begraven.

Hierdoor kan ik me volledig richten op zaken die er echt toe doen en de verdere uitbouw van TrotsopNederland. En aan de kwestie met Ed Sinke zijn inmiddels teveel woorden besteed. Dit zijn dan ook de laatste woorden die ik er over spreek en ik zal niet ingaan op verzoeken tot een nadere toelichting.

Den Haag, 11 maart 2009
Rita Verdonk

De verklaring van Ed Sinke;

Ed Sinke stelt in een eerste reactie dat hij blij is met de verklaring van Rita Verdonk.
Hij gaat ervan uit dat zijn ten onrechte besmeurde blazoen nu weer is gezuiverd. Daar was het hem om te doen. Over het gesprek tussen hem en Rita, dat zij zonder derden voerden, wil hij niets inhoudelijks zeggen. Wel geeft hij aan dat er niet is onderhandeld over bepaalde kwesties. Ed Sinke weet ook niet wat Verdonk nu gaat doen maar hij is blij dat hij de kwestie nu ook kan afsluiten.

De aanklacht die hij zelf onlangs tegen Verdonk indiende wegens fraude en oplichting, zal hij intrekken.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen