Eric Kuijpers (15) 

SDN wint zaak van Kuijpers en Harff

Eerst schietenRechterlijke macht begint genoeg te krijgen van de juridische opstelling van het advocatenduo.

Gelezen: Gelezen: Vonnis rechtbank Rotterdam 5 maart 2009

In vervolg op de aankondiging van de rechtszaak van Kuijpers en Harff tegen Sociale Databank Nederland met de vordering van 1,7 miljoen euro aan dwangsommen:

SDN vorderde dat de tenuitvoerlegging van het kort geding vonnis van de Rechtbank Den Bosch van 11 juli 2008 wordt gestaakt totdat in hoger beroep een einduitspraak is gedaan of de bodemprocedure is afgerond. Dat is toegewezen.

SDN vorderde ook dat het beslag gelegd door Kuijpers en Harff op het woonhuis van de bejaarde SDN-bestuurder Wolbrink in Hengelo wordt opgeheven op straffe van een dwangsom. En dat Kuijpers en Harff wordt verboden enig ander beslag te leggen. Is niet toegewezen. “Gesteld noch gebleken is dat Wolbrink een bijzonder belang – bijvoorbeeld een op handen zijnde verkoop van het onroerend goed – heeft bij directe opheffing van het beslag.”

Harff en Kuijpers beweerden dat er 16 overtredingen van het vonnis van 11 juli 2008 waren, onder meer verspreiding van het gewraakte video-interview van SDN met Gerard Kucharek op Hetechtenieuws.com. Die publicaties moest SDN beí«indigen.

De rechtbank: “Kuijpers en Harff hebben in dat kader een achttiental ordners (naar SDN c.s. stelt 48.000 copieí«n ) overgelegd, welke elk een grote hoeveelheid stukken bevatten, voornamelijk bestaande uit uitdraaien van webpagina’s, waaruit de overtreding van de diverse ge-/verboden zou moeten blijken. Deze omstandigheid maakt dat…het onderhavige executiegeschil zich niet leent voor een behandeling in kort geding.”

De zaak wordt dus verwezen naar de gewone rechtbank. De rechter in Rotterdam neemt in ogenschouw dat de dwangsommen en vooral de absurde omvang ervan “uiterst nadelige en mogelijk onomkeerbare gevolgen voor SDN” heeft.

Het is onzeker volgens de rechter “dat de dwangsom vordering van Kuijpers en Harff (volledig) zal standhouden en niet uitgesloten kan worden geacht dat sprake is van misbruik van executiebevoegdheden.”

Kortom: de rechtbank vindt de 18 ordners bewijsvoering te veel van het goede. En voor het eerst wordt hardop uitgesproken dat er mogelijk misbruik van bevoegdheden plaatsvindt door Douglas Harff en Eric Kuijpers.

De zaak betekent winst voor advocaat raadsvrouw Marjolijn Vissers van MDMV Advocaten in Utrecht.

 • Reacties

 • Lolke | 13/04/09 om 20:50

  Hopelijk dat het winst oplevert
  Daar wacht ik nu 10 jaar op
  http://www.dedoorzetter.nl
  klik op link 76 zie VIDEO
  beloning 100.000 euro

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen