Andries Knevel ontdekte het overigens al in 2005: 

Bijbel is fictie

“Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set. Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar.”

Gelezen: Column Maarten Keulemans

In vervolg op God schiep de wereld en de bekentenis van Andries Knevel dat hij het scheppingsverhaal niet gelooft. Daar ontstond overigens nu heibel over bij zijn omroep EO. Maar al in 2005 uitte Knevel zijn ontkenning, in een interview met het Reformatorisch Dagblad.

Uit de column, met de links toegevoegd:

 • Tegen Ruimtevaart: In Genesis 1:6-8 staat dat het heelal niet een leegte is, maar een ”˜gewelf’, een plafond met lichtjes eraan. Ieder ruimteschip zou ertegen te pletter vliegen;
 • Tegen de zon als lichtbron: Het daglicht werd geschapen in Genesis 1:3-5, de zon pas dertien verzen later;
 • De wateromvang op aarde: Genesis 7:19 noemt een zondvloed die de hoogste bergen onder water zette. Zoveel water herbergt de aarde niet;
 • Volgorde: “In Genesis 26:1 bezoekt Izaí¤k de stad Gerar, die toen nog niet bestond. Daar ontmoet hij de Filistijnen, een volk dat zich eveneens pas veel later in het gebied vestigde.”
 • Tegen de sterfelijkheid: in Genesis 5 werd Adam 930, Seth 912, en Lamech begon op zijn 182ste nog een gezin.

Dit lijstje is nog indrukwekkender qua vruchtbaarheid. Dat is nog wat anders dan het vermeende pedoseksuele huwelijk van Mohammed:

  Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God. 2 Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en noemde hen mens toen zij werden geschapen.

  3 Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set. 4 Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 5 In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij.

  6 Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos. 7 Na de geboorte van Enos leefde Set nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 8 In totaal leefde hij 912 jaar. Daarna stierf hij.

  9 Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. 10 Na de geboorte van Kenan leefde Enos nog 815 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 11 In totaal leefde hij 905 jaar. Daarna stierf hij.

  12 Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. 13 Na de geboorte van Mahalalel leefde Kenan nog 840 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 14 In totaal leefde hij 910 jaar. Daarna stierf hij.

  15 Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered. 16 Na de geboorte van Jered leefde Mahalalel nog 830 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 17 In totaal leefde hij 895 jaar. Daarna stierf hij.

  18 Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. 19 Na de geboorte van Henoch leefde Jered nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 20 In totaal leefde hij 962 jaar. Daarna stierf hij.

  21 Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. 22 Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. 23 In totaal leefde hij 365 jaar. 24 Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam.

  25 Toen Metuselach 187 jaar was, verwekte hij Lamech. 26 Na de geboorte van Lamech leefde Metuselach nog 782 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 27 In totaal leefde hij 969 jaar. Daarna stierf hij.

  28 Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon 29 die hij Noach noemde. ”˜Deze zoon,’ zei hij, ”˜zal ons troost geven

  30 Na de geboorte van Noach leefde Lamech nog 595 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 31 In totaal leefde hij 777 jaar. Daarna stierf hij.

  32 Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.

Protestant verzet

En Jezuí¯t professor Eduard Kimman van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Vrije Universiteit in een interview met de Volkskrant:

Nu is er in die protestantse kringen een discussie gaande over de schepping. Die leken we toch al een eeuw geleden achter ons te hebben gelaten. Hoe komt dat?

“Luther en Calvijn hebben afstand genomen van het rooms-katholieke leergezag en dat vervangen door de Bijbel, Sola scriptura. Dat is een zo fundamentele verandering dat die kan uitlopen op een fundamentalistische benadering. Als theologen weten we dat de Bijbel een verzameling van losse teksten is, gemaakt in de eerste eeuw toen het christendom uitwaaierde. Het is een poreus geheel. De Bijbel is geen gesloten boek.”

Kunt u zich voorstellen dat een kwart van de Nederlanders en 60 procent van de EO-leden het scheppingsverhaal niettemin letterlijk nemen?

“Het is een verschrikkelijke stap terug. Die mensen zien de poí«zie van het eerste hoofdstuk van Genesis niet in. Als je roept Sola scriptura, moet je ook je best doen om die schrift te begrijpen.”

 • Reacties

 • myster | 15/05/14 om 13:17

  God bestaat niet.
  Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.
  Bidden is ozo kinderachtig.
  De dood is het absolute eindpunt van elk individueel leven.
  Als iets niet merkbaar en niet meetbaar is, bestaat het niet.
  Alle homeopaten zijn kwakzalvers.

 • WW | 03/10/14 om 18:08

  Ongelooflijk hoe agressief sommige mensen kunnen reageren. Ik ben christelijk opgevoed maar heb dat reeds jaren geleden losgelaten. Ik kan ontzettend veel argumenten noemen waaruit blijkt dat de bijbel bijvoorbeeld niet het woord van God is.(Dat zou een te lang verhaal worden, lees bijv. eens: Wie God verlaat heeft niets te vrezen van Maarten ’t Hart; Omvallende Dogma’s van Kitty van Lochem;Sceptici over de schrift van diverse schrijvers) Daaruit blijkt voor mij nog niet dat er geen God is, sterker nog, ik vind het meer dan aannemelijk dat die er wel is. Maar ondanks dit vind ik ook dat we elkaar respectvol moeten benaderen in discussieforums zoals dit. Ook de reactie van Pietje vind ik niet echt getuigen van respect. Wellicht zou Pietje dit als Christen beter moeten weten

 • P.B, | 07/12/14 om 19:40

  God =Liefde.
  Dus bestaat ie wel of niet?
  Ik zou zeggen,soms wel en soms niet.
  Hangt dus van onszelf af.

 • Bizzy | 07/01/15 om 09:08

  De bijbel is door mensen geschreven ze kunnen maken wat ze er van willen , er zit tuurlijk een deel waarheid in maar ook zoveel leugens , voor mij is het een blanke boek want nooit hoor je iets over aziaten negers enzo in de bijbel
  Ik geloof in god maar niet kn de bijbel
  Its a white mens book

 • xander | 14/02/16 om 15:44

  Op school kreeg ik te horen over de evolutie en de oerknal ook op tv,maar thuis kreeg ik te horen dat god de aarde schiep. Ik ben hier erg geïnteresseerd in. Heb veel gelezen hoe dit allemaal zit. Kwam uit dat de evolutietheorie een grote flop is en veel dingen niet kloppen. Oerknal en het geloof veel betrouwbaarder. Het heelal bestaat uit 3 dingen tijd,ruimte en materie. En de eerste zin van de bijbel.’in het begin(tijd) schiep god het heelal(ruimte) en aarde(materie). Er zijn sterrenstelsels gevonden die 300 miljoen jaar na de oerknal zijn gevormd dit is veel te kort om een stelsel te vormen. Ook draaien stelsel en planeten andersom dan de aarde. Dit zou niet kunnen als het met een knal begon. Wetenschappers weten niet hoe dit zit.

  De evolutietheorie is een grote flop. Ondanks dat dit op school word geleerd nemen veel mensen dit aan dat het klopt. Ik ook, maar toen ik mij er erg in ging verdiepen kwam ik tot de conclusie dat het onmogelijk is.
  Darwin wat hij heeft ontdekt is de hele wereld over gegaan en als bewijs voor de evolutie. Maar is het waar wat hij heeft ontdekt? Ja hij heeft de micro-evolutie ontdekt. Dit is aanpassen binnen het soort. Hij ontdekte dat volgels een andere snavel kregen waardoor ze beter konden overleven. Maar het is nog steeds een vogel. Hoe lang dit ook door gaat het blijft een volgen. Macro-evolutie is veranderen naar een anders soort. Hier zijn nooit bewijzen voor gevonden. Want een anders soort moet weer anders leven en daardoor andere genen hebben. Wetenschappen kunnen niet verklaren hoe nieuwe genen kunnen onstaan. Ook zit een lichaam zo goed in elkaar dat een mens nooit na kan bouwen of helemaal snappen. Hoe verder je een dier bekijkt kom je er uit dat het een ontwerp moet zijn geweest (schepper).
  Ook leven kan niet uit een levenloze materie onstaan. Er is van alles geprobeerd in het lab om het na te maken maar is nooit gelukt. Een iemand maakt met processen een aminozuren aan. Dit is een onderdeel van een cel (leven) maar klopte dit wel? De media pakt dit op als bewijs voor leven. Maar wat bleek die wetenschapper zei later dat wat hij deed met die proef onmogelijk was en nooit zo gebeurt kon zijn. Maar dit ging de media niet echt de wereld in brengen. Wat hij niet deed is zuurstof bij de processen gebruiken. Als hij dat wel deed ging de aminozuren kapot. En de evolutie zegt dat bij begin van leven zuurstof aanwezig is. Een aminozuren moet linkszijn om leven te creëren. Maar wat hij maakte was rechts. En dus onmogelijk om leven te maken.

  Je moet de bijbel niet als wetenschappelijk boek zien maar als een boek hoe de mens werkt en zich moet gedragen. Wel kan de wetenschap samen met de bijbel werken.dan komen heel veel dingen overeen samen.

  2 dingen om over na te denken.
  De bevolking groeit nu met een 0.5 %
  De zondvloed ongeveer 4000 jaar geleden bleven 8 mensen over. Als je dan de 0.5% aanhoud tot nu kom je uit op ongeveer 8 miljard mensen. Klopt overeen met vandaag de dag.
  Als de evolutie aan houd met miljoenen jaren geleden en doe met gemak een groei procent van 0.1(extreem laag). Dit reken je uit tot vandaag de dag. Dan kom je uit op een 1 met 25 nullen er achter. Waar zijn al die mensen?

  De zon word per eeuw 0.1%warmer. Als je terug rekent tot wanneer de landieren kwamen miljoenen jaren geleden. Das was de zon minder vel en op de aarde is het dan altijd -3. Hoe kan dan het leven overleven als de grond bevroren is??

 • Canner | 18/02/18 om 17:49

  Door de arrogantie van de mens is god verzonnen.
  De mens vindt zichzelf zo geweldig dat hij het zich niet kan voorstellen dat alles voorbij is wanneer je dood gaat.
  Dus verzint hij een godje, met een bijbehorend eeuwig leven en een hemel. Een van de weinige dingen in de bijbel die wel kloppen is de zin “stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”
  Kortom, als je dood gaat word je compost en meer niet.
  Een voordeel voor alle “goed”gelovigen, je zult het nooit echt weten, want voordat je kunt beseffen dat er na de dood NIETS is, gaat gewoon het licht uit.

 • jj.groot34@kpnmail.nl | 19/01/19 om 09:01

  Canner ieder mens heeft een ziel of geest kan je het noemen en die verlaat je lichaam meteen als je dood bent!Daar is ook bewijs voor een lichaam is na de dood een heel klein beetje lichter doordat de geest het lichaam heeft verlaten!En voor het eeuwige leven gaat het dus om onze zielen en als men Jezus als verlosser van de zonden aanneemt zal de ziel behouden zijn als men dit dus in het aardse leven doet!Er zijn mensen met bijna dood ervaringen waarvan hun geest al verder uit het lichaam is geweest en dat is ook zeeeeer zeker een bewijs van de geest die in ons lichaam is en bij dood en soms bijna dood ervaringen eruit gaat!!Ja dat wil men denk ook wel wetenschappelijk verklaren dat het met hersendood ofzo heeft te maken maar dat geloof ik niet evenals de evolutie theorie niet!!Ze kunnen zogenaamd aan bepaalde aardlagen zien hoe oud iets is een domme theorie lijkt me ik denk dan stond er een bordje bij dit fossiel is zoveel miljoen jaar oud!

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen