Andries Knevel ontdekte het overigens al in 2005: 

Bijbel is fictie

“Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set. Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar.”

Gelezen: Column Maarten Keulemans

In vervolg op God schiep de wereld en de bekentenis van Andries Knevel dat hij het scheppingsverhaal niet gelooft. Daar ontstond overigens nu heibel over bij zijn omroep EO. Maar al in 2005 uitte Knevel zijn ontkenning, in een interview met het Reformatorisch Dagblad.

Uit de column, met de links toegevoegd:

 • Tegen Ruimtevaart: In Genesis 1:6-8 staat dat het heelal niet een leegte is, maar een ”˜gewelf’, een plafond met lichtjes eraan. Ieder ruimteschip zou ertegen te pletter vliegen;
 • Tegen de zon als lichtbron: Het daglicht werd geschapen in Genesis 1:3-5, de zon pas dertien verzen later;
 • De wateromvang op aarde: Genesis 7:19 noemt een zondvloed die de hoogste bergen onder water zette. Zoveel water herbergt de aarde niet;
 • Volgorde: “In Genesis 26:1 bezoekt Izaí¤k de stad Gerar, die toen nog niet bestond. Daar ontmoet hij de Filistijnen, een volk dat zich eveneens pas veel later in het gebied vestigde.”
 • Tegen de sterfelijkheid: in Genesis 5 werd Adam 930, Seth 912, en Lamech begon op zijn 182ste nog een gezin.

Dit lijstje is nog indrukwekkender qua vruchtbaarheid. Dat is nog wat anders dan het vermeende pedoseksuele huwelijk van Mohammed:

  Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God. 2 Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en noemde hen mens toen zij werden geschapen.

  3 Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set. 4 Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 5 In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij.

  6 Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos. 7 Na de geboorte van Enos leefde Set nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 8 In totaal leefde hij 912 jaar. Daarna stierf hij.

  9 Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. 10 Na de geboorte van Kenan leefde Enos nog 815 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 11 In totaal leefde hij 905 jaar. Daarna stierf hij.

  12 Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. 13 Na de geboorte van Mahalalel leefde Kenan nog 840 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 14 In totaal leefde hij 910 jaar. Daarna stierf hij.

  15 Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered. 16 Na de geboorte van Jered leefde Mahalalel nog 830 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 17 In totaal leefde hij 895 jaar. Daarna stierf hij.

  18 Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. 19 Na de geboorte van Henoch leefde Jered nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 20 In totaal leefde hij 962 jaar. Daarna stierf hij.

  21 Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. 22 Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. 23 In totaal leefde hij 365 jaar. 24 Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam.

  25 Toen Metuselach 187 jaar was, verwekte hij Lamech. 26 Na de geboorte van Lamech leefde Metuselach nog 782 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 27 In totaal leefde hij 969 jaar. Daarna stierf hij.

  28 Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon 29 die hij Noach noemde. ”˜Deze zoon,’ zei hij, ”˜zal ons troost geven

  30 Na de geboorte van Noach leefde Lamech nog 595 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 31 In totaal leefde hij 777 jaar. Daarna stierf hij.

  32 Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.

Protestant verzet

En Jezuí¯t professor Eduard Kimman van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Vrije Universiteit in een interview met de Volkskrant:

Nu is er in die protestantse kringen een discussie gaande over de schepping. Die leken we toch al een eeuw geleden achter ons te hebben gelaten. Hoe komt dat?

“Luther en Calvijn hebben afstand genomen van het rooms-katholieke leergezag en dat vervangen door de Bijbel, Sola scriptura. Dat is een zo fundamentele verandering dat die kan uitlopen op een fundamentalistische benadering. Als theologen weten we dat de Bijbel een verzameling van losse teksten is, gemaakt in de eerste eeuw toen het christendom uitwaaierde. Het is een poreus geheel. De Bijbel is geen gesloten boek.”

Kunt u zich voorstellen dat een kwart van de Nederlanders en 60 procent van de EO-leden het scheppingsverhaal niettemin letterlijk nemen?

“Het is een verschrikkelijke stap terug. Die mensen zien de poí«zie van het eerste hoofdstuk van Genesis niet in. Als je roept Sola scriptura, moet je ook je best doen om die schrift te begrijpen.”

 • Reacties

 • Peter | 15/04/09 om 22:44

  Ik vind het te ver gaan dat de Bijbel maar ficitie zou zijn. Er zijn namelijk ook heel wat argumenten die aantonen dat wat in dit boek is beschreven ook in de wetenschap van nu doorklinkt. Wie de volgorde van Genesis leest zal opmerken dat het leven eerst in de Oceanen ontstond (door Schepping). Dit klopt met de hedendaagse wetenschappelijke theorieí«n, dat het leven inderdaad in de Oceanen moet zijn ontstaan. Ook de volgorde waarin de planten, dieren en de mens worden beschreven klopt met de volgorde in de aardlagen die de Archeologie beschrijft. Zo kwamen eerst de planten, de dieren, de zoogdieren en op het laatst de mens. Volgens de laatste wetenschappelijke theorieí«n klopt deze volgorde ook. Wat ook opvallend is: in een bepaalde passage wordt er in Genesis gemeld dat er nog geen gras op Aarde was. Dit klopt ook wetenschappelijk gezien. In de tijd van de dinosaurií«rs was er inderdaad nog geen gras op Aarde. En zo kunnen we heel wat opmerkelijke parallellen vinden die in de huidige wetenschap gedoceerd worden. En dit is niet het enige wat opvallend is aan deze informatie. De vraag is namelijk: hoe wist de schrijver dat deze zaken WEL klopte? Archeologie en andere wetenschappelijke richtingen bestonden in die tijd namelijk niet.

 • Bart | 23/10/09 om 15:25

  Moet ik, in deze tijd en met onze kennis nu, u vertellen dat dat er een “God” gestaat die ik vb. Jefke noem.
  En ik vertel je dat Jefke in de hemel is en je gebeden aanhoordt wanneer je deze in je bedje opzegt.
  Ik denk dat je nogal zal lachen!!
  Het is dankzij de Archeologie dat we beter weten…
  en dankzij de goedgelovigheid en de kracht van het woord dat deze godsdienst alsnog bestaat.
  Als ik morgen een ‘kerk’ open doe om samen te bidden voor ‘Jefke’ ben ik een sekteleider en strafbaar.
  Wanneer ik Jefke God noem ben ik dat niet.

 • william | 11/11/09 om 14:56

  Het is prima dat mensen geloven, moeten ze lekker blijven doen, maar dan wel thuis of met andere gelovige. Gelovigen zijn er altijd maar op uit om zieltjes te winnen, dit doen ze al eeuwen en ze zullen het ook altijd blijven doen, ook al weten ze zelf best wel dat de bijbel fictie is.

  De bijbel zorgt niet voor vrede maar eerder voor oorlog en ook dat is al bewezen, gelovigen houden nu eenmaal alleen van andere gelovigen van het zelfde geloof en de rest moet worden bekeert of als dat niet gaat liever dood.

  Dus luister lekker naar de paus met al zijn wijze raad, bijvoorbeeld dat ze in afrika geen condooms moeten gebruiken (wat gewoon oproepen tot genocide is) hou pedofiele gelovigen lekker een handje boven het hoofd, laat dat meisje van 15 geen abortus plegen en maak geen lawaai op zondag !

  Dan doe ik verder gewoon ongelovig normaal :)

 • P.J.T. Derks | 02/12/09 om 02:39

  Redenen om de bijbel serieus te nemen:
  Er zijn bijvoorbeeld tientallen voorspellingen over het leven van Jezus en die zijn tot in detail uitgekomen. Zo schreef de profeet Micha rond 700 voor Christus waar Jezus 700 jaar later geboren zou worden (Micha 5: 2 – Mattheus 2: 1). En in Psalm 22 beschrijft David 1000 jaar voordat Jezus sterft, de manier waarop Hij zal komen te overlijden (Johannes 20: 27).
  De bijbel moét dus door God – Zélf zijn geí¯nspireerd, want allen HIJ kan op die manier in de toekomst kijken.

 • P.J.T. Derks | 02/12/09 om 02:41

  Aan het bestaan van Jezus kan bovendien niet getwijfeld worden, Romeinse en Joodse geschiedschrijvers ( Tacitus en anderen ), bevestigen dit, zonder daar zelf belang bij te hebben.

 • Kruimeldief | 14/03/10 om 19:01

  @P.J.T. Derks | 02/12/09 om 02:39
  Wel eens gehoord van ‘self fulfiling prophecies’?

  “In boek X staat dat boek X klopt, dus klopt boek X” is natuurlijk een volslagen onzinnige bewering. Maar verdomd, zeg “een onzichtbare tovenaar uit het jaar 0 de auteur is van boek X omdat in boek X staat dat dat zo is en boek X is waar omdat dat ook staat in boek X, dus klopt boek X” en je hebt hele volksstammen volwassen mensen die in katzwijm vallen.

  Die bijbel van je is een Joodse religie. Gaat alleen over Joden. Als jij geen Jood bent kun je het helemaal shaken. Heb je die bijbel van je wel eens goed gelezen, of ben je zo’n figuur die de krenten uit de pap pikt en de rest gewoon laat voor wat het is? Het nieuwe testament is geschreven NA het overlijden van die schizofrene meneer J.C., als ie al bestaan heeft, en er zijn vele eeuwen van verzinsels en schrappen van passages overheen gegaan. De hele bijbel: allemaal interpretaties van oude overleveringen en anekdotes waar slechts één ding centraal staat: de Joodse identiteit en een Joodse god. Ook die Jezus van jullie. Joods en voor Joden. Ging korte metten maken met Romeinse overheersing, maar had niet zo’n succes. De fantastische verhaaltjes rondom zijn persoon met bijv. tovertrucjes werden later verzonnen. Heel normaal, ook Julius Caesar werd toverkracht en goddelijke gaven toegedicht.

  Laten al de verhalen in het Oude Testament verbasteringen zijn van Egyptische overleveringen rondom farao Anekhotep die de eerste monotheistische religie in het leven riep, zichzelf zoon van de enige god noemde, de zon, terwijl ie in ballingschap in de woestijn leefde en terugkeerde als een redder om zijn volk te bevrijden. De verhalen zijn één op één terug te vinden. Als je tenminste de moeite neemt je te verdiepen en niet als een kip zonder kop de godganze dag mantra’s zit te herhalen over een onzichtbare tovenaar en boek X.

  Sjesis kristus, voor hetzelfde geld had je Wodan als grote redder gezien. Of Zeus. Of hare krishna. Of de Grote Eland. Of een of andere bandiet uit Mekka die op eigen houtje verhaaltjes van anderen jatte. Afhankelijk van welke kolder je er met de paplepel ingegoten/ingeslagen had gekregen. Vroeger ook in Sinterklaas geloofd en daarom wel eens extra braaf geweest? Exact hetzelfde principe. Religie is een machtsinstrument. Mensen die zelf nadenken waren lange tijd veel te gevaarlijk. Niet voor niets dat die kutkerkjes in de VS er nog steeds mee schermen. Die willen aanzien en geld. Wat is nu makkelijker dan een kudde makke schapen. Meh.

 • gilles | 26/03/10 om 17:17

  De christen is niet meer dan een jood van een vrijere confessie. Paulus was de grootste van alle wraak apostelen.
  Wat volgt hieruit? Dat je er goed aan doet handschoenen aan te trekken als je het nieuwe testament leest.De nabijheid van zoveel onzindelijkheid maakt dit vrijwel onvermijdelijk.De menselijkheid staat hier nog voor haar eerste begin-de instincten van zindelijkheid ontbreken.Geen enkele moed.
  Het is een en al lafheid ,een en al struisvogelpolitiek en zelfbedrog.Elk woord van een eerste christen is een leugen,elke handeling die hij verricht is instinctief vals al zijn waarden,al zijn doelstellingen zijn schadelijk ,maar wie hij haat ,wat hij haat is waardevol .Er is slechts een figuur in het nieuwe testament die mijn achting verdient Pilatus,De Romeinse stadhouder van Jeruzalem .Een joden zaakje serieus nemen daar trapt hij niet in.Een jood meer of minder wat doet dat ertoe? De voorname hoon van een Romein, ten overstaan van wie schaamteloos misbruik maakt van het woord waarheid.
  Wat is waarheid!

 • Wim Jansma | 30/03/10 om 18:11

  gilles | 26/03/10 om 17:17
  Wat is waarheid!

  Gilles, daar zeg je wat. Ik heb inmiddels geleerd dat er veel waarheden zijn, mijn waarheid, jouw waarheid, de waarheid van jouw buurman, die van de paus, die van Obama, de waarheid van prins Bernhard, die van Maria Callas, van Guusje ter Horst, en ga zo maar door. Een paar miljard waarheden, alleen al hier op aarde.

 • Pietje | 01/06/10 om 16:30

  Je hoeft van een ongelovige niets anders te verwachten dan zijn ongelovige uitspraken.

  Als je zo graag het Woord van God wilt ontkennen en de gunsten wilt ontkennen, ga je gang; er is nog zat plek in de Hel voor arrogante, ondankbare mensen…

 • Ruben | 19/08/10 om 18:10

  Hoe weet je dat Pietje? Ben je er toevallig langs gekomen op weg naar huis?

 • Gilles | 20/08/10 om 20:11

  De apostel Paulus als eerlijk beschouwen wanneer hij een hallucinatie gebruikt om een bewijs te fabrieken dat de verlosser nog leeft.
  Paulus wilde het doel en dus wilde hij ook de middelen.
  Ook al geloofde hij het zelf niet,de idioten die hij zijn leer opdrong,geloofden het.
  Waar hij behoefte aan had was macht:met Paulus deed andermaal de priester een greep naar de macht-hij kon begrippen,leren en symbolen slechts gebruiken in zoverre je er massa’s mee kon tiranniseren en kudde vormen.
  Wat was het enige dat Mohammed later aan het christendom ontleende? Paulus uitvinding ,zijn middel tot priesterlijke tirannie tot kudde vorming:het geloof in onsterfelijkheid-dit wil zeggen de leer van het oordeel…

 • timo | 29/11/10 om 10:45

  lees de bijbel van voor naar achter,en geef dan eens een mening.
  jullie zullen versteld staan hoeveel voorspellingen die in de bijbel staan tegenwoordig uit komen.
  1 bijbelse voorspelling zal ik jullie geven heidenen.
  dik 2000 jaar geleden werd er gezegd dat er een tijd komt waar mensen niet meer met geld betalen en dat je niet meer kunt kopen of verkopen zonder een merk op je voorhoofd of rechter hand.
  het zal niet lang meer duren of dit gaat werkelijk gebeuren.
  tijd geleden heeft een partyclub in rotterdam bij een klant een chip geinplanteerd die dus doormiddel van die chip zijn dingen betaald.
  binnen nu en een paar jaar zal iedereen dit hebben.
  en het zal mij niets verwonderen dat dit of op het voorhoofd of op de rechterhand zal geplaats worden.
  heidenen wees niet zo dom,
  israel is het land waar het de laatste tijd om draait in de wereld.dit werd al voorspeld in de bijbel.
  israel zal nooit vernietigd woorden onthoud deze woorden.
  lees de bijbel en bid of je het mag begrijpen.
  wie het bewust niet wilt geloven zal echt branden in de hel.als je dit gelezen hebt kun je dus niet meer zeggen na je dood dat je het niet wist.
  voor degene die zichzelf godver noemt.
  wees niet bang GOD zal jou zeker verdommen.
  maar hij wil jou ook vergeven dus de keuze ligt bij jou.

 • Gilles | 06/12/10 om 22:33

  Mensen die hun dagelijks leven te leeg en eentonig vinden, worden al vroeg religieus dit is begrijpelijk en vergeeflijk,zij hebben alleen niet het recht,godsdienstigheid te eisen van degenen voor wie het dagelijks leven niet leeg en eentonig voorbij gaat.

 • Darm | 15/08/11 om 13:12

  Dames/heren, houd toch eens op met deze discussie zover het die kwalificatie als zou verdienen. Het is zo eenvoudig, de dommen geloven in een god, de intelligentie weet beter. Punt uit, beide stromingen zijn niet uit te roeien en heeft tot veel bloedvergieten geleid en doet dat nog steeds. Dommen kunnen ook niet anders, hun gelijk kunnen ze verbaal niet halen, dus de knuppel er overheen. De rest is bullshit en retoriek om die dommen voor zich te winnen en uit te buiten. Godsdienst is iets voor achter de voordeur en daar moet het blijven. Geloof in je tuinkabouters, aliens enzovoort, maar val een ander er niet mee lastig.

  Steven Weinberg; “Religie is een belediging voor de menselijke waardigheid. Met of zonder geloof zijn er goede mensen die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen, maar goede mensen slechte dingen laten doen, daar heb je religie voor nodig.”

  Uit de “The New York Times 1999″. Twee jaar voordat heel erg domme mensen gedrogeerd door religie het WTC invlogen. En dan voor de nabestaanden een kerkdienst organiseren, welke god ook alweer? Evenals in Noorwegen overigens. Een kerkdienst voor nabestaanden van kinderen die door een idioot met heilig geloof in een god een kerkdienst houden. Hoe ziek is dat eigenlijk wel niet?

  Domme geesten, laat je toch niet knechten door goden, dan wel de mensen die beweren ze te kennen om slechts van je onwetendheid en onzekerheid te kunnen profiteren en je uit te buiten. Hoe rijk is het Vaticaan ook alweer?,

  Tenslotte dan nog even, Stephen Hawking, bepaald niet het domste jongetje van de klas; “Ik denk dat het belangrijk is dat wetenschappers hun bevindingen uitleggen, juist in de kosmologie. Dit beantwoordt nu veel vragen die voorheen aan de religie werden gesteld.”

 • albert | 02/09/11 om 13:37

  hallo
  ben jaren lang dominee geweest ben nu met pensioen.
  heb nooit gelooft in de bijbel. mijn vader was ook dominee.
  heeft bij zijn overlijden mij vertelt dat hij altijd heeft geweten dat de bijbel niet klopt . maar hij kon niet anders,dan meegaan met de bijbel en de leugens die daar in staan . was anders zijn broodwinning en zijn status kwijt geraakt. was bij mij ook zo.
  de bijbel is geschreven uit een vorm van macht de het christendom wou hebben over het gewone volk.. om geld of bezit van de dom gehouden bevolking in handen te krijgen. vroeger kan men nog lezen of schrijven. .nu is de tijd anders. wij hebben internet .dus nu kan iedereen alles op zoeken wat de waarheid is achter het geloof. mensen lees en zoek uit wat de echte waarheid is .en ga niet uit van wat de christelijke kerk u verteld . ze vertellen u leugens en onwaarheden. ga zelf op zoek. en u zult ontdekken wat de echte waarheid achter de bijbel is.

  Iedereen met een paar hersencellen meer . zal ook de echte waarheid ontdekken.
  Dus hoe u zelf niet voor de gek.

  ALBERT

 • dominee | 02/09/11 om 13:55

  beste Albert

  Ik begrijp wat jij bedoelt
  Ben zelf ook dominee.

  ben leden van onze gemeente kwijt geraakt omdat ik uitspraken deed die volgens kerkgangers niet klopten met de bijbel…
  moest op het matje komen bij de kerk raad.
  kreeg te horen dat mijn opvattingen en uitspraken . de kerkgemeenschap geld kost.

  Ben het helemaal met je u eens dat het christendom. draait om macht en geld. En de gelovige dom te houden.

  Het gros van de gelovigen zoekt steun bij de kerk. Uit hun eigen onzekerheid en angst omdat ze de dingen vaak niet begrijpen. En kijken tegen en dominee of priester op ..

  Zoek,, en u zult vinden. (is een van de mooiste teksten uit de bijbel, die wel klopt!)

 • Roel | 08/10/11 om 20:00

  Ik denk zelf als agnost dat de Bijbel wel een symbolische waarheid bevat, maar ik vraag mij bij gelovigen zoals Timo en Pietje af waarom ze die boodschap van naastenliefde niet navolgen. Jezus Christus leerde ons dat wij elkaar lief moeten hebben, zelfs onze vijanden. Iedereen die kan nadenken en verstand heeft, ziet de diepe waarheid en wijsheid van deze uitspraak in, als iedereen hier zich namelijk aan zou houden, zou je de ideale samenleving krijgen, maar het is helaas een utopie. Het naar de hel verwensen van ongelovigen is wreed en gaat tegen de boodschap van naastenliefde in naar mijn mening, we moeten tenslotte onze vijanden lief hebben, het is dan beter om ongelovigen te wijzen op het kwetsen en te vragen wat ze ermee denken op te schieten. Ik geef als advies om te doen wat ik ook doe als niet-gelovige: Volg de boodschap van Jezus Christus na, help andere mensen, heb je vijanden lief, ook al doen ze nog zo onaardig tegen je en jaag mensen geen angst aan, geloof moet komen vanuit persoonlijke geluksbeleving in dat geloof en niet vanuit angst. Er zijn mensen die ontzettend gelukkig zijn door hun geloof, dat is alleen maar mooi, maar er zijn ook mensen die er ontzettend ongelukkig door worden gemaakt, mede door de kerk, daar moet iets aan gedaan worden.

  Ik denk zelf dat God en Satan abstracte symbolische begrippen zijn. God staat voor hulp en respect, zorg voor medemensen en voor het goed met elkaar omgaan. Satan staat voor individualisme, jezelf voorop stellen, anderen laten zakken als je er zelf beter van wordt. Veel kerken kiezen de kant van Satan, dit is ook de reden dat ik denk dat geloof geloof moet zijn, en geen religie. Ik denk dat als Christenen de Bijbel zouden navolgen zonder kerk, of desnoods als eerst stap met een kerk onder toezicht (zodat foute immorele zaken niet goedgepraat kunnen worden), dat er opeens een hoop problemen verholpen zouden worden.

 • Roland | 05/03/12 om 17:35

  Hoe christenen op kritiek reageren verbaasd me nog steeds. Nem is eigelijk nog net zo onverdraagzaam als in de middeleeuwen. Ik ben buitenkerkelijk opgevoed, maar heb altijd al een grote belangstelling gehad voor religies. Tijdens mijn onderzoeken (van het christendom) heb ik enkele feiten ontdekt die de kerk liever geheim houdt.
  Bijvoorbeeld: De oudste Maria verering die we kennen stamt uit Zuid Frankrijk en heeft te maken met het feit dat Maria Magdalena daar naar toe kwam. De oudste Maria beeldjes komen dan ook uit Zuid Frankrijk en stellen Maria Magdalena voor, met het kindje ván Jezus. Eeuwen later heeft de kerk Maria, de moeder van Jezus, van stal gehaald. En van de Magdalena heeft de kerk een hoer gemaakt.
  Helaas zijn de waarheid, de bijbel en de kerk, drie dingen die niet samengaan.

 • jw | 06/04/12 om 13:18

  Je moet ten eerste weten dat de mens zonder God niks IS.Jij kan het ware leven NIET begrijpen zonder God.jij kan ook de bijbel niet begrijpen zonder God omdat de mens daar te BEPERKT voor is.
  Het is de hoogmoed van de mens die dat niet wilt weten en dat zie ik ook zo weer terug aan deze reacties.God is God en niet de mens,en God gaat zich echt niet laten zien als jij met een arrogante houding komt van,ja waar ben je dan.God kijkt naar de houding van het hart als jij echt antwoorden wilt waarom je hier bent en wat je moet doen dan zul je ook altijd wel bij God en Jezus uitkomen,want WIE ZOEKT ZAL VINDEN.Maar zolang de wetenschap de god is(en het klinkt mooi de wetenschap maar eigenlijk is het gewoon ongeloof) zul jij de echte God nooit zien en nooit zijn liefde kracht en rust ervaren en zal jij nooit de persoon worden die jij eigenlijk hoort te zijn,en dat is behoorlijk triest.

 • Wilma Boers | 09/05/12 om 10:12

  Enkele feiten:

  1. Wij beschikken niet over de originele teksten van wat we nu de Bijbel noemen. We beschikken ook niet over de kopieën. We beschikken over kopieën van kopieën van kopieën, etc., waarbij aantoonbaar zoveel fouten zijn gemaakt dat het aantal fouten in het Nieuwe Testament al groter is dan het aantal woorden in datzelfde Nieuwe Testament. We weten simpelweg van een aantal woorden absoluut niet zeker wat in het origineel gestaan heeft.
  2. We weten van een hele reeks brieven en teksten uit de ontstaanstijd van het Nieuwe Testament dat ze bestaan, en dat ze deels zelfs ouder (en dus “dichter bij Jezus” staan) zijn dan enkele NT-teksten, die toch niet in de Bijbel zijn opgenomen.
  3. We weten met volstrekte zekerheid dat er brieven van Paulus moeten bestaan, maar ook nogal wat geschriften waarop Lucas zich baseerde toen hij zijn evangelie schreef, die verloren zijn gegaan.
  4. Het Nieuwe Testament bevat een enorme hoeveelheid fouten en inconsistenties, onjuiste verwijzingen naar het Oude Testament, etc.

  ALS je jezelf wil wijsmaken dat de Bijbel het onfeilbare, woordelijk door God gedicteerde woord is, zal je met de meest bizarre gedachtenconstructies moeten aankomen zetten, die uitsluitend acceptabel zijn voor wie al op voorhand gelooft dat de Bijbel het onfeilbare, woordelijk door God gedicteerde woord is.

  Sterker, zelfs als je de eis van het “woordelijk door God gedicteerd” los laat, is het onmogelijk om het christelijk geloof af te leiden uit de Bijbel. De Bijbel is een verzameling van menselijke teksten, vol fouten en inconsistenties, onderling tegenstrijdig, overduidelijk vanuit verschillende theologische visies geschreven, veelal absoluut niet historisch, en, nogmaals, NIET in originele staat beschikbaar.
  Je zal, als mensen de moeite willen nemen, hier de meest fantastische verhalen te horen krijgen, en tenzij je weinig kritisch bent, zal niet één ervan je overtuigen.

  Nu je ook nog eens laat zien dat je het katholieke geloof niet begrijpt, zal het helemaal lastig worden, want inderdaad, de Bijbel is de neerslag van de katholieke interpretatie van het Oude Testament, met name de Septuagint.

  Ik zal me in de discussie verder niet mengen. Als je feiten zoekt, zit je hier vermoedelijk fout, maar wie weet hoor je nog iets boeiends. Voor allerlei misvattingen en feitelijke onwaarheden, die hier met veel vuur en geloof als waarheid worden verkondigt, zit je hier prima.

  Oh ja, en hou er rekening mee dat mensen nogal lomp, beledigend en agressief worden als je aan “hun bijbel” komt. Inderdaad “hun bijbel” en niet “Gods bijbel”, want zoals gezegd, die laatste is al eeuwen niet meer beschikbaar.

 • Martin | 18/06/12 om 21:57

  Het is ergens wel grappig dat feiten die aangehaald worden door mensen waaruit zou blijken dat de Bijbel niet klopt (fouten in de Bijbel) eigenlijk allemaal weerlegbaar zijn.

  Ik vind het altijd wel opmerkelijk dat de Bijbel altijd aangevallen word, en het feit dat mensen klakkeloos iets aannemen. Wat schijnbaar altijd vergeten word is de hele beleving van het geloof buiten de Bijbel om. Als de Bijbel een leugen zou zijn, en God niet echt zou bestaan, waarom is het dan zo dat er miljoenen Christenen over de hele wereld onafhankelijk van elkaar eenzijdig denken betreffende God en de Bijbel? En wat misschien wel belangrijker is. Dat al deze miljoenen Christenen dezelfde ervaringen delen? Als God niet zou bestaan, waarom worden mijn (en van vele anderen) gebeden dan verhoord? Waarom gebeuren er dan (nog steeds) wonderen in het leven van gelovigen? Een God die niet bestaat zou niet tot zulke dingen in staat zijn, lijkt me.

  Ik weet wel dat hier weer allemaal tegenwerpingen op zullen komen, theorieën waarom dat zo is zoals mijn eigen belevingswereld en dat soort dingen. Dat is prima. Weet wel dat ik geen volger van Jezus zal zijn als ik niet daadwerkelijk een innige relatie met Hem zou hebben. Een relatie die mij overtuigd van de waarheid.

  Niemand dwingt jou (jij die dit leest) trouwens iets op. Gelukkig zijn we vrij een keuze te maken voor onszelf, iets wat ook weer van Zijn liefde getuigd. Maar het Christendom is toch iets wat jullie wel bezig houdt (gezien alle reacties hier, en alle discussies die er altijd zijn). Als de bijbel een leugen is, en God niet echt bestaat, waarom dan je tijd ermee voldoen? Beantwoord voor jezelf eens de vraag waarom het je zo bezig houdt.

 • Monique | 01/09/12 om 09:31

  https://www.youtube.com/watch?v=TP8fOqI55Fs&feature=youtube_gdata_player

  Heel mooi programma over het ontstaan van de bijbel….heel onthullend! Zo benieuwd hoe bijbel gelovers dit verhaal in dit programma weer onderuit halen…

 • Jeroen | 04/03/13 om 23:12

  Jongens. Deze onwaarheden zijn niet bewezen als onwaarheden. De Bijbelse wetenschappen staan tot op de dag van vandaag nog als een huis. Ik daag iedereen uit met bewijs enig bewijs te komen tegen de waarheid van de Bijbel.

  Hieronder de punten die volgens dit artikel onwaar zouden zijn. Ik zal ff kort uitleggen waarom ze niet onwaar zijn: Enjoy. (Voor wie duidelijkere uitleg wil: Vraag maar raak. Er valt nog zoveel meer over te vertellen)ngens. De Bijbelse wetenschappen staan tot op de dag van vandaag nog als een huis. Ik daag iedereen uit met bewijs enig bewijs te komen tegen de waarheid van de Bijbel.

  Tegen Ruimtevaart: In Genesis 1:6-8 staat dat het heelal niet een leegte is, maar een ”˜gewelf’, een plafond met lichtjes eraan. Ieder ruimteschip zou ertegen te pletter vliegen;

  Leuk geprobeerd: In de bijbel staat ook dat God de hemelen uitstrekte.. Wat een mooie verklaring kan zijn voor de ontelbare lichtjaren van de sterren. Roodverschuivingen kan je als een wetenschappelijke ondersteuning zien van deze verklaring.
  Maar kortom, het \’plafond\’ is dus volgens de bijbel door God uitgestrekt.

  Tegen de zon als lichtbron: Het daglicht werd geschapen in Genesis 1:3-5, de zon pas dertien verzen later;

  Volgens de Bijbel schiep God eerst de aarde en daarna het heelal. Ach ja… Probeer maar eens te bewijzen dat het omgekeerd is…

  De wateromvang op aarde: Genesis 7:19 noemt een zondvloed die de hoogste bergen onder water zette. Zoveel water herbergt de aarde niet;

  Als je de aarde precies even vlak maakt, dan staat al het land onder water. Maar dat is als je het aardoppervlak gelijkmatig vlak maakt. Maar wie zegt dat de hoogste bergen trouwens zo hoog waren voor de zondvloed.. Maar valt dit te bewijzen? Nee. Maar valt er tegenbewijs voor te vinden? Niet? Helaas..
  Overigens zijn hier hele mooie theorieen over. Ga maar is naar de youtube videos van Kent Hovind kijken.

  Volgorde: “In Genesis 26:1 bezoekt Izaí¤k de stad Gerar, die toen nog niet bestond. Daar ontmoet hij de Filistijnen, een volk dat zich eveneens pas veel later in het gebied vestigde.”

  Grappig. Gerar wordt al genoemd in genesis 10,19 :)
  Ik ben benieuwd naar de bewijzen voor het nog niet bestaan van een stad in een periode waarvan men niet eens precies weet in welke tijd het zich precies afspeelde.

  Tegen de sterfelijkheid: in Genesis 5 werd Adam 930, Seth 912, en Lamech begon op zijn 182ste nog een gezin.

  Ja jongens. Leuk he al die leeftijden. Voor een christen is het makkelijk: geloven. Voor een wetenschapper is het makkelijk als er bewijs tegen is. Geen bewijs tegen? Jammer dan.
  Dit is natuurlijk heel flauw voor degene die meer argumenten willen hebben dan: er is geen bewijs tegen.. Maar er is echt heel veel over te zeggen. Ga maar lekker naar debatten en videos van Kent Hovind kijken op youtube. Heerlijk.. wetenschappelijke waarheden. De oudheid van de aarde enzo. Kijken jongens. :)

 • eric | 14/03/13 om 07:20

  Het is heel simpel: er valt niet te discussieren met gelovigen. Want als het om argumenten draait, dan komen ze simpelweg met ik geloof dat dit zo zit. Einde discussie.

  Dan vraagt de schrijver hierboven punten uit de bijbel te weerleggen. Schrijft hij doodleuk: Lamech begon op zijn 182 met een gezin en noemt dat wetenschap omdat hij, in weerwil van de bewijzen, gelooft dat het wel kan. Einde discussie dan, nietwaar?

  En dan hebben we het nog niet over de “waarde-vastheid” van het genoemde document. Het is door de eeuwen heen vastgelegd, maar als je eerdere vastleggingen raadpleegt dan kun je niet anders concluderen dat daar iets anders geschreven staat. De wetenschappelijke uitleg is simpel: door de eeuwen heen hebben de diverse machthebbers hun eigen draai aan gegeven, maar nee, dat is niet zo en we moeten vooral de letterlijke tekst als waardevast zien…..

  Tja. Er valt best wel in god te geloven (ik ben niet gelovig) zonder de bijbel letterlijk te nemen maar te accepteren als een leidraad met aanwijzingen om goed te leven (kan ik ook op afdingen, maar vooruit). Maar te moeten beweren dat je het letterlijk moet nemen, en dan ook nog daar een stuk pseudo-wetenschap omheen te bouwen dat is onbegrijpelijk. En nog veel onbegriijpelijker dat grote groepen mensen dit slikken, in deze tijd. En als je nu eens door de tijd gaat kijken, en kijkt wat de kerkelijke machthebbers als “wetenschap” hebben gepresenteerd aan de “goed” gelovigen, dan kun je toch als weldenkend mens (gelovig of niet) niet anders concluderen dat je voorzichtig moet zijn met wat zij je voorhouden. De aarde is plat en noem het maar op: met verve is dat standpunt verdedigd. In datzelfde licht moet je ook de “wetenschappelijke” duiding van de bijbel zien.

  Aan de andere kant: gelovige zijn is toch wel heerlijk. Als het verhaal niet logisch is “op je 182e een gezin starten” dan hoef je daar niet verder over na te denken. Je kunt rustig zeggen: ach ja, dan kan natuurlijk want dat is natuurlijk een wonder. En dat is precies waar de kerk je wil hebben: niet kritisch tav het handelen van de kerk. Makke schapen die meedeinen op de wensen van degene die de macht hebben, op welke wijze dan ook. We moeten oorlog voeren tegen ongelovigen, we moeten wetenschappers verketteren die onze woorden weerleggen met “hun waardheid” zoals “de aarde is rond”.

  Deze tijd is niet veel anders dan de middeleeuwen: ook toen probeerde de kerkelijke machthebbers de wetenschappers in de hoek te zetten met hun waarheid. En gek genoeg hebben de wetenschappers met hun bewijzen het gelijk aan hun kant.

  Voor de Jeroen’s van deze wereld: Denk zelf na. Je kunt zelf kiezen, je bent een mens die zelf kan denken. Het is echt niet noodzakelijk om als gelovige de bijbel letterlijk te nemen. Als je de bijbel als een leidraad accepteert ipv een letterlijk verhaal dan ben je echt geen ketter. (ook al willen sommigen om jou heen dat wel doen “geloven”)

  Als je over een paar honderd jaar terug kijkt op deze discussie, dan zul je zien dat de kerk tegen die tijd erkent dat je de bijbel niet letterlijk moet nemen, net zoals ze nu ook erkent dat de aarde echt niet plat is. Dat dan geaccepteerd is dat de bijbel is veranderd door de eeuwen heen door goed en minder goed bedoelende monniken om het in overeenstemming te brengen met de opvattingen van destijds. En dat het een parabel is met hoe je kunt leven. En dat het DAAR om draait, en niet om de letterlijke inhoud. Door te letten op de letterlijke inhoud zie je de boodschap over het hoofd.

 • Jeroen | 18/04/13 om 01:28

  Hallo. Ik zie dat ik nog even ben genoemd in bovenstaand bericht. Dank daarvoor.
  Ik heb allemaal ware woorden voorbij zien komen. Kiezen is een hele goeie. Van levensbelang, misschien?

  Nadenken is ook een hele goeie. Als er een God is die ons heeft gemaakt en ons verstand heeft gegeven, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat wij dat mogen gebruiken om wel of niet voor hem te kiezen.
  Sterker nog: God wil dat we hem liefhebben met geheel ons hart en ziel, en geheel ons verstand.

  De boodschap mag inderdaad ook niet over het hoofd worden gezien. Zoals hierboven terecht is opgemerkt is de bijbel meer dan slechts een oppervlakkig boek.

  Dan nog even de kerk. Helaas is die niet altijd te vertrouwen, zoals hierboven terecht is opgemerkt.

  Dat de aarde plat is, is natuurlijk niet correct. Dit komt overigens ook niet overeen met de bijbel, maar juist met de wetenschap die toen gold. (Griekse wetenschappers: Aristoteles etc.)
  De bijbel spreekt juist in verschillende boeken over een ronde aarde. (De aarde die in het niet hangt. De aardkloot. De horizon die de wateren omsluiten. Jezus die terugkomt op een dag dat de werkers overdag aan het werk zijn en tegelijkertijd ‘s nachts mensen liggen te slapen)

  Draait de aarde om de zon, of de zon om de aarde?

  De paus had in de jaren 90 nog effe zijn excuses gemaakt: Galilei had gelijk.
  Ironisch genoeg gaf Galilei aan het einde van zijn leven in een brief nog toe dat hij het uiteindelijk toch ook niet wist. En in de moderne wetenschap zijn we weer terug bij af: je zou elke planeet, of wat dan ook, wel het centrum van het heelal kunnen noemen. (Wie weet had de kerk misschien toch wel gelijk?)

  Diezelfde paus ging helaas nog meer dingen ten onrechte goedpraten..: volgens hem moesten we de evolutietheorie gaan omarmen..
  Over een paar honderd jaar zal ons wel weer worden geleerd dat dit ook weer zo’n pauselijke blunder is, die tegen de wetenschap in gaat.

  Verder las ik nog iets over een gezin starten op je 182e. Voor zowel christenen als atheisten heb je hiermee op wetenschappelijk gebied een probleem.
  Er zijn namelijk nogal wat vondsten gedaan:

  Er zijn bijvoorbeeld menselijke schedels gevonden met een enorm uitgerekte hersenpan en hele lange uitstekende wenkbrauwbotten.
  En er zijn bijvoorbeeld dino’s gevonden van 25 meter die de longen en neusgaten van een paard hadden.

  Voor de schedelvondsten heb je twee oplossingen: of het zijn de meest lelijke mensapen die we tot nu toe hebben gevonden. Of het zijn schedels van ontzettend oude mensen. Wenkbrauwbotten groeien namelijk je hele leven. Als je zown 100 jaar wordt zal je daar niet zown last van hebben. Maar stel dat je 900 jaar wordt?
  Je hersenpan staat ook onder druk, stel je voor dat dat 900 jaar voortduurt…
  Dit is natuurlijk een probleem als je kijkt naar de huidige omstandigheden. De zon, de luchtdruk, de zuurstof.. Het zit ons allemaal niet mee.
  Maar met een verhoogde druk en zuurstof en een bescherming tegen bepaalde stralingen van de zon.. Dat is niet alleen een oplossing voor een gezondere maar ook voor een langere levensduur.

  Een dinosaurus is een ander woord voor reusachtig reptiel. Reptielen groeien heel hun leven. Stel je voor dat ze nog veel ouder worden dan dat nu het geval is… Dat worden mega reptielen.

  Onder diezelfde omstandigheden zouden mensen ook veel langer kunnen leven en ook groter worden.
  Er zijn tal van fossielen gevonden van mensen van tussen de 3 en de 4 meter. (Dit komt de bijbel ook weer meteen mooi uit, daar het van een tijd van reuzen spreekt in Genesis.) Ook van dieren zijn er tal van fossielen die je je liever niet groter indenkt dan dat je ze al gewend bent. (denk aan: sprinkhanen van 40 cm. Ezels van 3 meter. meter. Pissebedden van 30 cm. Libellen met een spanwijdte van 1,5 meter. Haaien van 25 meter (en niet te vergeten: dino’s van 25 meter :)) etc)

  Dit zijn overigens fossielen die niet populair zijn bij tentoonstellingen. Men weet niet waar ze de reusachtige fossielen moeten plaatsen in het evolutieproces.
  Maar hoe het ook zij. Ook de evolutie-aanhangers nemen aan dat er vroeger andere omstandigheden waren, wat het leven bevorderde.
  En mensen van honderden jaren oud zijn dan ineens zo gek nog niet.

 • Eric | 23/04/13 om 00:00

  Het is best dom om geloof te willen verklaren met wetenschap. In de Bijbel staat; wandel je in aanzien of wandel je in geloof?
  Zelfs mensen die atheïstisch zijn kunnen een hoop leren van wat er in de Bijbel staat. De enigste reden waarom mensen tegen het geloof zijn uit de Bijbel is niet vanwegen atheïsme maar pure jaloezie.
  Dit omdat de Bijbel de machtigste boek is in de mensheid, ook jullie kunnen dat beamen, of niet soms?
  Ik ben denk geen Bijbelgetrouwe christen, maar toch ben ik er in gaan lezen en pik ik er goede wijsheid uit.
  Of je nou moslim, boedhist, wiccan/heks of christen ben; wie goed doet, goed ontmoet ;-) en zoals heksen zeggen; doe wat je wilt, maar schaad niemand.

 • Ratio | 22/06/13 om 12:26

  Geloof maakt meer kapot dan je lief is.

 • Jorein Versteege | 24/07/13 om 14:07

  Nog geen 60 jaar geleden konden mensen niet debatteren over de bijbel. Wie het lef had om kritiek te geven op God, Staat en Kapitaal werd neergezet als een ´vijand´. christenen vervloekte iedereen naar de hel, die ook maar een twijfelde aan de Bijbelse dogma’s.

  De christelijke kerken hebben meer dan 1500 jaar de dienst uit gemaakt in Europa. Wie anders dacht werd opgepakt en vermoord. Ook was het heel normaal om vrouwen te minachten en te zien als persoonlijk bezit, ook slavernij werd door de kerken gesteund. Diep racistisch waren dan ook de meeste protestantse kerken tot de grote sociale revolutie van 1968.

  Ik dank de mensheid voor 1968, want toen ging men nadenken. Jongeren kwamen in opstand en weigerde de dogma’s van de kerk en hun bijbel te gehoorzamen. 1968, het jaar waarin men wakker werd na 1500 jaar christelijke dominantie. Ik ben blij dat religieuze mensen niet meer de dienst uit maken. Secularisme moeten we allemaal verdedigen, tegen christendom en islam. Tegen elke religie die hun theocratie op ons wil afdwingen.

 • Paramedic | 10/11/13 om 03:55

  ach ja als ze je willen opeten dan moeten ze dat maar doen – maakt mij niet uit ben er denk ik niet bang voor !! Leuk spreekwoord: ik lust je rauw !
  Wees jezelf – wees goed voor anderen, heb je naaste lief meer dan jezelf ! Zelfs je vijanden !
  dus eet mee maar op jij ook een goede leven ! Ik hoop dat ik smaak ? pffff wie zijn leven wil behouden zal het verliezen.
  Onbevreesd zullen wij onszelf offeren aan hem.
  Ik kan alleen maar zeggen je zult zelf verantwoording moeten afleggen voor je gedragingen in het leven. Alleen de Heer kan je genadig zijn.
  Hij is de ALMIGHTY en niet de technologische vooruitgang hij is meer dan dat.
  Ik heb ook geen antwoorden ! Het zoeken op het wold wide web – wat ik al een nare benaming vindt bied geen oplossing – het is je eigen ik – die moet kiezen – geloof ik of geloof ik niet.

 • myster | 15/05/14 om 13:17

  God bestaat niet.
  Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.
  Bidden is ozo kinderachtig.
  De dood is het absolute eindpunt van elk individueel leven.
  Als iets niet merkbaar en niet meetbaar is, bestaat het niet.
  Alle homeopaten zijn kwakzalvers.

 • WW | 03/10/14 om 18:08

  Ongelooflijk hoe agressief sommige mensen kunnen reageren. Ik ben christelijk opgevoed maar heb dat reeds jaren geleden losgelaten. Ik kan ontzettend veel argumenten noemen waaruit blijkt dat de bijbel bijvoorbeeld niet het woord van God is.(Dat zou een te lang verhaal worden, lees bijv. eens: Wie God verlaat heeft niets te vrezen van Maarten ‘t Hart; Omvallende Dogma’s van Kitty van Lochem;Sceptici over de schrift van diverse schrijvers) Daaruit blijkt voor mij nog niet dat er geen God is, sterker nog, ik vind het meer dan aannemelijk dat die er wel is. Maar ondanks dit vind ik ook dat we elkaar respectvol moeten benaderen in discussieforums zoals dit. Ook de reactie van Pietje vind ik niet echt getuigen van respect. Wellicht zou Pietje dit als Christen beter moeten weten

 • P.B, | 07/12/14 om 19:40

  God =Liefde.
  Dus bestaat ie wel of niet?
  Ik zou zeggen,soms wel en soms niet.
  Hangt dus van onszelf af.

 • Bizzy | 07/01/15 om 09:08

  De bijbel is door mensen geschreven ze kunnen maken wat ze er van willen , er zit tuurlijk een deel waarheid in maar ook zoveel leugens , voor mij is het een blanke boek want nooit hoor je iets over aziaten negers enzo in de bijbel
  Ik geloof in god maar niet kn de bijbel
  Its a white mens book

 • xander | 14/02/16 om 15:44

  Op school kreeg ik te horen over de evolutie en de oerknal ook op tv,maar thuis kreeg ik te horen dat god de aarde schiep. Ik ben hier erg geïnteresseerd in. Heb veel gelezen hoe dit allemaal zit. Kwam uit dat de evolutietheorie een grote flop is en veel dingen niet kloppen. Oerknal en het geloof veel betrouwbaarder. Het heelal bestaat uit 3 dingen tijd,ruimte en materie. En de eerste zin van de bijbel.’in het begin(tijd) schiep god het heelal(ruimte) en aarde(materie). Er zijn sterrenstelsels gevonden die 300 miljoen jaar na de oerknal zijn gevormd dit is veel te kort om een stelsel te vormen. Ook draaien stelsel en planeten andersom dan de aarde. Dit zou niet kunnen als het met een knal begon. Wetenschappers weten niet hoe dit zit.

  De evolutietheorie is een grote flop. Ondanks dat dit op school word geleerd nemen veel mensen dit aan dat het klopt. Ik ook, maar toen ik mij er erg in ging verdiepen kwam ik tot de conclusie dat het onmogelijk is.
  Darwin wat hij heeft ontdekt is de hele wereld over gegaan en als bewijs voor de evolutie. Maar is het waar wat hij heeft ontdekt? Ja hij heeft de micro-evolutie ontdekt. Dit is aanpassen binnen het soort. Hij ontdekte dat volgels een andere snavel kregen waardoor ze beter konden overleven. Maar het is nog steeds een vogel. Hoe lang dit ook door gaat het blijft een volgen. Macro-evolutie is veranderen naar een anders soort. Hier zijn nooit bewijzen voor gevonden. Want een anders soort moet weer anders leven en daardoor andere genen hebben. Wetenschappen kunnen niet verklaren hoe nieuwe genen kunnen onstaan. Ook zit een lichaam zo goed in elkaar dat een mens nooit na kan bouwen of helemaal snappen. Hoe verder je een dier bekijkt kom je er uit dat het een ontwerp moet zijn geweest (schepper).
  Ook leven kan niet uit een levenloze materie onstaan. Er is van alles geprobeerd in het lab om het na te maken maar is nooit gelukt. Een iemand maakt met processen een aminozuren aan. Dit is een onderdeel van een cel (leven) maar klopte dit wel? De media pakt dit op als bewijs voor leven. Maar wat bleek die wetenschapper zei later dat wat hij deed met die proef onmogelijk was en nooit zo gebeurt kon zijn. Maar dit ging de media niet echt de wereld in brengen. Wat hij niet deed is zuurstof bij de processen gebruiken. Als hij dat wel deed ging de aminozuren kapot. En de evolutie zegt dat bij begin van leven zuurstof aanwezig is. Een aminozuren moet linkszijn om leven te creëren. Maar wat hij maakte was rechts. En dus onmogelijk om leven te maken.

  Je moet de bijbel niet als wetenschappelijk boek zien maar als een boek hoe de mens werkt en zich moet gedragen. Wel kan de wetenschap samen met de bijbel werken.dan komen heel veel dingen overeen samen.

  2 dingen om over na te denken.
  De bevolking groeit nu met een 0.5 %
  De zondvloed ongeveer 4000 jaar geleden bleven 8 mensen over. Als je dan de 0.5% aanhoud tot nu kom je uit op ongeveer 8 miljard mensen. Klopt overeen met vandaag de dag.
  Als de evolutie aan houd met miljoenen jaren geleden en doe met gemak een groei procent van 0.1(extreem laag). Dit reken je uit tot vandaag de dag. Dan kom je uit op een 1 met 25 nullen er achter. Waar zijn al die mensen?

  De zon word per eeuw 0.1%warmer. Als je terug rekent tot wanneer de landieren kwamen miljoenen jaren geleden. Das was de zon minder vel en op de aarde is het dan altijd -3. Hoe kan dan het leven overleven als de grond bevroren is??

 • Canner | 18/02/18 om 17:49

  Door de arrogantie van de mens is god verzonnen.
  De mens vindt zichzelf zo geweldig dat hij het zich niet kan voorstellen dat alles voorbij is wanneer je dood gaat.
  Dus verzint hij een godje, met een bijbehorend eeuwig leven en een hemel. Een van de weinige dingen in de bijbel die wel kloppen is de zin “stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”
  Kortom, als je dood gaat word je compost en meer niet.
  Een voordeel voor alle “goed”gelovigen, je zult het nooit echt weten, want voordat je kunt beseffen dat er na de dood NIETS is, gaat gewoon het licht uit.

 • jj.groot34@kpnmail.nl | 19/01/19 om 09:01

  Canner ieder mens heeft een ziel of geest kan je het noemen en die verlaat je lichaam meteen als je dood bent!Daar is ook bewijs voor een lichaam is na de dood een heel klein beetje lichter doordat de geest het lichaam heeft verlaten!En voor het eeuwige leven gaat het dus om onze zielen en als men Jezus als verlosser van de zonden aanneemt zal de ziel behouden zijn als men dit dus in het aardse leven doet!Er zijn mensen met bijna dood ervaringen waarvan hun geest al verder uit het lichaam is geweest en dat is ook zeeeeer zeker een bewijs van de geest die in ons lichaam is en bij dood en soms bijna dood ervaringen eruit gaat!!Ja dat wil men denk ook wel wetenschappelijk verklaren dat het met hersendood ofzo heeft te maken maar dat geloof ik niet evenals de evolutie theorie niet!!Ze kunnen zogenaamd aan bepaalde aardlagen zien hoe oud iets is een domme theorie lijkt me ik denk dan stond er een bordje bij dit fossiel is zoveel miljoen jaar oud!

 • Bert | 29/07/20 om 20:00

  Heeft Jezus niet gezegd: Een ieder die in mij gelooft zal eeuwig leven hebben.

  Een beknopte beschrijving

  De uitstraling van deze troon is zó groot en de zuiverheid is zó volmaakt wit, en vooral Degene die er op zit is zó indrukwekkend, dat hemel en aarde wegvluchten. De Enige die dan overblijft is een majestueuze Rechter op een imposante troon.

  De gedaagden, die vóór zijn troon komen, zijn grote en kleine doden. Het boek des levens gaat open, en ook enkele andere boeken waarin werken staan.
  Deze open boeken zullen weinig toelichting nodig hebben. De doden zullen stuk voor stuk tot de ontdekking komen dat hun naam niet in het boek des levens staat. Het enige dat overblijft zijn hun werken, en daar kan de Rechter niets goeds aantreffen1.
  Zij krijgen het loon van de zonde2, en kunnen alleen maar verwezen worden naar de poel van vuur; dat is de hel.
  Wie is die Rechter?

  De Heer Jezus heeft van God de Vader de bevoegdheid gekregen om elk oordeel uit te oefenen3. God Zélf oordeelt niemand meer.
  Waarom is dat? Dat is “omdat Hij Mensenzoon is”4. Elk mens zal eens beoordeeld worden: de gelovigen, de volken en hier de doden voor deze grote, witte troon.
  Er zit een Mens op de troon!
  Als de Heer Jezus als God had moeten oordelen, zouden mensen waarschijnijk gaan zeggen: “ja, maar U bent God en wij zijn mensen”. Met andere woorden: wij hebben onze beperkingen (hoewel zo’n excuus onzinnig is omdat God mensen geen onmogelijke opdracht geeft).
  Nee, niemand zal zich meer beroepen op onmacht of overmacht, niemand zal een excuus overhouden, want altijd zal de Rechter hoogstpersoonlijk kunnen zeggen: “maar ik ben ook mens geweest; ik kon mij wél voor God klein maken; ik kon Hem wél gehoorzamen; waarom jij niet?”.
  Wanneer zal deze rechtszitting plaatsvinden?

  Wanneer het 1000-jarig rijk voorbij is, wordt satan weer even losgelaten. Maar als ook zijn laatste aktie tegen Israël en Jeruzalem ongedaan gemaakt wordt, wordt hij gegrepen en in de hel geworpen5.
  De nieuwe hemel en de nieuwe aarde kunnen er nog niet zijn, want er moet nog één kwestie worden afgewikkeld, die met de huidige, oude aarde te maken heeft, en dat is de veroordeling van de doden. Maar zodra dit voorbij is, zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er6.
  Deze rechtszitting vindt dus plaats aan het eind van de oude schepping, voordat de nieuwe schepping is aangebroken.
  Wie zijn de doden?

  In de opname van de gemeente is te lezen hoe de opstanding ten leven in drie fases verloopt: 1e Christus, 2e de gelovigen bij de opname, 3e de gelovigen bij Zijn verschijning. Dit bij elkaar is de eerste opstanding.
  Bij Zijn verschijning staat iets te lezen over “de overigen van de doden”7:

  zij worden niet levend voordat de 1000 jaren voorbij zijn
  zij vallen onder de macht van de tweede dood

  Er wordt dus een opmerkelijk verschil gemaakt tussen “de eerste opstanding” en “de tweede dood”. Het kenmerk van het eerste is de opstanding ten leven en het kenmerk van het tweede is de opstanding ten dode.
  Het is al veelzeggend dat er niet bijstaat dat de doden opstaan. Zij worden teruggegeven8. Voor God blijven ze eigenlijk in hun toestand van dood.
  Dit maakt wel duidelijk dat het om de ongelovigen gaat. Zij konden bij geen enkele fase van de opstanding ten leven betrokken zijn. Hun moment komt wanneer zij allemaal tegelijk voor deze grote, witte troon moeten verschijnen om hun definitieve veroordeling aan te horen.

  Wat ons onderscheidt van dieren is dat wij een eigen keuze hebben, een geweten. Dus het argument dat u er niet van afwist zal zonder meer worden afgewezen.

  Bekeer u, opdat u een niet voor te stellen eeuwig noodlot ontloopt.

 • Truefacts | 21/01/21 om 23:21

  Hebreew 7 ; melchizeck heeft geen voorouders , noch vader nog moeder en is niet gestorven ? Hoe is hij dan koning geworden zonder familie ? Hij is gelijk aan jesus ? Melchi _ zedeck meer namen eindigt op zedek wat rechvaardig betekend ! Eva komt uit rib adam , maar god maakte adam.en eva tegelijk , opmerkelijk toch ? Jarloerse god en adam.gelijk aan god dus ook jarloers haatdragend wat een heilige vader ? Goden is meervoud en god claimt ik ben de enige god ! God en afgoden en halfgoden opmerkenlijk toch ? Bijbel is 50% waarheid & 50 % herschreven bij hebzuchtige machtzichtige priesters en valse koningen ! ! Easy tinny math people ! Hello waarheid is sterker dan leugens want die hebben korte benen !

Reageer op dit artikel:

*

*

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen