Eric Kuijpers (12) 

Hyves-krabbel inzet van kort geding

Eerst schietenEen 25-jarige vrouw schreef op haar besloten Hyves een beschuldiging van pedofilie aan het adres van een op internet bekende advocaat Eric Kuijpers. Deze week trof ze hem in de rechtszaal in Utrecht.

[Aangevuld op 23 december 2008 met commentaar van 'De Vrienden van Matt', die zichzelf rectificeerden op 5 januari 2009]

De vrouw uit Zoetermeer, ‘Marií«lle’, had op haar louter voor vrienden beschikbare Hyves-profiel eind oktober een aantal aantijgingen geuit jegens de advocaat (‘Kom maar op Eric Kuijpers ik kan je hebben’), onder meer dat deze eerder wegens pedofilie is veroordeeld. De uiting op het blog kwam ook voor ”˜vrienden van vrienden’ beschikbaar.

Kuijpers zegt via-via op de hoogte te zijn geraakt van de uiting. Dat kwam via ‘vrienden van vrienden’: ene ”˜Janna Tolsma’, een Hyves account van De Vrienden Van Matt. Deze bleek, achteraf, haar niet goed gezind en speelde haar uiting door.

Kuijpers heeft daarop met een fax Hyves alsmede de directieleden gesommeerd om de uiting te verwijderen en de identiteit van Marií«lle te verstrekken. De uiting verdween nog dezelfde dag van Hyves volgens Marií«lle. Volgens Hyves-directeur Raymond Spanjar heeft zijn bedrijf de uiting niet verwijderd maar de persoon zelf.

De ‘Vrienden van Matt’ menen: “Het artikel van Marielle op Hyves heeft daar van 16 oktober tot 21 oktober gestaan en is minstens 16 keer bekeken zoals bijgevoegde screenshot bewijst. Marií«lle liegt dus dat het artikel slechts 15 uur op de website gestaan heeft en 4 keer bekeken is. Ze hoopte waarschijnlijk dat er maar 1 screenshot was van haar artikel. Leugens dus.”

Op 5 januari volgt een nieuwe lezing van de ‘Vrienden van Matt’: Het bericht van Marielle op Hyves is volgens de screenshot “gisteren” geplaatst. Dat was op 19 oktober 2008 om 2:07 en dus niet op 16 oktober zoals per abuis vermeld. Het bericht is 21 oktober ‘s ochtends vroeg verwijderd. Dat betekent dat het er tussen de 46 en de 55 uur gestaan heeft. Dat is langer dan 15 uur maar niet zolang als wij in eerste instantie aangaven, waarvoor onze excuses.”

Via een andere weg kreeg Kuijpers de identiteit van de vrouw te pakken. Hij sommeerde haar onder meer te rectificeren. Dat bleef achterwege. Nu vorderde Kuijpers rectificatie en een voorschot op schadevergoeding. Ook deed hij aangifte.

De beschuldiging van pedofilie, aldus Kuijpers, heeft ze ook als reactie gepubliceerd onder artikelen over Kuijpers op internetsites als Nijjij.nl, 925.nl, Leugens.nl en Klokkenluideronline.nl. Kuijpers was en is immers in een aantal zaken verwikkeld met internetpublicaties.

Het betrof de volgende tekst: “”He hallo, weten jullie dan niet dat Eric Kuijpers een veroodeelde pedofiel is ! En dan een rectificatie van de rechtbank ? Schandalig, die man moet zwaar gestraft worden. Zoek dat maar eens goed uit”¦” [SEC]

Marií«lle ontkent dat laatste. Een ander persoon heeft met een gefingeerd e-mail adres met haar naam daarin bij Yahoo.com aangemaakt die reacties gepubliceerd. De meeste ervan waren ook snel verwijderd door de eigenaren of moderatoren. Op sommige plekken staan de uitingen nog, zoals bij Nujij.

‘Marií«lle’ werd bijgestaan door Marjolijn Vissers van MDMV
Advocatuur en Mediation in Utrecht, Kuijpers door zijn vaste kompaan in internetrechtszaken Douglas Harff

Op de achtergrond hiervan speelt, zo beoogde mr. Vissers gisteren, in feite een conflict tussen Kuijpers en Matt Hoorn, een bekende querulant op internet – van ondermeer publicatie Witheet – die wordt bestreden op de haatsite ‘De Vrienden van Matt’. Daar is Kuijpers bij betrokken, zo toonde ze aan. Hij heeft volgens haar kadasterdata van Hoorn verkregen en gepubliceerd op de haatsite. Volgens de advocate is de site bedoeld om Matt Hoorn ”˜helemaal kapot’ te maken

Criminele organisaties

Recent verloor hij met clií«nt Essence Trainingen een zaak gericht tegen een kritische publicatie van Kleintje Muurkrant, ook gepubliceerd op een website van Hoorn. Kuijpers betoogde daarbij dat de makers van de publicaties tezamen een ”˜criminele organisatie’ vormden. Met deze paranoia van Kuijpers veegde de rechtbank in Den Bosch de vloer aan. Ook betichte Kuijpers gisteren Marií«lle van lidmaatschap van een criminele organisatie.

Ten tijde van de aantijging was Marií«lle de vriendin van Hoorn. Volgens haar advocate hebben de ”˜vrienden van Matt’ het vervolgens ook op haar gemunt wat onder meer tot stalking en verschrikkelijke aantasting van haar privé leven geleid heeft. Daar is ook het 4-jarig dochtertje van de vrouw in betrokken.

Volgens de advocate heeft het gewraakte bericht 15 uur online gestaan op de besloten blog, en is door 4 personen bekeken. Zelf heeft ze de post verwijderd, niet Kujijpers, aldus mr. Visser De door Kuijpers genoemde ernstige gevolgen zag ze niet. Marií«lle had volgens haar al excuses aangeboden aan Kuijpers. Vervolgens is ze volgens mr. Visser door ”˜de vrienden van Matt’ ernstig geí¯ntimideerd om een verklaring voor rectificatie te tekenen. Hetgeen ze weigerde.

Vissers vroeg de president van de rechtbank in Utrecht om Kuijpers terecht te wijzen. Ze zei ook een klacht over hem te gaan indienen wegens intimidatie, machtspel en misbruik van zijn positie als advocaat. Zo overlegde Kuijpers privé mail tussen Marií«lle en haar vader als bewijs in de zaak gisteren. Vissers opende frontaal de aanval op Kuijpers.

Volgens Vissers was Marií«lle tot haar pedofilie-beschuldiging gekomen als gevolg van ”˜tags’ bij een artikel op Webwereld dat handelde over pedofilie, een advocaat en een werkstraf. In de tags werd ”˜kuijpers’ genoemd. De reden was niet duidelijk.

Kuijpers vond dit een ongehoorde methode en vorderde behalve rectificatie ook 10.000 euro schadevergoeding. Hij wilde niet ingaan op een verzoek om commentaar van de kant van Leugens.nl.

Eerder speelde er een strafzaak voor de politierechter van Assen over smaad op een Hyves-profiel. De uitkomst was dat de rechter ook een afgeschermd Hyves-profiel als openbaar beschouwde. Een 31-jarige vrouw uit Bovensmilde die haar ex van pedofilie beschuldigde op haar Hyves-profiel werd veroordeeld omdat iedereen die wordt uitgenodigd en toegevoegd het profiel en toevoegingen kan bekijken en verder verspreiden.

Kuijpers is een bekende in strijd tegen internetpublicaties. Nadat hij een aantal zaken had gewonnen en ook forse vergoedingen kreeg toegewezen, iets waarover een beroep loopt. Ook bond Kuijpers samen met kompaan Douglas Harff de strijd aan met Sociale Databank Nederland en won die voor een deel: de site moest rectificeren van de rechtbank Den Bosch.

 • Reacties

 • Mr. Hoofdpijn | 20/12/08 om 11:32

  Met verwondering worden de verrichtingen van mr. Kuijpers gevolgd vanuit de gewone wereld. In die gewone wereld is het zeker ‘not done’ visitekaartjes uit te delen met je beeltenis, met geweer en pistool. Iemand die, herinner ik mij, in het verleden zonder gene dat ook deed was de Amsterdammer Pistolen Paultje. Je mag dit dus op zijn minst een betwijfelbare zelfrepresentatie noemen.

  Ook strooi je in de gewone wereld niet kwistig met beschuldigingen rond die je, naar nu blijkt, schijnbaar zelf aanzwengelt via een lasterlijke website. Het is overigens heel goed mogelijk dat sommige zaken van Kuijpers nu zwaar averij gaan oplopen in hoger beroep. Wie de documenten, vonnissen en aanklachten doorneemt en dat koppelt aan deze zaak, komt wel ergens in de buurt uit van vragen als: is dit nu uitlokking, minachting van het hof, misleiding van het openbaar ministerie en nog wat andere klachten of..? Het is natuurlijk treurig dat mensen pogen het recht zo naar hun hand te zetten en er een sluwe veldslag van proberen te maken met gegraven hinderlagen voor hun opponent. Laat het OM daar maar eens korte mette mee gaan maken, want het recht moet echt rechtvaardig zijn wil het indruk maken.

 • Leon Vuist | 22/12/08 om 13:57

  Door de uitlatingen op de website http://www.devriendenvanmatt.com en http://www.teamleon.wordpress.com zijn heel veel mensen enorm benadeeld en beschadigd. Deze mensen hebben de krachten gebundeld.

  mr. Kuijpers gaat nu volwassen tegengas krijgen en zal met alle wettelijk mogelijke middelen gestopt worden.

  Voor meer informatie: http://www.teamleons.wordpress.com

 • Mr. Hoofdpijn | 22/12/08 om 20:28

  Er wordt veel beweerd in deze zaak; tijdens de rechtzaak bracht mvr. M. Visscher de veroordeling ter sprake van mr. V. K. in Rotterdam op 5 oktober 2005. Aanmerkelijk dacht men in kringen van advocaten dat V.K. Viktor Koppe was, maar het ging om Viktor K. van van advocatenkantoor Rischen & Nijhuis. Dus niet om mr. Eric KUIJPERS. Er wordt veel geschreeuwd in deze zaak. Laten de mensen die al deze dingen opschrijven maar eens hun huiswerk doen, dan hoeven de rechtbanken zich niet met zotteklap af te geven en kunnen ze echt boeven gaan veroordelen.

 • DeurMatt | 24/12/08 om 00:47

  Leon Vuist is gewoon Matt Hoorn en teamleons is één van de vele lasterweblogs die Matt Hoorn voor mr. Kuijpers heeft aangemaakt.

  Er zijn heel veel mensen enorm benadeeld en beschadigd door Matt Hoorn en door Yvonne van Hertum met haar nep-stichting Stopkindersex. Juist deze mensen hebben de krachten gebundeld en zijn te vinden op websites als De Vrienden Van Matt en TeamLeon.

  Mr. Kuijpers wordt niet met alle wettelijke mogelijke middelen gestopt, maar hij wordt belasterd, belaagd, bedreigd, geí¯ntimideerd en gestalkt door Matt Hoorn. Dit is een bekende werkwijze van de meerdere malen veroordeelde oplichter en lasteraar Matt Hoorn.

  Voor meer informatie:
  http://www.devriendenvanmatt.com/index.php/about/

 • advocaat | 31/12/08 om 22:18

  @deurmat, indien je één voorbeeld van smaad of laster
  kan bewijzen heb je recht op de beloning van EUR.10.000,-

  ADVOCAAT

 • Deurmatt | 01/01/09 om 23:43

  @advocaat:
  Dat komt heel goed uit. Op 14 januari om 13:45 vindt er in Rotterdam namelijk een kort geding plaats waarin ook de laster en smaad op weblog teamleons aan de kaak wordt gesteld.

  Jammer dat de beloning van een oplichter moet komen die wel graag je privé-gegevens ontvangt maar nooit uitbetaald. Logisch als je alleen maar schulden hebt.

 • Tes | 02/01/09 om 16:08

  @Deurmatt,
  Op voorhand 1 (één) bewijs wegens laster & smaad jegens
  h.f.c.kuijpers is snel verdiend en niet kinderachtig doen er
  zijn honderden beschuldigingen pick your choise !

  ADVOCAAD,

  PS. of vertrouw je geen mannen in jurken ?

 • De Vrienden Van Matt | 08/01/09 om 14:44

  Marií«lle heeft over bijna alles gelogen tijdens de zitting.

  http://www.devriendenvanmatt.com/index.php/2009/01/08/de-leugens-van-matt-marielle/

  In het artikel op DVVM worden ook enkele van de vele leugens op TeamLeons genoemd, zoals een verwijzing naar een artikel op Webwereld. Het is overigens makkelijker om de waarheden op TeamLeons te vermelden. Die staan daar namelijk niet zoveel.

 • advocaat | 09/01/09 om 23:54

  Uiteindelijk heeft het RECHT in Utrecht gezegevierd,
  kuijpers is ontmaskerd, FASE 2 gaat in werking!
  http://teamleons.wordpress.com/

  ADVOCAAd

 • De Vrienden Van Matt | 12/01/09 om 00:49

  Het recht heeft gezegevierd?

  Marií«lle is veroordeeld wegens onrechtmatige daad, met dwangsommen tot max. € 30.000 voor het geval ze opnieuw een verband legt tussen mr. Kuijpers en pedofilie. Rectificatie en schadevergoeding zijn niet toegewezen omdat het artikel slechts uren op Hyves gestaan heeft, aldus de voorzieningenrechter. De proceskosten worden gedeeld.

  Door goed naar Matt Hoorn te luisteren zijn de rectificatie en schadevergoeding gelukkig voor Marií«lle niet toegewezen maar ze mag wel mooi de helft van de proceskosten betalen. De enigen die hier wat mee gewonnen hebben zijn dus Matt Hoorn en Gerard Kucharek. Wedden dat die niet mee gaan betalen met de proceskosten van Marií«lle.

 • Deurmatt | 17/01/09 om 22:00

  Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Dat kan je wel zeggen.

  Twee dagen nadat in een voorlopig vonnis alle smaad en laster van Stopkindersex over Martin H. van het Internet af moest, sluit het weblog Teamleons dat direct verbanden onderhoudt met Stopkindersex. Yvonne van Hertum heeft zelf toegegeven bij de rechter dat Leon Vuist en Ad Struyk (twee niet bestaande personen) verantwoordelijk zijn voor Stopkindersex. Zij zijn naar eigen zeggen ook verantwoordelijk voor weblog Teamleons.

  Na de sluiting van het weblog staat er inderdaad geen smaad en laster meer op TeamLeons.

 • Momfer | 25/01/09 om 19:51

  *mompelt* leuke informatie over stopkindersex
  http://www.xanga.com/HalloWijZijnSkS

Reageer op dit artikel:

*

*

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen