Wat wordt er verzwegen? 

De AIVD en de politie Zeeland

AIVD-baas werkte ooit nauw samen met de nu te wippen politiebaas .

Fup Goudswaard moet weg als baas van het politiekorps Zeeland. De ondernemingsraad zegde het vertrouwen op. En er bleek ineens een negatief onderzoek van de AIVD te zijn.

Goudswaard kreeg geen verklaring van geen bezwaar van de AIVD, omdat hij chantabel zou zijn. Hij had buitenechtelijke affaires, jaren geleden al, tijdens zijn eerste huwelijk, onder meer met zijn baas bij het politiekorps Rotterdam Rijnmond. Bovendien zegde de ondernemingsraad vorige week het vertrouwen in de korpsleiding op.

Kritiek en verbazing volgden. Tweede Kamerlid Laetitia Griffith (VVD) vraagt aan de minister van Binnenlandse Zaken waarom er voorafgaand aan de benoeming van de korpschef in 2003 geen veiligheidsonderzoek is verricht door de AIVD.

Voor het antwoord op onder meer die vraag is het volgende goed om te weten:

In 2007 werd mr Gerard Bouman hoofd van de AIVD, als opvolger van Sybrand van Hulst. Daarvóór was Bouman korpschef Haaglanden van de politie. Als hoofdcommissaris maakte Bouman deel uit van de Raad van Hoofdcommissarissen. Die adviseert de minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst over het politiebeleid.

Voorzitter van die Raad is (of was?) Fup Goudswaard. Niet alleen Bouman maar ook Goudswaard moeten veel gevoelige informatie tot zich hebben genomen in hun functies. Maar Bouman als hoofd van de AIVD en Goudswaard als Zeeuws korpschef kennen elkaar niet alleen uit hun politietijd.

In 1999 was Goudswaard in Zeeland plaatsvervangend korpschef. Bouman was toen in Middelburg hoofdofficier van Justitie. Dus in het Zeeuwse moeten ze nauw hebben samengewerkt.

In 1999 werd Goudswaard door de AIVD gecheckt en toen was er niets aan de hand. Schijnbaar werd ook bij zijn benoeming in 2003 tot korpschef van Zeeland niet door de AIVD gegrasduind in zijn verleden of schaduwleven.

Elke vijf jaar worden de commissarissen onderzocht door de AIVD. Ondertussen was Bouman hoofd geworden van de AIVD. En nu loopt het verkeerd af voor Goudswaard.

Een paar vragen:

 • Wist Bouman als voormalig hoofdofficier van Justitie in Middelburg toen Goudswaard er plaatsvervangend korpschef was meer over hem?
 • Meende hij toen al dat Goudswaard chantabel was?
 • Of lagen Bouman en Goudswaard elkaar simpelweg niet en heeft Bouman nu als hoofd van de AIVD Goudswaard beentje gelicht?

Overigens wekte de benoeming van Bouman als hoofd van de AIVD ook al bevreemding. Zijn screening als aan te stellen hoofd duurde ongewoon lang. Bovendien had Bouman in 2004 onverhulde kritiek op de AIVD geuit naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Haagse Antheunisstraat in de nasleep van de moord op Theo van Gogh. Hij verweet toen de dienst niet genoeg informatie te hebben doorgegeven waardoor enkele van zijn agenten door een handgranaat werden verwond.

Minder relevante vragen:

 • Wie heeft er om welke reden gelekt naar de Ondernemingsraad van de politie Zeeland?
 • Waarom verzet Goudswaard zich niet en ging hij niet in beroep tegen de uitkomst van het AIVD-onderzoek?
 • Mikt Goudswaard op een andere baan bij de overheid of hengelt hij naar een gouden handdruk?
 • Reacties

 • Jaap | 10/08/08 om 17:26

  deze Fup is een regentesk figuur dat niet in een moderne ( politie) organisatie thuishoort. Een slavendrijver …….

 • Aluf | 20/08/08 om 21:35

  Ach die Fup, in het nauw gedreven en aan de kant gezet. Slaat nu wild om zich heen en denkt door anderen te beschadigen zichzelf te kunnen sparen. Het “Tu Quoque” argument zal je helaas niet redden beste jongen.
  Wat een lafaard deze man!

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen