Kuijpers vs. Kucharek (10): 

Sociale Databank moet rectificeren

Eerst schietenOok dit kort geding winnen de advocaten Harff en Kuijpers van een spreekbuis van uitvinder Kucharek. Van de geí«iste hoge schadevergoeding is niets toegewezen, maar wel is er een dwangsom neergelegd.

Gelezen: Uitspraak voorzieningenrechter Berry Geurtsen-Van Eeden van de rechtbank Den Bosch

We verwijzen naar het uitgebreide verslag van de rechtszitting van 27 juni 2008 in Den Bosch. Te verwachten was toen al dat er een veroordeling uit zou rollen van de Stichting Sociale Databank Nederland (SDN) vanwege de publicatie van een interview met Gerard Kucharek met ernstige beschuldigingen aan het adres van de advocaat Eric Kuijpers en in mindere mate ook Arthur Harff, zonder het toepassen van wederhoor of onderzoek naar de juistheid van de beschuldigingen.

Met de advocaten vindt de rechter dat Sociale Databank Nederland onrechtmatig en lasterlijk gehandeld door met vermelding van de identiteit van beide advocaten ernstige en reputatieschadelijke beschuldigingen openbaar te maken.

De voorzieningenrechter stelt dat SDN in beginsel de vrijheid heeft om de eigen visie of die van een derde te publiceren, maar dat deze vrijheid met het uiten van zware beschuldigingen zonder weerwoord of bewijzen met feiten overschreden is.

Kucharek beschuldigt de advocaten van onder meer valsheid in geschrifte, rechtsverdraaiing, intimidatie, bedreiging en smaad. “Als het publiekelijk uiten van frustraties gepaard gaat met ernstige beschuldigingen zal SDN zich er zelf van moeten vergewissen dat voor die beschuldigingen tenminste enige steun te vinden is in onderliggend feitenmateriaal.”

SDN moet binnen twee dagen na betekening van dit vonnis op haar website voor een periode van drie maanden rectificeren. Ook moet SDN binnen 24 uur na betekening een groot aantal zoekdiensten verzoeken om de verwijzingen en opname van het interview in het cachegeheugen ongedaan te maken. Dit is verre van eenvoudig.

Bij het niet nakomen van het vonnis wordt er iedere keer een dwangsom verbeurd van 5.000 euro, vermeerderd met 500 euro voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. De rechter kan die dwangsom ‘matigen’ indien billijk geacht.

De geí«iste schadevergoeding van 50.000 euro wijst de rechter niet toe, maar SDN moet louter ruim 300 euro betalen aan buitengerechtelijke incassokosten van Kuijpers/Harff. Elke partij moet zijn eigen proceskosten dragen. De rechter vindt niet dat Kuijpers en Harff konden aantonen dat ze schade hebben geleden. Ze kunnen daarvoor echter alsnog een bodemprocedure beginnen.

De gewijzigde eis van Kuijper/Harff nam de rechter wel in overweging, maar wijst deze af. SDN wordt niet aansprakelijk gesteld voor verplaatsing van het interview naar de sites van Kucharek cs. zelf. “Voorts is ter zitting namens SDN c.s. naar voren gebracht dat zij de internetsites www.xposednet.nl en www.pj.design.nl niet beheren noch exploiteren of daarover op enige andere wijze zeggenschap hebben. Eiser hebben deze stelling niet weersproken, noch duidelijk gemaakt wat de relatie zou zijn tussen SDN c.s. en deze websites. Om die reden zullen de vorderingen, voor zover gericht op deze websites, worden afgewezen.”

Ook wijst de rechter de eis van de advocaten af om stukken en e-mail van SDN met Kucharek te overhandigen. Ook de volgende eis wijst de rechter af: “Het achterwege laten van tekstuele, audiovisuele of andersoortige publicaties van gelijke of vergelijkbare strekking..” Rechter Geurtsen vindt dit te ingrijpend gezien het “aan SDN c.s. toekomende recht van vrijheid van meningsuiting”.

De verstandige samenvatting van rechter Geurtsen: “SDN c.s. mogen wel ruimte bieden aan het publiekelijk uiten van frustraties, maar zij dienen daarbij de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen.

Als het publiekelijk uiten van frustratie – zoals in casu – gepaard gaat met ernstige beschuldigingen van het plegen van strafbare feiten, zullen zij zich er zelf van moeten vergewissen dat voor die beschuldigingen tenminste enige steun te vinden is in onderliggend feitenmateriaal.

Voorts mag van hen verlangd worden dat zij degenen waartegen zich de beschuldigingen richten, voorafgaand aan publicatie de gelegenheid bieden hun visie te geven.”

 • Reacties

 • mv | 11/07/08 om 22:27

  Gelukkig krijgt dhr. Kuijpers niet altijd zijn zin om hoge bedragen door slinkse manieren te incasseren.
  Jaren geleden heeft hij dat ook al eens bij mij geprobeerd, ook gelukkig zonder resultaat.

 • Ruud | 13/07/08 om 00:23

  Hoe kan een advocaat die zich manifesteert in een toga, omhangen met wapens als een soort van terrorist, zich met droge ogen beroepen op een onberispelijke blazoen? En hoe is het mogelijk dat een rechter daar niet op z’n minst een opmerking over maakt in haar vonnis? Dit kan alleen in Nederland. De uitspraak zie ik toch als met weinig kleerscheuren voor SDN. Wanneer zij alles weghalen op hun website en een robot.txt opnemen om de zoekmachines te foppen, zijn ze min of meer honkvrij. Een fax sturen naar al die zoekmachines is het enige wat ze hoeven te doen. En die rectificatie zou ik in een afbeelding verwerken. Daarmee zien de zoekmachines deze ook niet, en is deze hele exercitie van Kuijpers één groot farce.

 • Ko van Dijk | 13/07/08 om 13:52

  Ruud, je geeft een paar handige tips. Vooral die rectificatie in een afbeelding zetten. Dank je wel. Rechters in dit land begrijpen nog weinig van Internet of willen het niet begrijpen. Ze stellen bloggers gelijk aan de gedrukte media. Het wordt hoog tijd dat de kritische bloggers zich gaan verenigen en we geld bij elkaar gaan leggen om tegenacties te kunnen bekostigen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen