Sieg Heil in Indië 

Veteranendag met de witte anjer

Prins BernhardDe witte anjer van ‘patroonheilige’ Prins Bernhard is het symbool van de Nederlandse veteranen vandaag. Echt een symbool van moed en trouw of een regelrechte belediging?

Gelezen: Trouw

De illustere zakenprins van Lockheed-faam is ondanks zijn verscheiden niet uit de kolommen van de pers weg te branden. Hadden we nog kort geleden het akkefietje met de Wiedergutmachung waarbij Bernhard een miljoentje opstreek. Dan nu dit weer!

Vandaag is het Veteranendag, met heel modern, een live online uitzending en een eigen YouTube-kanaal. De dag valt normaliter op 29 juni, de verjaardag van Prins Bernhard, maar dan is het zondag.

Het symbool van de veteranen is de witte anjer, het verzetssymbool dat stamt van de Anjerdag, de demonstratieve viering van de verjaardag van Bernhard aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe leugenachtig is dit symbool van de ‘vader van de veteranen’?

Trouw vult het groeiende dossier met bedenkelijke daden van de prins aan: in 1946 opperde Prins Bernhard het idee om voormalige Nederlandse vrijwilligers bij de Waffen SS naar Indií« te sturen voor de oorlog tegen de Indonesische nationalisten onder leiding van Soekarno.

Het briljante idee van de Prins werd door minister van oorlog Meynen van tafel geveegd. “…voor het moreel van de troepen in Indií« zeer ongewenst zijn om deze op één lijn te stellen met SS-onderdelen.”

Uiteindelijk gingen er, onofficieel, toch honderden voormalige SS-soldaten naar ons Indií«. Maar dat was een publiek geheim. Bernhard was wel zo fideel om minister Meynen gelijk te geven: “…als hij in de plaats van de minister stond evenmin de verantwoordelijkheid zou willen dragen.”

Zo vlak na de Tweede Wereldoorlog was zo’n besluit uiteraard politieke zelfmoord geweest. Het plan van de Prins doet vooral zo gek aan omdat hij zelf in die naoorlogse jaren de herinnering aan hem als Nazi-veteraan in de doofpot probeerde te stoppen. Zo was Bernhard totaan zijn verloving met Juliana in 1936 lid geweest van de SS.

In 1948 verscheen in de Britse bezettingszone van Duitsland een nummer van Der Spiegel in verband met de kroning van Prinses Juliana tot staatshoofd. In dat nummer stond een foto van Bernhard in Nederlands legeruniform waarin bij het foto-onderschrift spottend werd verwezen naar Bernhards SS-verleden. Door ingrijpen van de Nederlandse regering verboden de Britten Der Spiegel één week te verschijnen.

In health pharmacies 1962 publiceerde Bernhards oude vriend de journalist Sefton Delmer zijn memoires. Delmer sprak smeuí¯g over het SS-verleden van de Prins. Der Spiegel schreef over de memoires van Sefton Delmer. De Nederlandse importeur van Der Spiegel deed aan zelfcensuur en vroeg bij de Nederlandse autoriteiten wat hij moest doen. Het advies: dit nummer van Der Spiegel niet in omloop brengen.

En zo lag het Duitse kwaliteitsblad telkens overhoop met de Oranjes.

Meer voorbeelden van mediacensuur rond Prins Bernhard en de Oranjes in mijn boek Bernhardgate.

 • Reacties

 • Ron | 28/06/08 om 16:36

  Werd minister Meyen in dat eerste kabinet na WOII daarom als beloning voor de benoeming van F.H. Fentenerr van Vlissingen tot de voorzitter van de Zuiveringsraad, bestuursvoorzitter van de AKU, de latere AKZO? Deze Fentener van Vlissingen had tijdens het interbellum de Duitse Generale Staf aardig geholpen met de wederopbouw van het de Duitse Wehrmacht en kreeg van Hitler een paar aardige vetlederen medailles. Er gaat een paar aardige anekdotes over deze voorzitter m.b.t. dr. Hans Max Hirschfeld, zie het gelijknamige boek uitgegeven in 2007 bij Bert Bakker.

  Neen de King Kong’s werden vermoord. In de hoge kringen ging dat anders. Een werd er zelfs premier (deze is voor het spelletje Variant).

 • Anoniem | 28/06/08 om 21:02

  Hoe zat het eigenlijk met Bernhard en al die topnazi’s die met K(oninklijke)LM vliegtuigen naar Zuid Amerika zijn gevlogen?

 • Peter Olsthoorn | 28/06/08 om 21:16

  Goeie vraag. De laatste keer dat we KLM belde waren ze nog steeds met ‘onderzoek’bezig. huiswerk komende week…

 • erik kuiper | 30/06/08 om 21:22

  Ik heb het stuk nu drie keer gelezen en begrijp met de beste wil van de wereld niet wat de witte anjer als symbool voor veteranen op leugens.nl moet. Ik heb daarbij ook het “Waarom?” van deze site geraadpleegd, maar dat schept in dit geval geen helderheid. Is het stuk geschreven over de in 2007 geí¯ntroduceerde Anjer als symbool voor veteranen? Nee. Draagt het stuk bij tot enige en dan zinnige discussie rond dit symbool? Nee. Is het stuk geschreven om het boek van de schrijver Bernhardgate verder te promoten? Kennelijk, er is namelijk een handige link naar een Bol.com bestelformulier.

  We leven in een land waar velen menen te kunnen en mogen zeggen wat men denkt. Voordat ik mij nu als Libanonvredesmissieveteraan 1980-1981 gelijkgeschakeld ga voelen met een Waffen SS’er, verzoek ik de journalist niet het een en ander met elkaar te verwarren, door elkaar te halen en nuance aan te brengen. Onze berichtgeving rond de anjer is helder en duidelijk en staat ver van de insinuaties in het stuk. De anjer zelf is niet beledigend, het stuk kan wel als zodanig worden opgevat. Over de prins, zijn daden en vermeende daden, het boek, mag men een mening hebben. Als de schrijver zich had verdiept in de anjer als symbool (informatie vrijelijk beschikbaar), was de hele doorlinking aan Prins Bernhard niet nodig geweest. Daarmee hoort dan de anjer als symbool niet onder de leugens, zaken waar deze site prat op gaat.

  “Sieg heil …. , een witte anjer op Veteranendag” als kop gaat mij natuurlijk veel te ver. Vergelijk geen zaken die niet te vergelijken zijn, verbind geen zaken die niet te verbinden zijn. Er staan onjuistheden in het stuk, die u zich kunt aanrekenen. Ook de gedane classificaties “patroonheilige” en “vader van de veteranen” geven aan dat er niet zorgvuldig en zelfs eenzijdig wordt belicht. Ik ga uw levenswerk niet verstoren, omdat ik vind dat zulks uw recht is, het is mijn taak ook niet. Er zal misschien nog meer naar boven komen, waar u zich naar hartelust over zult verkneukelen.
  Wel verzoek ik u, Biesemaat en/of Smallenbroek, een en ander omtrent de anjer als symbool voor veteranen in het juiste daglicht te bezien, zo u wilt daarover dan te publiceren en dan niet stemmingmakend van leer te trekken onder nota bene “Leugens.nl”.

  Met vriendelijke groeten,

  E.J. Kuiper
  Voorzitter Stg. Anjerveteranendag

 • Ton Biesemaat | 01/07/08 om 09:22

  @E.J. Kuiper
  29 juni is veteranendag, omdat Bernhard gezien wordt als de vader van het verzet en de veteranen is zijn geboortedag als veteranendag in het leven geroepen.
  De witte anjer is het symbool van Prins Bernhard, het symbool dat de veteranendag ook gebruikt.
  Het is door vele schrijvers waaronder ondergetekende omstandig uitgelegd dat Prins Bernhard een zeer bedenkelijk verleden heeft. Ik spreek hier dus o.a. over landverraad. Wilt u zich daarin verdiepen dan is het wellicht aan te bevelen mijn boek tot u te nemen. In elk geval is het in mijn ogen, met de geschiedenis van Bernhard in aanmerking nemende, een gotspe om met de symbolen 29 juni en witte anjer veteranendag te vieren. Ik ben benieuwd welke onjuistheden er in het artikel van mij staan. Wellicht kunt u dat aangeven? Er staat nergens in het artikel dat een veteraan gelijkgeschakeld wordt met een SS’er. Dat is uw emotionele invulling. De veteranendagsymbolen 29 juni en witte anjer zijn echter wel rechtstreeks terug te voeren tot de voormalige SS’er Prins Bernhard die in 1946 SS’er naar Nederlands Indií« wilde sturen. Zo maar een akkefietje uit de lange rij misdragingen van de drager van de veteranendagsymbolen. Het artikel gaat dus niet over de veteranen maar over het misplaatste gebruik van verkeerde symbolen voor de veteranen.

 • Peter Olsthoorn | 01/07/08 om 12:20

  Waarop ik het volgende zou willen aanvullen: het tegendeel van de heer Kuiper interpreteert is het geval: veteranen acht Biesemaat kennelijk dusdanig hoog dat hij het onjuist vindt dat ze symbolen van Prins Bernhard voeren.
  Pas als hij schrijft: die symbolen passen precies bij onze veteranen, dan is er reden tot ongerustheid.

 • Ton Biesemaat | 01/07/08 om 14:05

  Mijn vader zaliger was veteraan, zelf heb ik meegewerkt aan het veteranentijdschrift De Opmaat. De voorloper van het huidige veteranentijdschrift Checkpoint. Ik heb tientallen veteranen geí¯nterviewd en er artikelen over geschreven.

 • vriend | 02/07/08 om 10:07

  Als een andere bloem wordt gekoxen dan is die nare associatie verdwenen. Het was voor Bernhard in Engeland en later in Nederland wel fierefleuiten. Kennelijk niet voor Erik Kuiper. Kort geleden nog voor de heer Karremamns. Hij was op de hoogte door wiens toedoen er geen bombardement was gedaan en zei bij het tasten met Mladij: “Don’t shoot me. I am just a pianoplayer”.
  De moord op de 8000 moslims was nog niet begonnen.
  Ik zou voorstellen om de klaproos te nemen. Een bloem die het afgrijzen van de oorlog weerspiegeld, zo goed beschreven in “Im Westen nichts Neues”. Ik denk dat beide heren (Kuiper en Biesemaat) zich daarin kunnen vinden. Hitler vond het een verschrikkelijk boek, haatte de schrijver zo zeer, dat hij zijn zuster met een bijl liet onthoofden. Remarque vertoefde al lange tijd in Amerika, net zoals Marlene Dietrich. Bernhard, velen associeren hem met de anjer, trouwde in ’37 waarbij het Horst Wessel lied werd gezongen en de arm werd gestrekt als groet.

 • vriend | 02/07/08 om 11:13

  Opmerkelijk is de volgende zinsnede voor de heer Kuiper van de heer Biesemaat ergens op Interent: Being a Dutch submarine, the silhouette of the O 21 was similar to a German U-boat.
  Nederland was zeer betrokken bij de wederopbouw van de Duitse Wehrmacht tijdens het Interbellum. Hetgeen in strijd was met het verdrag van Versaille, dat Nederland om die reden niet had ondertekend. Niet ver van de plaats waar de heer Biesemaat dit schreef, was tijdens het interbellum een Ontwerpbureau voor Onderzeeboten met 31 Duitse ingenieurs. Deze onderzeeboten werden o.a. bij de RDM voor de Deutsche Kriegsmarine gemaakt. Vandaar dat die Duitse en Nederlandse onderzeeboten op elkaar leken. Door deze Duitse vergissing, werd er niet op de O21 geschoten, maar plaatste de O21 een voltreffer. Een voltreffer met gevolgen. Vandaar de heer Biesemaat middels een andere voltreffer op de wereld is gezet en dit stukje het resultaat is.
  Heer Kuiper, ik hoop dat dit commentaar uw vizier op de juiste wijze afstelt. Met een soldaat met een slecht afgesteld vizier is het moeilijk een oorlog te winnen.

 • Cesar Maximus | 04/07/08 om 14:05

  Quote”Zo was Bernhard tot aan zijn verloving met Juliana in 1936 lid geweest van de SS.” Volgens mij is de oorlog, en daarmee de daarbinnen gepleegde misdaden pas in 1939 begonnen. Een Nederlands spreekwoord zegt, beter ten halve gekeerd, dan te helen gedwaald. Volgens mij heeft ZKH Prins Bernhard, zijn fout, tijdens de oorlog meer dan goed gemaakt. Daarbij moet niet worden vergeten dat zijn schoonmoeder, Koningin Wilhelmina, een enorme haat had jegens de Nazi’s en Prins Bernhard zeker niet getolereerd zou hebben wanneer deze nog immer nazi sympathieí«n zou hebben. Op de een of andere manier scheppen er, zelfs en de dood van de Prins, nog immer mensen een groot genoegen in hem in een (uiterst) kwaad daglicht te stellen. Ook nu hij zich niet meer kan verweren. Zijn fouten worden opgeblazen en zijn goede daden worden afgezwakt. Zij die vrij zijn van de zonde, werpe de eerste steen.

 • Jaap | 04/07/08 om 15:41

  Ceasar Maxumus, blijkbaar heb jij die stadhoudersbrief, anders was je vast niet zo zeker van je zaak. Ik weet iemand die je er blij mee kunt maken. Wat financiele zonden betreft kan ik er wel een in Berhards na WOII verleden gooien.
  Maar laat ik je gerust stellen, het valt inderdaad mee als je naar de rest van Nederland kijkt, niet net zoals Wilhelmina niet wilde dat de uit Duitsland gevluchte Joden in de achtertuin van ‘t Loo zouden vertoeven. Nederlandse Joden hebben toen een kamp in Westerbork gemaakt voor de gevluchte Joden, ver van de randstad. Daarna begon de diepe tragedie. Het werd toen een transportkamp voor alle Joden. Met als bekendste slachtoffer het statenloze meisje, dat met haar ondergedoken familie aan de Keizersgracht door Nederlander(s) werd verraden. Nu wordt dat statenloze meisje vereerd. Neen, Prins Bernhard heeft dat niet gedaan. Maar hij was ook niet in de gelegenheid om dat te doen en ook die Fl 7,50 per Kopf had hij niet nodig. De hele Oranje-familie was naar Engeland gevlucht. Nanda van der Zee heeft het boek ‘Om erger te voorkomen’ over die vlucht geschreven, dat door een van de voormannen van de Oranje-kliek, Cees Fasseur, niet gewaardeerd wordt.
  Neen, het kliekje is oppermachtig, vraag maar aan dr. Edwin. We zullen Victor von Baarn op waardige wijze weten te herinneren: ene prins met veel buitenechtelijke kindertjes en omkoopsommen.
  Zijn bruine verleden paste goed bij zijn connecties met de wapenindustrie, geen scrupules met die grote sommen geld.
  Ach, IG-Farben was slechts een opstapje naar iets groots. Stadhouder van Nederland met Juliaantje in de Ursul-kliniek, het tweede scenario. Helaas heeft de Greet Hoffman’s affaire niet tot dat resultaat geleerd.

  Ik vind dat niet anjer minder en minder wit wordt. Wordt het ondertussen niet tijd voor die klaproos van die ‘vriend’.

 • erik kuiper | 04/07/08 om 23:20

  Een vriend met een afgesteld vizier die zich niet blootgeeft, doch als sluipschutter acteert gelijk Sniper Alley in Sarajevo, daar spreekt dapperheid uit. Ik heb dan ook tips: boek “Mein Weg nach Scapa Flow” door Gunther Prien, verder de films “U47 Kapití¤nleutnant Prien”, “Das Boot” en in hetzelfde onderzeebootgenre “The hunt for Red October”, genoeg voor heerlijke zomeravonden. Als de onderzeebootfilms op zijn, is het wat om te onderzoeken wat de rol van de adel is geweest bij de Hoekse en Kabeljauwse twisten; valt wellicht te linken naar het huidige koningshuis of beter nog naar de prins. Kunnen we gelijk weer ergens excuus voor aanbieden, liefst met een standbeeld.
  Respectloos, ik neem aan dat vriend in de linie bij de overrompeling van Srebrenica heeft gelegen met een niet zelf afstelbaar vizier (dat moest immers ergens iemand in de VN doen….) en de zoveelste Servische T-nogwat tank op zich af zag komen.
  Mijn vrienden hebben allemaal namen…

  Ik schrijf deze reactie maar op persoonlijke titel, tenslotte lijkt de discussie een persoonlijke vorm aan te nemen. Tegen Biesemaat zou ik willen zeggen: Nee, ik heb de kop van het artikel bedacht, direct onder elkaar: “Sieg heil in Indií«” met direct eronder “Veteranendag met de witte anjer”. Vandaar mijn ‘eigen emotionele invulling’, het spijt me dat ik die dingen niet los van elkaar heb kunnen zien.
  Het is zo makkelijk te schrijven van achter het toetsenbord en op het net staat het er dan, zo eenvoudig, maar tegelijkertijd kan het beledigend zijn. De lezer, laat ik hem dan maar gemiddelde lezer noemen, zal bij de kop met Sieg Heil en Veteranendag zo naast elkaar dezelfde relatie als ik leggen, waarvoor dank.

  Ik weet dat veel veteranen het met ons eens zijn, het valt op dat het de ‘tegens’ zijn die zich het hardst laten horen. Checkpoint’s poll (onder 700 veteranen) laat daar een duidelijk beeld over zien. Over de prins, als je die relatie nadrukkelijk wilt blijven leggen met de anjer, heeft iedereen wel een mening. Wij proberen steeds onze invulling van het symbool te laten horen, hetgeen een van onze doelstellingen is. De anjer als symbool voor veteranen hoort niet thuis op leugens.nl.

  Terug naar het persoonlijke: Ik ga het boek dan ook niet bestellen, maar wens u een goede verkoop toe.

 • Peter Olsthoorn | 05/07/08 om 08:37

  Een mooie relativerende reactie, mijnheer Kuiper. Uw kritiek op de kop en bovenregel zetten me wel aan het denken: moeten we het zo scherp aanzetten? U begrijpt nu tenminste hoe we ertoe gekomen zijn, maar had dat liever zo niet gezien.

 • Ton Biesemaat | 05/07/08 om 11:25

  @Erik Kuiper
  U gaat niet in op mijn argumenten. Wanneer gaat u nu uitleggen wat er feitelijk niet klopt aan mijn artikel? Deze website heet niet voor niets Leugens.nl . De symbolen witte anjer en geboortedag van Prins Bernhard zijn in mijn ogen een belediging voor de veteranen. Ik heb dat onderbouwd in mijn artikel en een nog diepgaandere onderbouwing kunt u vinden in mijn boek. Blijkbaar wilt u geen discussie over feiten met mij aangaan?

  @Cesar Maximus
  Prins Bernhard was t/m zijn verloving in 1936 lid van de SS. Hitler kreeg de macht in 1933. Wat dacht u dat Hitler-Duitsland in die drie jaar was? Een democratie of dictatuur waar toen ook al mensen werden vermoord? Ik beschrijf in mijn boek dat de Bernhard-aanhanger liever niet tot zich neemt hoe de voormalige democratisch gekozen kanselier Brí¼ning in eenbrief (voor de Nazi’s naar Amerika gevlucht) Bernhard noemt: “I was amazed by the interview that Prince Bernhard gave to the New York Times. I send it to you, but please return it. It is rather hot stuff for a man who belonged to the formation that supplied the firing squads on June 30, 1934 and that cooperated with the Gestapo in persecuting me day and night for nearly a year, not to speak about the funny history of his family or the character of his mother.” U ziet Brí¼ning haalt aan de Nacht van de Lange Messen in 1934, toen de SS in opdracht van Hitler liquidaties uitvoerde. In mijn boek beschrijf ik ook hoe Michael Graaf Soltikow na de Nacht van de Lange Messen Prins Bernhard gekleed in SS-uniform in Berlijn tegenkomt. Bernhard was zo zei hij tegen Soltikow een warm voorstander geweest van de liquidaties. Om af te sluiten en de morele schuld van Prins Bernhard verder aan te tonen: in 1933 bij de machtsovername van Hitler werd het concentratiekamp Dachau al ingericht en kwamen er al tientallen mensen om het leven. In de daarop volgende jaren totenmet 1936 zal het ook wel geen pretje geweest zijn in Dachau. Wat denkt u, Cesar Maximus?

 • erik kuiper | 05/07/08 om 21:02

  Wel, heer Biesemaat, schijnbaar wilt u de discussie aangaan, waarbij ik wel een idee heb welke kant die discussie op moet gaan, anders is het niet interessant voor Leugens.nl. Ik moet dan een pro-prins houding aannemen, immers ik heb te maken met de witte anjer, een houding die u vervolgens bestrijdt met de respectievelijke hoofdstukken uit uw boek, gesterkt door het Trouw-artikel en het akkefietje.
  Daar pas ik ten ene male voor, daar gaat mijn initií«le reactie niet over en ik heb net als u een mening over de prins, die ik verder voor mij houd, hetgeen ook weer mijn recht is.

  Waar het wel om gaat, en daar zit de wrevel of zelfs zwakte van uw kant, dat een initiatief wordt aangegrepen om er van alles bij te halen; ik heb dat in een eerdere reactie ook geprobeerd aan te geven met de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
  De anjer is wat ons betreft geen (louter) eerbetoon aan de prins, maar een symbool voor veteranen. Daar zit de eerste fout in uw artikel, geen symbool VAN veteranen (wij hebben immers ons veteraneninsigne) maar voor. Het is ook geen “symbool van moed en trouw” (fout 2, of een volstrekt eigen interpretatie, niet ondersteund door overigens beschikbare kennis). En omdat er gelinkt wordt met daden/vermeende daden in een verleden gaat de tendentieusheid zo ver, de toon zo hoog, dat er staat “hoe leugenachtig is dit symbool van de ‘vader van de veteranen’?” Het is een soort schrijven om te scoren, die u hanteert met zinnen, oneliners waarmee je makkelijk kunt scoren. Lekker in het gehoor, van Sieg Heil tot leugenachtig symbool van patroonheilige of vader van de veteranen. Klopt het allemaal eigenlijk wel, patroonheilige en dergelijke? Ik heb dat niet zo gezegd, staat ook niet op onze websites. Wel hebben we daar een link naar de prins, omdat Veteranendag nu eenmaal door het kabinet op de verjaardag van de prins is vastgesteld.
  Alle informatie over het anjer initiatief is beschikbaar, er zijn reeds vele persmomenten geweest. Aan de toon van uw artikel kan ik zien dat u er niet in geí¯nteresseerd bent, u wilt lezen wat U wilt lezen en omdat het gaat om een witte anjer kunt u er op los gaan, want Prins Bernhard enz enz. Ik denk dat u onze informatie ook niet echt hebt gelezen, louter ingehaakt op het anjerinitiatief. Geloof me, we hebben genoeg reacties gehad, gelukkig veruit de meeste positief. Een bloemlezing dan uit de negatieve, moet u gelukkig maken, allen verband houdend met de prins: een zakkenvuller, charlatan, een door zichzelf benoemde Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, als zodanig nooit in Indií« of Nieuw Guinea geweest, zelf jagen tegelijk in het Wereld Natuur Fonds, in de Duitse Wehrmacht geweest, de KLM, buitenechtelijke relaties en kinderen, rokkenjager, eerst zijn wijnvoorraad veilig gesteld in 1940, te snel rijdende Ferrari liefhebber, hypocriet. Wij hebben steeds een open oor gehad voor iedereen, plaatsen ook negatieve reacties en een enkele keer zelf een respons reactie gegeven, waaronder ook in Checkpoint om een rij ingezonden brieven te beí«indigen.
  Veteranen hebben zich uitgesproken, er is erg veel steun voor het initiatief, politiek en in de maatschappij en er is nog genoeg werk aan de winkel om van het initiatief een blijvend succes te maken. Onze doelstelling blijft om het verhaal achter de anjer als symbool voor veteranen duidelijk te maken, en hebben daarbij niet de illusie dat we iedereen ‘over de streep kunnen trekken’.
  En over “Sieg Heil en Veteranendag”, gek eigenlijk dat u daar dan zelf geen reactie op geeft, in vergelijking bijvoorbeeld met uw collega Olsthoorn. Want anders dan uw mening over de prins vind ik die kop als veteraan met een schoonvader als (dpl.) Indií«-veteraan beledigend en misleidend.

 • Ton Biesemaat | 05/07/08 om 22:07

  @Erik Kuiper
  Ik wel best een reactie geven op de kop Sieg Heil in Indií«. Dat is zoals een kop KAN zijn inderdaad prikkelend bedoelt. Prins Bernhard opperde toch volgens het Trouw-artikel om Nederlandse Waffen SS’ers in te zetten in Indií«. Dat u als veteraan en veteranenvertegenwoordiger daarover valt is een emotionele reactie. Dat begrijp ik ook nog wel. Uw redenatie over de witte anjer als symbool voor de veteranen vind ik echter gekunsteld. Dat is toch echt het symbool van Prins Bernhard dat gebruikt wordt voor de veteranen. Net zoals veteranendag op de geboortedag van Prins Bernhard gevierd wordt. Die symboliek voor de veteranen wordt niet per ongeluk opgehangen aan Prins Bernhard. Daar zit beleid achter die blijkbaar -zo als ik uit uw woorden begrijp- door de meerderheid van de veteranen geaccepteerd wordt. Uw kritiek is onderandere dat ik bij deze veteranensymbolen er bij de haren bijsleep de handel en wandel van Prins Bernhard. U noemt dat enigzins ironisch de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Dat acht ik dan weer enigzins overdreven. Ik heb kritiek op de symbolen witte anjer en geboortedag omdat die in mijn ogen ongepaste symbolen zijn voor de veteranen. Ik leg dat uit met feiten en voorbeelden die u weg zet als Hoekse en Kabeljauwse twisten. Maar er lopen gelukkig nog steeds Tweede Wereldoorlog-veteranen, Indií«-veteranen etc. rond die het symbool Prins Bernhard hebben meegemaakt. Bij het voortschrijden van de tijd en daarmee bronnen die bekend worden is het symbool Prins Bernhard van zijn sokkel gevallen. Ik wil wel zo ver gaan dat veteranen er recht op hebben dat er informatie beschikbaar komt die hen kan informeren dat hun Prins Bernhard een andere figuur was dan zij waarschijnlijk veelal als symboolfiguur nog steeds zien. Men hoeft voor mij die informatie die o.a. ik naar buiten breng niet te accepteren. Uiteraard heeft elk mens recht op zijn eigen gedachtengoed. In elk geval heb ik dan als onafhankelijk journalist geprobeerd ‘tegels te lichten’. Nogmaals staat nergens in het artikel dat ik Indií«-veteranen SS’ers noem. De kop van het artikel gaat over het idee van Prins Bernhard om SS’ers te sturen. Dat heeft niets met welke veteraan te maken behalve wellicht dan een incidentele Waffen SS’er die door de mazen van het historische net glipte en wel in Indií« terecht kwam. Maar zelfs die jongens lijken me eerder slachtoffer van de loop der geschiedenis dan diehard dader. De machtsfactor Prins Bernhard lijkt me echter niet zo’n slachtoffer der geschiedenis. Met zijn persoon en symbool hoef ik als onderzoeksjournalist minder emotionele scrupules te hebben. Ik zal echter nimmer een ‘eenvoudige’ (expres tussen ” gezet) veteraan zo maar veroordelen. Wel blijf ik bij mijn tekst waarin ik de in mijn ogen verkeerde symbolen voor veteranen bespreek. Mocht uw schoonvader of u zelf de kop na deze uitleg nog steeds beledigend vinden dan spijt mij dat oprecht want ik heb veteranen hoog zitten. Ik heb veel artikelen over veteranen geschreven . En mijn vader was een veteraan van de onderzeebootoorlog 1940-1945 als opvarende van de O21 (Bronzen Kruis-drager). Ik wil in elk geval niet dat de symbolen witte anjer en 29 juni ook nog eens postuum aan zijn nagedachtenis kleven. Maar het staat een ieder vrij zijn symbolen te kiezen. Ook al toon ik in mijn publicaties aan (met een overvloed aan feiten en bronnen) dat het symbolen zijn met een zwart randje.

 • erik kuiper | 06/07/08 om 09:38

  Gelezen en begrepen, mede namens schoonvader en opa Sjors bedankt.
  Wij delen het een en ander en we verschillen van inzichten over het een en ander, hetgeen goed is. Wat we in ieder geval delen is dat we veteranen hoog hebben zitten. Onmiskenbaar en algemener bekend dat u wellicht zou verwachten, hebben we met het anjer initiatief bereikt dat veteranen vaker, positief en in verband met Veteranendag vroeg in het nieuws waren. De anjer als symbool voor veteranen introduceren zou altijd een ‘rocky road’ zijn in verband met onze discussie en in ons land levende opvattingen. Het is de toon van het artikel waarop ik gereageerd heb. Tijdens onze discussie op dit medium werd er van alles geroepen, onder andere vervangen van de anjer door de klaproos naar Engels voorbeeld. Kennelijk weten diegenen niet wat dit laatste zou veroorzaken aan sentimenten in den lande, maar ook ver daarbuiten.
  Laten we de reeks beí«indigen met een batig saldo; de reacties afgelopen Veteranendag waren erg positief. Publiek heeft de anjer als symbool voor veteranen aangenomen, waarna de defilerende troepen dit zichtbaar konden aanschouwen. Dat is ondersteuning op schaal; er zijn ruim 20000 anjers in omloop gegaan. En tussen alles door klinkt dan nog die ene reactie: “Waarom een anjer en geen gestileerde handgranaat??”
  Dank voor uw reactie.

 • Ron | 06/07/08 om 10:56

  Er zou inderdaad wat meer aandacht en vooral meer hulp voor veteranen moeten zijn, maar om andere redenen.
  Canada is een mooi voorbeeld hoe zij vroeger met haar veteranen omging. Hoe het nu is weet ik niet. Zie verder http://www.legion.ca.
  Voor de rest wil ik het hierbij laten.

 • Cesar Maximus | 05/08/08 om 13:11

  Zoals ik al eerder stelde “Op de een of andere manier scheppen er, zelfs en de dood van de Prins, nog immer mensen een groot genoegen in hem in een (uiterst) kwaad daglicht te stellen. Ook nu hij zich niet meer kan verweren. Zijn fouten worden opgeblazen en zijn goede daden worden afgezwakt. Zij die vrij zijn van de zonde, werpe de eerste steen.”
  Het is altijd makkelijk en bovendien erg goedkoop iemand te beschuldigen die zichzalf niet meer kan verdedigen.

 • Mendele | 19/12/08 om 17:03

  Praten we niet over dezelfde veteranen, die als bezettingsmacht, in “Ons” Indií«, jacht maakten op Indonesische verzetshelden? In dat geval mogen ze van mij deze symbolen rustig dragen.

 • wimjansma | 05/10/09 om 23:21

  Ja: op de avond van zijn huwelijk met Juliana van Mecklenburg-Schwering liet Bernhand von Lippe-Biesterfeld het Horst-Wessellied spelen. DIE FAHNE HOCH, DIE REIHEN FEST GESCHLOSSEN,S.A. MARCHIERT,,,,enz. Het was in de Haagse schouwburg en het zou worden gespeeld door het Residentieorkest onder leiding van de geboren Zaltbommelaar dirigent Jan van Anrooy. Maar Jan was alle ORANJES te slim af en vlak na het Wilhelmus, maar nog vóór het S.A.-lied legde hij het stokje neer en verdween uit de zaal. Er was een dirigent van het Marechaussee-muziekkorps in de zaal de alsnog de klus heeft geklaard. Het HORST=WESSELLIED op verzoek van de ORANJES in den Haag. 1939. Jawel.

 • wimjansma | 05/10/09 om 23:25

  Geloven we niet ? Er bestaan diverse foto’s van de Duitse gasten (vrienden van Bernhard) die toen de Hitlergroet brachten. Die Bernhard was graag de stadhouder van Hitler IN DIE NIEDERLANDEN geweest !

 • Gerrie | 17/04/10 om 22:14

  En weer prijkt dit fenomeen “anjer” in de koppen van de dagbladen.
  Wat is er in hemelsnaam aan de hand in dit poldertje. Waarom worden veel politiek gevoelige of anderszins zgn. vaderlandslievende daden met een “mantel van misleiding” bedekt.
  Waarom mag er geen kritiek zijn op, symbolen of militaire acties in het buitenland of gedragingen van zgn. hooggevallen lieden.
  Zeker als de geschiedenis aanwijzingen geeft dat e.e.a. discutabel zoniet ronduit fout is geweest.
  Enig ironie zal u niet ontgaan in mijn vraagstelling, indien dit de kern van mijn vraag voor u verhuld, zal ik in dat laatste mijn antwoord moeten zoeken.

 • yaka | 12/12/10 om 03:25

  En wat zijn die goede daden van Bernhard dan?

  Een beetje met een riant “salaris” de playboy uithangen. Tsja, dat kan ik ook…

  Zijn militaire rol was ook zuiver symbolisch.

  Hij is gewoon een schuinsmarcheerder natuurlijk

 • D.Schrier | 05/06/12 om 12:03

  Geachte veteranen,Als je dit allemaal heeft gelezen,dan weet je waarom je geen witte anjer wil dragen??
  Gegroet DS.

 • Kanerooknogwelbij | 01/05/15 om 13:27

  Ben geen veteraan, maar had altijd al een hekel aan anjers in het knoopsgat van fokstier Benno

 • Arie | 10/05/15 om 08:10

  Witte anjer symbool van de leugenaar Bernhard is geen probleem. Prinsenvlag, de geuzenvlag, mag niet omdat dat associaties met de NSB zou opleveren. Hoe hypocriet kun je zijn….

 • H. Walst | 26/09/15 om 13:36

  T.a.v. Stichting Anjerveteranendag,
  Stop nu eens met het uitventen van die inmiddels gitzwarte
  anjer, het botanische speeltje van charlatan ” heer ”
  Zur Lippe. Uw schoffeert de veteranen met uw potsierlijke
  initiatief!!

  Henk Walst. ( 86 jaar)
  z.g. Indie-veteraan ( dienstplichtig)
  435 Bat. IMF.
  Reg. Stoottroepen

Reageer op dit artikel:

*

*

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen