Edwin verliest zaak van columnist 

Jaeggi mag De Roy ‘leugenaar’ noemen

Weer verliest De Roy van Zuydewijn een zaak.

Gelezen: Uitspraak voorzieningenrechter Amsterdam

Met een tongetje in de wang schreven we over het kort geding tegen Het Parool vanwege een column van Adriaan Jaeggi (foto). Aangespannen door ons troetelkind, Edwin de Roy van Zuydewijn.

Jaeggi had geschreven, in een column gericht tegen HP/De Tijd: “Het is al weinig fatsoenlijk om een overduidelijk zieke leugenaar te laten leeglopen in je blad, maar je zou die verhalen op zijn minst kunnen checken op waarheidsgehalte. Welnee, dacht HP: waarom een spectaculair verhaal dood checken?”

De Roy bracht ertegenin dat HP/De Tijd de gesprekken destijds had gevoerd met hem en echtgenote Margarita samen. De laatste wordt niet weggezet als leugenaar. Bovendien had HP/De tijd wel degelijk veel werk gemaakt van het checken van beweringen.

Het Parool bracht daar tegenin: Uit onderzoeken van NIPO en NFO Trendbox is gebleken dat de meerderheid van de Nederlanders niet veel van de verhalen van prinses Margarita en De Roy gelooft.

De rechter vindt dat de vrijheid van meningsuiting (persvrijheid) hier wint van het recht op bescherming van de eer en goede naam:

“Het betreft in dit geval een column met een satirisch karakter. De uitlatingen over eiser moeten in het licht van de teneur van de column worden gelezen. Zij geven een (op prikkelende wijze gepresenteerde) mening over de journalistieke kwaliteit van HP/De Tijd weer”¦

waarbij ter illustratie en met overdrijving ook terloops gerefereerd is aan de bij (een deel van) het publiek (al dan niet terecht) levende twijfels aan de reputatie van eiser. De opmerkingen over eiser zijn niet gepresenteerd als (nieuws-)feit en de passages zullen door een gemiddelde lezer dan ook als opinie van de columnist worden opgevat.”

Tot zover is de uitspraak nog daar aan toe. Maar dit is venijnig: “In de column van Jaeggi wordt de kwalificatie ”˜leugenaar’ ook niet voor het eerst aan De Roy van Zuydewijn gekoppeld. De geloofwaardigheid van De Roy is – zoals door Het Parool ook onbetwist is gesteld – al meermalen onderwerp van het publieke debat geweest.”

Ook kan De Roy niet eisen dat Jaeggi in zijn column ook Margarita een leugenaar had moeten noemen.

En over de aantijging ‘zieke’ in ‘zieke leugenaar’ ging het al helemaal niet meer”¦

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen